Ressursbank for en søppelfri kommune

Velkommen til Hold Norge Rents ressursbank for norske kommuner.

NB! Disse sidene er under oppbygging.

Hold Norge Rent har lang erfaring og solid kunnskap om forsøpling, og vi applauderer norske kommuner som engasjerer seg mot dette problemet. Vi ønsker derfor å imøtekomme kommunenes behov på best mulig måte med en ressursbank for kommuner som ønsker å arbeide mot forsøpling.

Denne nettveilederen tar utgangspunkt i Hold Norge Rents informasjonsbrosjyre for kommuner og gir konkrete råd om forebygging av og effektive tiltak mot forsøpling .

Nettveilederen er delt opp i ulike relevante kategorier som er gjenspeilet i fanene på toppen av siden. Veilederen vil være i stadig utvikling og vil oppdateres jevnlig for å være et aktuelt verktøy for kommunene til enhver tid.

NB! Denne ressursbanken er under opprettelse. Vi publiserer fortløpende etter hvert som sidene blir ferdig.

Kunnskapsbasert tilnærming

Hold Norge Rent anbefaler alle norske kommuner om å undersøke egen forsøplingssituasjon før tiltak utvikles og iverksettes.

For å sette inn effektive tiltak, både med tanke på opprydding og forebygging, er kunnskap om egen forsøplingssituasjon en forutsetning. Det er blant annet vanskelig å måle hvor effektivt et tiltak har vært, dersom kommunen ikke kjenner status før tiltaket implementeres.

I tillegg til solid kunnskap og erfaring med tiltak mot forsøpling generelt, legger Hold Norge Rent data fra Ryddeportalen til grunn for våre anbefalinger til norske kommuner. Utover dette grunnlaget finnes det dessverre lite data om forsøpling i Norge.

Hold Norge Rents data inkluderer også statistikk over forsøpling langs vassdrag og innsjøer, men vi har lite eller ingen data om annen type innlandsforsøpling.

Kunnskapshullet om landbasert forsøpling i Norge må fylles, og derfor har Hold Norge Rent i samarbeid med Statistisk sentralbyrå og Kristiansand kommune testet et verktøy for kartlegging av forsøpling i norske kommuner.

Ta gjerne kontakt på post@holdnorgerent.no for å få mer informasjon om kartlegging.

Her er noen nyttige ressurser i kartleggingsarbeidet:

Strandrydderapporten 2017

Rapport fra Nordisk strandryddedag

Kartleggingspilot 2018 (kommer)

Bruk Ryddeportalen

Ryddeportalen.no er mer enn et ryddekart. Portalen er et verktøy for alle som er involvert i kampen mot forsøpling i Norge.

Når frivillige registrerer ryddeaksjoner og hva de har funnet i portalen, bidrar de til å kartlegge forsøplingen i kommunen. Derfor anbefaler vi kommunene om å oppfordre innbyggere til å registrere sine aksjoner i Ryddeportalen, og til selv å bruke portalen aktivt.

Ved forespørsel sender Hold Norge Rent full oversikt over aksjoner og statistikk om funn m.m. til kommunen. Denne tjenesten er kostnadsfri for HNRs medlemskommuner.

Kommunen kan gi informasjon til frivillige gjennom klikkbare ikoner i kartet. For å gjøre det enklere for de frivillige, kan kommunen også bestille gratis ryddeutstyr fra Hold Norge Rent og få hentepunkter for utstyret synlig i kartet. Kommunens avfallsselskaper har også mulighet til å vise frem sine miljøstasjoner i kartet, forutsatt at de tar imot marint avfall vderlagsfritt.

Ved frivillig opprydding av marin forsøpling, kan utgifter til transport og behandling av marint avfall refunderes via Refusjonsordningen. I tillegg kan kommunen se hvor det har blitt, hvor det skal, og hvor det er behov for rydding i kommunen.

Registrering av aksjoner i Ryddeportalen er også en forutsetning for å kunne søke Refusjonsordningen for utgifter til avfallsbehandling og transport av avfall og frivillige som har ryddet. Fullstendige opplysninger om kriterier og søknadsskjema finner dere på Refusjonsordningen.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller innspill til Ryddeportalen.

Bilde: Ryddeportalen

Bli medlem av Hold Norge Rent!

Hold Norge Rent inviterer til dugnad mot forsøpling. Vårt mål er å engasjere hele samfunnet i kampen mot avfall på avveie. Gjennom medlemskap i Hold Norge Rent kan aktører fra både offentlig, privat og frivillig sektor bidra til arbeidet mot forsøpling generelt og marin forsøpling spesielt.

Hold Norge Rents medlemmer støtter kampen mot forsøpling og muliggjør Hold Norge Rents arbeid for et søppelfritt Norge. Bedrifter, offentlige virksomheter og organisasjoner inviteres til å støtte vårt arbeid og bidra til utviklingen av foreningen gjennom medlemskap.

Et medlemskap hos Hold Norge Rent viser samfunnsansvar, og medlemmene profileres på våre nettsider. I tillegg mottar våre medlemmer nettbannere som kan legges ut på egen nettside for å synliggjøre engasjementet og støtten til arbeidet mot forøspling.

For øvrig mottar våre medlemmer rabatt på HNR-konferansen og gratis veiledning i bruk av vårt verktøy for kartlegging av forsøpling i norske kommuner. NB! Dette verktøyet er fortsatt under utvikling.

Hovedmedlemmer av Hold Norge Rent kan inneha verv i organisasjonen og være med å påvirke organisasjonens utviklingen.

  • Hold Norge Rents ressursbank for kommuner er laget med støtte fra Plastreturs Miljøprosjekt.

  • Motta Hold Norge Rents nyhetsbrev på e-post. Vi holder deg oppdatert om vårt arbeid, viktige begivenheter og aktuelle nyheter, samt annen nyttig informasjon.

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord