Tilskuddsordninger

Ønsker du/dere å søke tilskudd til aktiviteter, tiltak og/eller prosjekter mot marin forsøpling? Her følger en oversikt over finansieringsmuligheter:

Tiltak mot marin forsøpling

Refusjonsordningen

Handelens Miljøfond

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsene

Tilskuddsordning for innlevering av kasserte fritidsbåter

Tilskuddsordning for behandling av kasserte fritidsbåter

Svalbards Miljøfond

Finsefondet

Miljøteknologordningen

Nordisk samarbeid

Interreg

EUs LIFE Programme

Kommuner/fylkeskommuner

Mange kommuner og flere fylkeskommuner gir også støtte til miljøtiltak. Ta kontakt med kommunen eller fylkeskommunen for mer informasjon.

Andre finansieringsmuligheter

Her følger en oversikt over andre fond og stiftelser som kan være aktuelle:

Gjensidigestiftelsen

Kavlifondet

Egmontfondet

Legatsiden

Se også følgende oversikt over støtteordninger i Norge: Legatsiden

Miljødirektoratets øvrige tilskuddsordninger

Miljødirektoratet forvalter en rekke andre tilskuddsordninger.

Se direktoratets søknadssenter for mer informasjon: Miljødirektoratets søknadssenter

  • Motta Hold Norge Rents nyhetsbrev på e-post. Vi holder deg oppdatert om vårt arbeid, viktige begivenheter og aktuelle nyheter, samt annen nyttig informasjon.