Samarbeid

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Vi inviterer til samarbeid og har en rekke partnere og medlemmer som støtter vårt arbeid økonomisk og bidrar til kampen mot forsøpling gjennom konkret aktivitet.

SAMARBEIDSPARTNERE

Ta kontakt på post@holdnorgerent.no for mer informasjon om samarbeid med Hold Norge Rent.

MEDLEMMER

Hold Norge Rent er en medlemsorganisasjon for bedrifter, offentlige virksomheter og organisasjoner. Våre medlemmer bidrar til og deltar aktivt i arbeidet mot forsøpling. Mer informasjon om medlemskap: Bli medlem

STØTTEMEDLEMMER

Hold Norge Rent tilbyr også støttemedlemskap. Våre støttemedlemmer bidrar med verdifull økonomisk støtte til vårt arbeid.