Nyheter

Avfall som ressurs

Marin forsøpling prioriteres høyt i Regjeringen Solbergs stortingsmelding om avfallspolitikkens rolle i en sirkulær økonomi, men øvrig avfall på avveie vies lite plass i meldingen.

Les Sak

Hold Norge Rent er nominert til Nordisk Råds miljøpris

Hold Norge Rent er én av tre norske kandidater som er nominert til Nordisk råds miljøpris for 2017.

Les Sak

Tiltak mot marin forsøpling

WWF Verdens naturfond, Greenpeace Norge, Norges Naturvernforbund, Natur og Ungdom, Oslofjordens Friluftsråd, Friluftsrådenes Landsforbund og Hold Norge Rent er samlet i kampen mot marin forsøpling.

Les Sak

Vi søker frivillige til Passion for Ocean 2017 og HNR-konferansen 2018

Ønsker du å bidra til Hold Norge Rents arbeid? Nå kan du melde deg som frivillig!

Les Sak

Norge trapper opp innsatsen mot marin forsøpling

Samtidig som Miljødirektoratet fordeler årets tilskuddsmidler til tiltak mot marin forsøpling, foreslår Regjeringen en ekstra bevilgning til dette arbeidet i revidert nasjonalbudsjett.

Les Sak

20 000 frivillige til kamp mot marin forsøpling

Startskuddet for Nordens første kollektive ryddedugnad går på Norsk Maritimt Museum tirsdag 2. mai, og her i Norge har over 20 000 frivillige allerede meldt seg på.

Les Sak

Bli med på Nordisk strandryddedag lørdag 6. mai 2017

Sammen med Hold Danmark Rent, Pidä Saaristo Siistinä ry, Ringrás, Landvernd og Håll Sverige Rent inviterer Hold Norge Rent til Nordisk Strandryddedag 2017.

Les Sak

Hold Norge Rents ryddeveileder

Velkommen til Hold Norge Rents ryddeveileder. Her kan du få tips og råd i forbindelse med ryddeaksjoner.

Les Sak

Vi rydder før fuglene kommer

Snart vender fuglene tilbake fra varmere strøk og hekketiden starter, men vinterstormene har tatt med seg uønskede gaver fra fjern og nær. Og nå skal vi ut og rydde før fuglene kommer.

Les Sak

Sammen rydder vi Norge!

Hold Norge Rent arbeider mot forsøpling. Vi skal både forebygge at avfall kommer på avveie og rydde opp avfall som er kommet på avveie.

Les Sak

More News

Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord