Tilskuddsordninger

Ønsker du/dere å søke tilskudd til aktiviteter, tiltak og/eller prosjekter mot marin forsøpling? Her følger en oversikt over muligheter:

Refusjonsordningen

Plastreturs Miljøprosjekt

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsene

Tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter

Svalbards Miljøfond

Finsefondet

Miljødirektoratet og Innovasjon Norge

Nordisk samarbeid

Kommuner og fylkeskommuner gir også støtte til miljøtiltak. Ta kontakt med kommunen eller fylkeskommunen for mer informasjon.

Se også følgende oversikt over støtteordninger i Norge: Legatsiden

For øvrig forvalter Miljødirektoratet en rekke tilskuddsordninger: Miljødirektoratets søknadssenter

  • Motta Hold Norge Rents nyhetsbrev på e-post. Vi holder deg oppdatert om vårt arbeid, viktige begivenheter og aktuelle nyheter, samt annen nyttig informasjon.

  • Følg oss på Facebook

Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord