Min bit av Norge

Min bit av Norge (tidl. Adopter en strand) er et helårstilbud for alle som ønsker å bidra til regelmessig og kontinuerlig rydding av strender, øyer, områder langs vassdrag og innsjøer, stier eller andre steder i nærmiljøet.

Foto: Empower rydder Dynostranda i Oslofjorden, Lars A. Dale

Min bit av Norge er en nasjonal ordning der alle kan gjøre noe i sitt nærmiljø gjennom å velge seg ut et område man ønsker å rydde jevnlig og forebygge forsøpling over tid. Min bit av Norge er den første ordning i sitt slag i Norge, og ble startet i 2017 under navnet Adopter en strand. Ideen kommer opprinnelig fra Australia og er i dag populær internasjonalt.

MIN BIT AV NORGE HAR TRE HOVEDMÅL:
1. Øke bevisstheten rundt forsøpling og konsekvensene av å kaste avfall i naturen
2. Etablere et landsomfattende nettverk av frivillige ryddere
3. Forebygge forsøpling ved å kartlegge og stoppe kildene

Vi oppfordrer også innlandskommuner så vel som kystkommuner til å delta. Det finnes mange områder langs vassdrag, innsjøer og stier o.l. med behov for opprydning i tillegg til flere steder langs kysten.

Hver adopsjonsgruppe skal rydde et fast område minimum tre ganger per år, opprette ryddeaksjoner og registrere avfallet de finner gjennom nettsiden eller appen Rydde. Hold Norge Rent vil utstyre adopsjonsgruppene med en startpakke bestående av ryddeutstyr som hansker, avfallssekker, poser m.m. Hver adopsjonsgruppe vil også få en egen side i Rydde.

Foto: Bo Eide

Følg vår veileder trinn-for-trinn for å komme i gang!

TRINN 1: ETABLER EN ADOPSJONSGRUPPE OG VELG DERE EN BIT AV NORGE
ALLE kan starte en adopsjonsgruppe. En adopsjonsgruppe kan bestå av alt fra 2 til 100 personer, og jo større gruppe desto større område kan ryddes. Har du kanskje en vennegjeng, gode kolleger eller et nabolag som
kunne tenke seg å være med? Er du medlem i en forening, en menighet eller et idrettslag som vil gjøre en innsats i nærområdet? Jobber du for en privat eller offentlig bedrift som kunne være aktuell? Hva med å etablere en gruppe med storfamilien, hyttenaboer, felleskapet i båthavna, frokostklubben, helårsbaderklubben, jeger, – og fiskeforeningen, golfklubben, kollokviegruppen eller skoleklassen?

Når gruppen er etablert, velger dere et område dere vil adoptere. Dette kan være et område dere bruker og kjenner godt fra før eller et område med behov for jevnlig opprydding.

TRINN 2: TA KONTAKT MED HOLD NORGE RENT
Registrer adopsjonsgruppen på Ryddenorge, eller i appen Rydde, for å få videre beskjed om hva som skal gjøres. Sammen arrangerer adopsjonsgruppen minimum tre ryddeaksjoner i året og forplikter seg til å rydde de neste tre årene.

Ryddeutstyr, inkludert hansker, sekker, poser m.m., blir dekket av Hold Norge Rent, og vi bistår selvsagt med veiledning og oppfølging om nødvendig. Hver gruppe kan søke Hold Norge Rent om inntil kr. 10 000 i etableringstilskudd. Midlene kan brukes til investeringer og tilrettelegging i tilknytting til ryddeaksjonene.

Tips! På Hold Norge Rents og i nettsider kan dere bestille ryddepakker.

TRINN 3: INNGÅ AVTALE MED HOLD NORGE RENT, KOMMUNE OG AVFALLSELSKAP
Inngå et lokalt samarbeid med kommunen/grunneier og lokalt avfallsselskap for å sikre at dere får lov til å rydde og at dere har et sted å levere avfallet. Hold Norge Rent kan være behjelpelig med å opprette kontakt og bistå med oppstart. Mer informasjon finner du hos Hold Norge Rent.

TRINN 4: RYDDINGEN KAN BEGYNNE!
Start med å planlegge en ryddeaksjon. Det skal ryddes minimum tre ganger per år. Tidspunktet for ryddeaksjonene vil variere fra sted til sted og er blant annet avhengig vær og klima, men det er størst behov for rydding på våren og om høsten – og i mai og september er mange andre ute og rydder også.
1. Strandryddedagen – mai hvert år.
2. Hold høsten ren eller på den internasjonale strandryddedagen – andre lørdagen i september hvert år.

Andre ryddeaksjoner kan skje i forbindelse med at fuglene kommer tilbake og ferdsel i hekkeområder blir forbudt 15. april, i sommermånedene eller på andre tidspunkter som passer for adopsjonsgruppen.

Foto: Bo Eide 

Ta del i folkeforskningen!

HVORFOR SKAL JEG REGISTRERE HVA VI FINNER?
Registrering av funn bidrar til å øke kunnskapen om forsøplingssituasjonen i Norge og til arbeidet med å identifisere
kilder til forsøpling. Registrering gjennom appen Rydde eller på www.ryddenorge.no danner også grunnlaget for Hold Norge Rents årlige rapport om rydding i Norge. På denne måten vet vi må mer om hvor marin forsøpling kommer fra.

HVA ER WWW.RYDDENORGE.NO?
Alle som deltar i strandrydding bruker denne, og dette er vårt viktigste verktøy for Min bit av Norge. Her kan adopsjonsgruppene registrere adopsjonsområde, planlagte aksjoner, antall kilo innsamlet avfall og meter ryddet. Hver adopsjonsgruppe vil kunne registrere egen profil på www.ryddenorge.no eller appen Rydde, hvor de også vil få tilgang til registreringsskjema for avfall.

Tips! Ta med registreringsskjema når dere drar ut for å rydde, eller registrer funn direkte på mobil/nettbrett ved å logge inn på adopsjonen i Rydde.

Min bit av Norge benytter Hold Norge Rent-metoden

Denne metoden bygger på metoden til Ocean Conservancy og er den mest brukte metoden i Norge. Her ryddes, grovtelles, registreres og veies alt avfallet.

NB! Enkelte steder i Norge brukes lokale variasjoner av denne metoden. I Lofoten brukes Clean Up Lofotens skjema og i Vesterålen brukes RENO-Vests skjema.

Ryddeskjema: Hold Norge Rent-metoden

 

LYKKE TIL! 

 • Ønsker du å adoptere en bit av Norge?

  Ta kontakt med Hold Norge Rent dersom du ønsker å opprette en adopsjonsgruppe.

  E-post: minbitavnorge@holdnorgerent.no

  Brosjyre

  Sjekk ut Adopter en strand brosjyren

  Facebook

  Bli med i Facebook-gruppen for Min bit av Norge

  Ryddeveileder og sikkerhetsveileder

  Les vår ryddeveileder for tips og råd i forbindelse med ryddeaksjoner.

  Ryddeaksjoner er en hyggelig og sosial aktivitet, og for å sikre en trygg og god opplevelse, har vi utviklet denne sikkerhetsveilederen.

  Oppstart

  Adopter en strand ble offisielt lansert 8. september under Hold høsten ren 2017.

  Ordningen er støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

 • Motta Hold Norge Rents nyhetsbrev på e-post. Vi holder deg oppdatert om vårt arbeid, viktige begivenheter og aktuelle nyheter, samt annen nyttig informasjon.

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord