Før fuglene kommer

Før fuglene kommer er et landsomfattende ryddeprosjekt som skal mobilisere til opprydding før hekketiden begynner.

Rydding før fuglene kommer

Før fuglene kommer har som mål å rydde viktige hekkeområder for marin forsøpling før hekketiden starter og før ferdselsforbudet trer i kraft 15. april. Prosjektet koordineres av Hold Norge Rent i samarbeid med Statens naturoppsyn og Norsk Ornitologisk Forening.

Fuglelivet og marin forsøpling

Hvert år dør minst en million sjøfugl på verdensbasis grunnet marin forsøpling, og problemet truer også Norges fugleliv. Fuglene forveksler blant annet plast med mat eller vikler seg inn gammelt tauverk, garnrester o.l. Dette fører til store lidelser. Fuglene sulter i hjel, kveles, drukner eller dør av infeksjoner.

Mange av Norges øyer og kyststrekninger er viktige hekkeområder, og dessverre er dette også områder som sliter med  marin forsøpling. Samtidig er det krevende å fjerne avfallet fordi dette ofte er områder som det er vanskelig å komme til. Målet med Før fuglene kommer er å rydde disse områdene før hekketiden begynner.

Bakgrunn

Før fuglene kommer ble gjennomført for første gang våren 2015 på initiativ fra Marinreparatørene i samarbeid med Nesodden Ornitologisk Forening og Nesodden Kajakklubb.

I 2016 mottok Før fuglene kommer støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og ble videreført som en pilot i Oslofjorden i regi av Hold Norge Rent, Marinreparatørene, Statens naturoppsyn, Norsk Ornitologisk Forening, Oslofjordens Friluftsråd, Skjærgårdstjenesten og Norges Padleforbund.

I 2017 ble Før fuglene kommer videreført med tilskudd fra Miljødirektoratet. Tilskuddet muliggjorde en utvidelse til Arendal, Stavanger og Runde.

FFK-avdelinger

Før fuglene kommer har avdelinger følgende steder i landet:

 • FFK Oslofjorden under ledelse av Oslofjordens Friluftsråd
 • FFK Agder i regi av Våre Strender og Naturvernforbundet
 • FFK Rogaland i regi av Jæren Friluftsråd, Ryfylke Friluftsråd, Clean Shores Global og Strandryddeaksjon Haugalandet
 • FFK Hordaland under ledelse av Bergen og Omland Friluftsråd
 • FFK Møre og Romsdal i regi av Runde Miljøsenter
 • FFK Troms under ledelse av Ren Kyst

Ta kontakt med Hold Norge Rent for mer informasjon om FFK i ditt fylke.

 • Vil du bidra til Før fuglene kommer?

  Hold Norge Rent oppfordrer alle som er interessert, til å bli med på Før fuglene kommer.

  Hvis du ønsker å arrangere en Før fuglene kommer-aksjon eller ønsker å finne ut om det finner sted aksjoner nær deg, kan du ta kontakt med prosjektleder Fanny Pindsle for mer informasjon.

  E-post: fanny.pindsle@holdnorgerent.no

  Avfallshåndtering

  Mange lokale renovasjons- og avfallsselskap bidrar til frivillige opprydding. Se Ryddeportalen for oversikt.

  Refusjonsordningen for marint avfall

  Før fuglene kommer støttes av Miljødirektoratet.

 • Motta Hold Norge Rents nyhetsbrev på e-post. Vi holder deg oppdatert om vårt arbeid, viktige begivenheter og aktuelle nyheter, samt annen nyttig informasjon.

Glemt passord

om du allerede er registrert.

Endre passord