Registreringsskjema distributører

Søknadskjema for å bli distributør

 • Kontaktperson i organisasjonen som søker om å bli distributør av ryddepakker.
 • I nedtrekksmenyen velger du hvilken type virksomhet som best beskriver organisasjonen som søker.
 • Hvilket område skal ditt distribusjonspunkt dekke? Skriv gjerne inn postnummer. Ryddepakkebestillinger i ditt område i Ryddeportalen vil automatisk bli henvist til ditt distribusjonspunkt.
 • E-postadresse for kommunikasjon med Hold Norge Rent.
 • E-postadresse for kommunikasjon med frivillige. Vil vises under ditt distribusjonspunkt i Ryddeportalen.
 • Nummer for kommunikasjon med Hold Norge Rent
 • Kontaktnummer for frivillige. Vil vises under ditt distribusjonspunkt i Ryddeportalen. Valgfritt felt.
 • Adressen frivillige kan hente ryddepakker. Vil vises under ditt distribusjonspunkt i Ryddeportalen.
 • Adresse ryddepakkene skal sendes til.
 • Tider frivillige kan hente ryddeutstyr. (Eks: mandag-fredag: 9-16). Vil vises under ditt distribusjonspunkt i Ryddeportalen
 • Lenke til din virksomhets nettside/side med informasjon om frivillig rydding i ditt område. Vil vises under ditt distribusjonspunkt i Ryddeportalen. Valgfritt felt.
 • Feltene under er ikke for å bestille ryddepakker, men for å få et overblikk over hva som typisk er behovet hos dere som distributør. Når din virksomhet er registrert som distributør, vil dere få mulighet til å bestille utstyr via bestillingsskjemaet på våre nettsider. Vi setter også stor pris på om dere har mulighet til å selv skrive ut og levere ut funnregistreringsskjema til de frivillige: https://holdnorgerent.no/wp-content/uploads/2018/04/Ryddeskjema-2018.pdf
 • Er alt klart for at vi kan legge ut hentepunktet i kartet? Hvis dere mangler ryddeutstyr kan det bestilles på https://holdnorgerent.no/bestill-ryddepakker/
 • Her kan f.eks. ønsket tilleggsinformasjon som skal vises på hentepunktet i kartet skrives inn.
 • Motta Hold Norge Rents nyhetsbrev på e-post. Vi holder deg oppdatert om vårt arbeid, viktige begivenheter og aktuelle nyheter, samt annen nyttig informasjon.