Før fuglene kommer

Før fuglene kommer ble arrangert for første gang i 2015 og er et prosjekt som skal mobilisere til rydding før hekketiden begynner.

Fuglelivet og marin forsøpling

Hvert år dør minst en million sjøfugl på verdensbasis grunnet marin forsøpling, og problemet truer også Norges fugleliv. Fuglene forveksler blant annet plast med mat eller vikler seg inn gammelt tauverk, garnrester o.l. Dette fører til store lidelser. Fuglene sulter i hjel, kveles, drukner eller dør av infeksjoner.

Mange av Norges øyer og kyststrekninger er viktige hekkeområder, og dessverre er dette også områder hvor marin forsøpling hoper seg opp og truer fuglelivet. Samtidig er det krevende å fjerne søppelet fordi dette ofte er områder som det er vanskelig å komme til. Målet med Før fuglene kommer er å rydde disse områdene før hekketiden begynner.

Sparebankstiftelsen DNB og Miljødirektoratet

Før fuglene kommer ble gjennomført for første gang våren 2015 på initiativ fra Marinreparatørene i samarbeid med Nesodden Ornitologisk Forening og Nesodden Kajakklubb. I 2016 muliggjorde Sparebankstiftelsen DNB videreføring av dette initiativet gjennom finansiering av et pilotprosjekt i Oslofjorden.

Pilotprosjektet var meget vellykket, og i 2017 arrangeres Før fuglene kommer med tilskudd fra Miljødirektoratet. Målet er å utvide aksjonen geografisk og få med flere aktører. På sikt er målet å gjøre Før fuglene kommer til et nytt landsomfattende tiltak mot marin forsøpling.

Før fuglene kommer 2017

Statens naturoppsyn, Oslofjordens Friluftsråd, Runde MiljøsenterRyfylke Friluftsråd, Skjærgårdstjenesten, MarinreparatøreneNorsk Ornitologisk Forening, Kystlotteriet, Våre Strender, Sea Sick Fish og Norges Padleforbund deltar i Før fuglene kommer.

Aksjonene skal finne sted i perioden før ferdselsforbudet innføres 15. april, og nøyaktig dato fastsettes for hver enkelt aksjon med utgangspunkt i lokale forhold.

 

 • Vil du bidra til Før fuglene kommer?

  Hold Norge Rent oppfordrer alle som er interessert, til å bli med på Før fuglene kommer.

  Hvis du ønsker å arrangere en Før fuglene kommer-aksjon eller ønsker å finne ut om det finner sted aksjoner nær deg, kan du ta kontakt med prosjektleder Malin Jacob for mer informasjon.

  E-post: malin.Jacob@holdnorgerent.no
  Telefon: + 47 90131416

  Avfallshåndtering

  Oversikt over avfalls- og renovasjonsselskaper

  Refusjonsordningen for marint avfall

 • Motta Hold Norge Rents nyhetsbrev på e-post. Vi holder deg oppdatert om vårt arbeid, viktige begivenheter og aktuelle nyheter, samt annen nyttig informasjon.

 • Følg oss på Facebook

Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord