Tiltak mot forsøpling

Forsøpling må bekjempes med skreddersydde tiltak lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt avhengig av forsøplingens art, kilder og årsaker.

Hold Norge Rent tester ut kartlegging av forsøpling i Oslo sammen med Statistisk sentralbyrå og Håll Sverige Rent.

Kunnskapsbasert tilnærming

Kommuner som ønsker en kostnadseffektiv og målrettet strategi mot egen forsøpling, må velge en kunnskapsbasert tilnærming for å oppnå best mulige resultater.

Effektive og treffsikre tiltak mot forsøpling må derfor utarbeides på bakgrunn av kunnskap om kildene og årsakene til forsøplingen.

Hold Norge Rent anbefaler alle kommuner som ønsker å forebygge forsøpling i egen kommune, å kartlegge forsøplingen for å skape et best mulig utgangspunkt for arbeidet.

Når kildene er identifisert, kan kommunen finne årsakene og mulige løsninger i samarbeid med kildene. På denne måten skreddersys kommunens arbeid for å imøtekomme egne utfordringer.

Videre anbefaler Hold Norge Rent at kommunens strategi og handlingsplan mot forsøpling utarbeides sammen med kildene, relevante ansatte i kommunen og andre relevante aktører, som:

 • lokalt næringsliv og industri
 • fiskeri- og oppdrettsnæringen
 • skog- og landbruksnæringen
 • næringsråd
 • fagforeninger
 • lokallag/fylkeslag i bransjeorganisasjoner
 • utbyggere
 • veimyndigheter
 • politiet
 • renseanlegg
 • avfallsselskap
 • velforeninger
 • skoler
 • friluftslivet
 • båtlivet
 • miljøorganisasjoner
 • idretten
 • Statens naturoppsyn
 • fylkeskommunen/Fylkesmannen
 • vannområdekoordinator
 • havner og marinaer
 • andre frivillige og ideelle organisasjoner

Forsøplingsutfordringer

Årsakene til forsøpling er mange og ofte sammensatte. Vanlige forsøplingsutfordringer i norske kommuner er:

 • avfall som kommer inn fra havet
 • villfyllinger
 • dumping av hageavfall
 • avfall på avveie fra turisme og friluftsliv
 • utslipp fra næringsvirksomhet
 • ulovlig dumping fra næringsvirksomhet
 • urban forsøpling
 • veiforsøpling
 • utslippstillatelser fra myndighetene
 • ekstremvær/flom

Løsninger

Mange av kommunens forsøplingsproblemer kan mest sannsynlig løses lokalt med lokale tiltak, men en del av problemene vil også kreve løsninger på et regionalt, nasjonalt og, i noen tilfeller, internasjonalt nivå.

Løsninger kan deles inn følgende kategorier:

Avfallshåndtering: Manglende avfallshåndtering fører til forsøpling. Det viktigste verktøyet mot forsøpling er derfor god avfallshåndtering i husholdninger, i næringslivet og i det offentlige rom, så vel som i naturen både til lands og til vanns. Feil og mangler må identifiseres, og deretter kan kommunen vurdere hvordan disse best håndteres, i samarbeid med relevante aktører.

Adferdsendring: Forsøpling er et resultat av adferden til enkeltindivider, bedrifter, aktiviteter, arrangementer, bransjer og myndigheter. Tradisjoner, vaner, rutiner, ulykker, sløvhet og latskap er eksempler på adferd som kan føre til forsøpling. Adferden må identifiseres, og deretter kan potensielle tiltak vurderes i samarbeid med aktørene. Samarbeid på tvers av sektorer og kommunegrenser er avgjørende for å lykkes med adferdsendring.

Lov- og regelverk: Forsøpling er ulovlig, og i en del tilfeller kan det være nødvendig å styrke loven eller innføre nye lover og regler for å forebygge forsøpling. Dette kan være både påbud og forbud, men det kan også være bruk av skatter, gebyrer eller bøter. En del tiltak kan implementeres på kommunalt nivå, men her vil også regionale, nasjonale og internasjonale lover og regler bidra til kommunenes rammebetingelser.

Internasjonalt arbeid: En del forsøplingsutfordringer kan kun løses gjennom internasjonalt samarbeid. Dette gjelder for eksempel dumping fra skip, containerutslipp og manglende avfallssystemer i utviklingsland. Norske kommuner kan engasjere seg internasjonalt gjennom en rekke prosjekter og nettverk, som for eksempel OSPAR og KIMO.

Opprydding: Opprydding er også et meget godt tiltak mot forsøpling. I tillegg til å fjerne avfall som er kommet på avveie, er opprydding bevisstgjørende og danner grunnlaget for innsamling av data om forsøpling i kommunen. Kommuner kan bruke både lokale, regionale, nasjonale og internasjonale kampanjer som utgangspunkt for mobilisering sammen med lag og foreninger, frivillige organisasjoner, avfallsbransjen og andre relevante aktører i nærmiljøet.

Tiltak

Listen over mulige tiltak mot forsøpling er nærmest uendelig, men mange av tiltakene er dessverre ikke særlig effektive og fører ikke nødvendigvis til mindre forsøpling. Enkelte tiltak kan faktisk føre til mer forsøpling eller ha andre uønskede konsekvenser.

Hvis kommunen skal lykkes i arbeidet mot forsøpling, er det viktig å velge tiltak som faktisk fører til mindre avfall på avveie, uansett materiale.

I feltet til høyre har Hold Norge Rent samlet et utvalg forslag til konkrete tiltak som kommuner kan velge mellom. Noen er enkle å implementere, mens andre vil kreve omfattende ressurser og samarbeid for å lykkes.

 

 • TI TILTAK MOT FORSØPLING

  1. Big Belly/Europress SMART
  2. SeaBin/Port/Bin
  3. Stasjonære ryddepakker
  4. Kystplanken
  5. Klistremerker til toalettet
  6. Offentlige griller i parker og på strender
  7. Flerbrukskoppen
  8. Utdeling av bærbare askebeger
  9. Sikring av rundballer
  10. Utslippsfrie kunstgressbaner
 • Motta Hold Norge Rents nyhetsbrev på e-post. Vi holder deg oppdatert om vårt arbeid, viktige begivenheter og aktuelle nyheter, samt annen nyttig informasjon.

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord