Min bit av Norge

Min bit av Norge (tidl. Adopter en strand) er et helårstilbud for alle som ønsker å bidra til regelmessig og kontinuerlig rydding av strender, øyer, områder langs vassdrag og innsjøer, stier eller andre steder i nærmiljøet.

Foto: Norsk Polarinstitutt ryddet Otervika på Kvaløya, Elsa Syrstad

Marin forsøpling er et alvorlig globalt miljøproblem som i særlig grad påvirker Norge som kystnasjon. I Norge har vi en stor og vakker kystlinje med et rikt dyre-, plante- og fugleliv som trues av marin forsøpling blant annet fordi det påfører sjøpattedyr, fugl, fisk, plankton m.m. skader, lidelse og død.

Mesteparten av det marine avfallet er plast som gradvis brytes ned til mikroplast. Dette er små plastpartikler som tiltrekker seg miljøgifter og som finnes overalt på kloden. Mikroplast er svært vanskelig å fjerne fra havet, og forskere har påvist mikroplast i en rekker arter så vel som i mat og drikkevann.

Forebyggende arbeid over tid er derfor viktig for å takle problemene ved marin forsøpling. Det er behov for mer kunnskap om marin forsøpling i Norge blant annet for å identifisere, kartlegge, ansvarliggjøre og stoppe kildene til det marine avfallet. I tillegg må det jobbes med holdnings- og atferdsendring hos privatpersoner, i næringslivet og offentlig sektor. Målet med Min bit av Norge er derfor å forebygge forsøpling av miljøet og engasjere frivillige til opprydning herreløst avfall i norsk natur.

Vi oppfordrer også innlandskommuner så vel som kystkommuner til å delta. Det finnes mange områder langs vassdrag, innsjøer og stier o.l. med behov for opprydning i tillegg til flere steder langs kysten.

Hver adopsjonsgruppe skal rydde et fast område minimum tre ganger per år, opprette ryddeaksjoner og registrere avfallet de finner i Ryddeportalen. Hold Norge Rent vil utstyre adopsjonsgruppene med en startpakke bestående av ryddeutstyr som hansker, avfallssekker, poser m.m. Hver adopsjonsgruppe vil også få en egen side i Ryddeportalen.

Foto: Bo Eide

Følg vår veileder trinn-for-trinn for å komme i gang!

Trinn 1: Etabler en adopsjonsgruppe og velg området som skal adopteres
ALLE kan starte en adopsjonsgruppe. Vi oppfordrer lokale lag og foreninger, frivillige organisasjoner, nabolag, miljøbevegelsen, friluftslivet, politiske partier, bedrifter, trossamfunn, universiteter og høgskoler, institusjoner m.fl. til å bli med på denne ordningen. Når gruppen er etablert, må området som skal adopteres velges ut.

Tips! Velg gjerne en leder til adopsjonsgruppen som kan fungere som kontaktperson.

Trinn 2: Send inn søknad om adopsjon 
Fyll inn skjemaet til Hold Norge Rent, https://holdnorgerent.no/ryddeportalen/adopsjon

Trinn 3: Velg nivå og metode 
Det finnes tre ulike adopsjonsnivåer. Velg det nivået som passer din adopsjonsgruppe best. Hvert av nivåene har en egen ryddemetode og eget ryddeskjema.

NB! Les mer om de ulike rydde nivåene nederst på denne siden.

Trinn 4: Inngå avtaler med Hold Norge Rent, grunneier og kommunen 
Grunneiere må identifiseres, spørres og informeres om planene deres. Deretter identifiseres avfallsselskapet som er ansvarlig for husholdningsavfall i området.

Inviter grunneier, kommunen og avfallsselskapet til et samarbeid: Grunneier legger til rette, dere rydder, avfallsselskapet henter/tar imot og behandler avfallet, og kommunen betaler for avfallshåndteringen.

Hold Norge Rent kan være behjelpelig med å opprette kontakt og bistå med oppstart.

Trinn 5: Ryddingen kan begynne!

Start med å planlegge en ryddeaksjon. Det skal ryddes minimum 3 ganger per år. Tidspunkt for ryddeaksjonene vil variere fra sted til sted og er avhengig av blant annet klima, men alle adopsjonsgruppene oppfordres til å delta på Strandryddedagen i mai og Hold høsten ren i september.

NB! Etter endt ryddeaksjon skal alle funn registreres i Ryddeportalen. Dette er viktig for arbeidet med kartlegging av forsøpling i Norge.

Foto: Bo Eide 

Nivå og ryddemetode 

Hvilket nivå en adopsjonsgruppe velger avhenger av hvilken ryddemetode gruppen ønsker å benytte. Jo høyere nivå gruppen velger, desto mer informasjon og kunnskap får både kommunen og Hold Norge Rent om avfallet og om mulige kilder og årsaker til forsøplingen.

Nivå 1: Hold Norge Rents TOPP 12

Hvordan fungerer metoden: TOPP 12 er den letteste metoden og er basert på de 12 vanligste funnene i Norge. Her ryddes og veies alt avfallet, men kun de 12 vanligste funnene telles og registres.

Hvem passer dette nivået for: Barnehager, skoleklasser o.l.

Ryddeskjema: KOMMER

Nivå 2: Hold Norge Rent-metoden

Hvordan fungerer metoden: Denne metoden bygger på metoden til Ocean Conservancy og er den mest brukte metoden i Norge. Her ryddes, grovtelles, registreres og veies alt avfallet.

NB! Enkelte steder i Norge brukes lokale variasjoner av denne metoden. I Lofoten brukes Clean Up Lofotens skjema og i Vesterålen brukes RENO-Vests skjema.

Hvem passer dette nivået for: Lokale lag og foreninger, frivillige organisasjoner, vel/sameie/borettslag/nabolag, trossamfunn, arbeidsplasser, institusjoner som f. eks. omsorgsboliger og asylmottak m.fl.

Ryddeskjema: Hold Norge Rent-metoden

Nivå 3: Nordisk metode

Her ryddes, grovtelles, registreres og veies alt avfallet, men avfallet innenfor et avgrenset område fintelles og registreres i henhold til gitte retningslinjer og kategorier.

Hvem passer den for: Adopsjonsgrupper som ønsker å bidra til arbeidet med å kartlegge forsøplingen i egen kommune, samt til det nasjonale arbeidet mot forsøpling.

Ryddeskjema: KOMMER

 

 

LYKKE TIL! 

 • Ønsker du å starte en adopsjonsgruppe?

  Ta kontakt med Hold Norge Rent dersom du ønsker å opprette en adopsjonsgruppe.

  E-post: minbitavnorge@holdnorgerent.no

  Brosjyre

  Sjekk ut Adopter en strand brosjyren

  Facebook

  Bli med i Facebook-gruppen for Adopter en strand

  Ryddeveileder og sikkerhetsveileder

  Les vår ryddeveileder for tips og råd i forbindelse med ryddeaksjoner.

  Ryddeaksjoner er en hyggelig og sosial aktivitet, og for å sikre en trygg og god opplevelse, har vi utviklet denne sikkerhetsveilederen.

  Oppstart

  Adopter en strand ble offisielt lansert 8. september under Hold høsten ren 2017.

  Ordningen er støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

 • Motta Hold Norge Rents nyhetsbrev på e-post. Vi holder deg oppdatert om vårt arbeid, viktige begivenheter og aktuelle nyheter, samt annen nyttig informasjon.

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord