Ofte stilte spørsmål

Les Hold Norge Rents Ryddeveileder og Sikkerhetsveileder for tips og råd i tilknytting til ryddeaksjoner.

1. Hvordan starte en ryddeaksjon?

 • Velg et område som er forsøplet. Dette kan enten være et område som allerede er registrert i Ryddeportalen eller et område som du velger selv.
 • Finn noen å rydde sammen med. Inviter familie, venner, kolleger, naboer e.l. til å bli med på dugnaden. NB! Det er selvsagt også mulig å rydde alene.
 • Registrer din ryddeaksjon i Ryddeportalen. OBS! Hvis du ikke har en bruker i portalen, må du opprette en bruker før du kan registrere aksjonen.
 • Hvis du ønsker å rydde et forsøplet område som allerede er registrert i Ryddeportalen, klikker du på denne og gjør denne om til en ryddeaksjon.
 • Hvis du vil starte din egen ryddeaksjon, klikker du i kartet på stedet som skal ryddes og deretter på OPPRETTE AKSJON. OBS! Det er ikke nødvendig å registrere et forsøplet område for å starte en ryddeaksjon.
 • Avklar hvordan avfallet skal håndteres i god tid før aksjonen finner sted. Ta kontakt med ditt lokale avfallsselskap for avtale om henting eller levering. NB! Se spørsmål 2 hvis ditt lokale avfallsselskap ikke henter eller tar imot marint avfall.

2. Hvor får jeg tak i avfallssekker og arbeidshansker?

Ta kontakt med din kommune eller ditt lokale avfallsselskap. Hvis disse ikke deler ut sekker og hansker, kan du bestille ryddepakker med avfallssekker, arbeidshansker m.m. fra Hold Norge Rent ved å sende en e-post til post@holdnorgerent.no.

3. Hva skal jeg gjøre med avfallet som samles inn?

Ta kontakt med ditt lokale avfallsselskap for å avtale avfallshåndtering. Hvis ditt lokale selskap ikke henter eller tar imot marint avfall vederlagsfritt, finnes det en rekke løsninger avhengig av lokale forhold:

 • Klikk på Avfallsinnlevering i Ryddeportalen og sjekk om det finnes registrerte mottak i ditt nærmiljø.
 • Ta kontakt med kommunen for informasjon og veiledning med hensyn til håndtering av marint avfall.
 • Friluftsrådene bistår gjerne med tips og råd knyttet til avfallshåndtering lokalt.
 • Skjærgårdstjenesten, Redningsselskapet og Kystvakten er blant aktørene som bistår med transport av marint avfall hvis disse har ledig kapasitet.
 • Utvalgte oppdrettsanlegg stiller seg til disposisjon for henting av marint avfall.
 • Ragn-Sells henter og tar imot marint avfall vederlagsfritt i områder der selskapet har anlegg.
 • Hvis du skal rydde langs Oslofjorden, kan du benytte Oslofjordens Friluftsråds ryddestasjoner. Ring OF på
 • Frivillige kan søke refusjon for utgifter til transport og innlevering av marint avfall. Klikk på fanen Refusjon på holdnorgerent.no for mer informasjon.

4. Hvor finner jeg aksjonskoden?

Aksjonskoden er oppgitt i e-posten som du mottok av oss da du opprettet ryddeaksjonen. Du finner også aksjonskoden ved å logge deg på brukeren din og klikke deg inn på aksjonen.

5. Hvordan blir vi med på Strandryddedagen eller Hold høsten ren?

Alle kan være med på Hold Norge Rents nasjonale dugnader. Vi inviterer til Strandryddedagen i mai og Hold høsten ren i september.

Det er enkelt å delta. Opprett en bruker og registrer ryddeaksjonen(e) i Ryddeportalen. Se spørsmål 1 for mer informasjon.

6. Hvordan kan jeg bli med på Før fuglene kommer?

Før fuglene kommer er en landsomfattende dugnad som gjennomføres før hekketiden og ferdselsforbudet inntrer. ALle som ønsker å delta i denne dugnaden bes ta kontakt med oss for mer informasjon.

7. Kan organisasjoner, bedrifter og virksomheter opprette en bruker i Ryddeportalen?

Ja, legg inn navnet til organisasjonen, bedriften eller virksomheten i navnefeltet og e-postadressen til hovedkontakten i feltet for e-postadresse.

Hvis organisasjonen, bedriften eller virksomheten skal ha status som hovedbruker som andre kan knytte sine aksjoner til, må dere ta kontakt med Hold Norge Rent for å få denne statusen.

8. Hva er en hovedbruker?

Organisasjoner, bedrifter og virksomheter kan velge å være hovedbrukere. Dette er brukere som andre aktører kan knytte sine aksjoner opp mot. På denne måten har hovedbrukeren til enhver tid oversikt over samtlige planlagte og fullførte aksjoner for eksempel i regi av sine lokallag, i regi av aktører i en gitt kommune eller i regi av aktører i nedslagsfeltet til et gitt avfallsselskap.

Dette kan for eksempel være svært nyttig for avfallsselskap som skal planlegge og utføre henting av innsamlet avfall.

Dette kan også være nyttig for en organisasjon som ønsker oversikt over hvilke lokallag som er aktive i forbindelse med strandrydding eller for en kommune som ønsker løpende oversikt over hvor mye marint avfall som samles inn i kommunen.

9. Må jeg registrere en ryddeaksjon for å være med på Strandryddedagen eller Hold høsten ren?

Nei, alle som rydder strender, øyer, havbunnen m.m. eller langs vassdrag, innsjøer eller stier, er med, men ved å registrere ryddeaksjonene synliggjøres engasjementet rundt omkring i landet og omfanget av behovet for opprydding.

10. Hvor finner jeg ryddeskjema som PDF til nedlastning?

Du finner lenke til ryddeskjema i e-posten som du mottok av oss da du opprettet ryddeaksjonen. Dette skjema kan også lastes ned ved å logge på din bruker, klikke på aksjonen og klikke på REGISTRER FUNN. Klikk deretter på Print for å laste ned en PDF av ryddeskjemaet.

11. Hvordan beregnes antall kilo innsamlet avfall?

En full avfallssekk veier gjennomsnittlig 10 kg, og dette kan brukes som utgangspunkt for å regne ut antall kilo innsamlet avfall. NB! Det er derfor ikke nødvendig å veie avfallet for å kunne registrere antall kilo innsamlet avfall.

12. Hvorfor skal jeg registrere funn?

Ryddeportalen er en av Norges viktigste kilder til kunnskap om marin forsøpling, og registrering av funn bidrar til å øke informasjonsgrunnlaget i portalen.

Kunnskap om marin forsøpling er avgjørende for å forebygge forsøpling. Dessuten bidrar mer kunnskap til mer effektiv opprydding. Registrering av funn bidrar til å kartlegge forsøplingssituasjonen i Norge og til arbeidet med å identifisere og ansvarliggjøre kildene til forsøpling.

Registrering i Ryddeportalen danner også grunnlaget for Hold Norge Rents årlige rapport om rydding i Norge.

13. Må jeg registrere funn?

Nei, du må ikke registrere funn, men hvis du eller en annen aktør skal søke refusjon for utgifter knyttet til din ryddeaksjon, må du registrere antall kilo innsamlet marint avfall.

14. Hvem kan søke refusjon?

Alle som har hatt utgifter til transport og behandling av marint avfall samlet inn på bakgrunn av frivillig innsats, kan i utgangspunktet søke refusjon.

15. Hvordan får jeg flere deltakere på en ryddeaksjon?

Når du oppretter en ryddeaksjon, kan du velge å gjøre denne åpen for påmelding hvis du ønsker å gi andre muligheten til å melde seg på.

Når du oppretter en ryddeaksjon kan du også velge å dele dette i sosiale medier og opprette et arrangement på Facebook.

16. Må ryddeaksjonen være åpen for påmelding?

Nei, hvis aksjonen kun skal være for deg og din familie, dine venner e.l., klikker du ikke på dette valget.

17. Hvordan avslutter jeg en aksjon?

Når en aksjon er over, og du ønsker å avslutte aksjonen i Ryddeportalen, klikker du på REGISTRER FUNN på aksjonen.

Du må registrere antall kilo ryddet, antall timer brukt og antall meter ryddet for å kunne gå videre. Når dette er gjort, trykker du på knappen REGISTRER FUNN. I den grønne dialogboksen som da kommer opp, klikker du på aksjonen avsluttes for å avslutte aksjonen.

18. Hvordan sletter jeg en ryddeaksjon?

Logg på din bruker og klikk deg inn på aksjonen som du ønsker å slette. Klikk deretter på lenken Slett som ligger under knappen REGISTRER FUNN nederst på aksjonen.

19. Finnes det støtteordninger for ryddeaksjoner?

Ja, det finnes flere tilskudds- og støtteordninger, samt stiftelser og fond som støtter tiltak og prosjekter mot marin forsøpling.

Miljødirektoratet forvalter tilskuddsordningen for tiltak mot marint avfall, og Hold Norge Rent administrerer refusjonsordningen for marint avfall. I tillegg støtter blant andre også Sparebankstiftelsen DNB og Plastreturs Miljøprosjekt tiltak mort marin forsøpling.

20. Finnes det undervisningsopplegg om marin forsøpling?

Ja, Oslofjordens Friluftsråd har laget et undervisningsopplegg for skoler. Klikk på fanen FAKTA og deretter på fanen Undervisningsopplegg.

Opplegget er til fri bruk og kan lastes ned i sin helhet fra nettsidene våre eller nettsidene til Oslofjordens Friluftsråd.

Send oss en e-post til post@holdnorgerent.no hvis du ikke finner svar på det du lurer på her.

 • Motta Hold Norge Rents nyhetsbrev på e-post. Vi holder deg oppdatert om vårt arbeid, viktige begivenheter og aktuelle nyheter, samt annen nyttig informasjon.