Undervisningsopplegg

Oslofjordens Friluftsråd har utarbeidet et undervisningsopplegg om marin forsøpling for skolens 7. og 10. trinn.

Marin forsøpling – Et alvorlig og komplisert miljøproblem

Marin forsøpling er et globalt problem som stadig vokser. Avfall på avveie i våre hav og fjorder har sin opprinnelse fra mange ulike menneskelige aktiviteter, og det marine søppelet føres med havstrømmene på tvers av landegrenser. Konsekvensene av det marine søppelet har en rekke uheldige konsekvenser for både helse og miljø.

Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i kompetansemål for 7. og 10. trinn innen naturfagets forskerspiren og mangfold i naturen, men opplegget trekker også inn elementer fra samfunnsfag og matematikk.

Lærerhefte
Elevhefte
Film om marin forsøpling
Marin forsøpling på 1-2-3
Sikkerhetsveileder
Powerpoint
Powerpoint med støttetekst

 

Prosjektet er støttet av Miljødirektoratet og «Den naturlige skolesekken».