Refusjon

Hold Norge Rent administrerer refusjonsordningen for håndtering av eierløst marint avfall. Ordningen gjelder for avfall som er samlet inn i tilknytning til frivillige ryddeaksjoner og finansieres av Miljødirektoratet.

Søk refusjon!

Har du/dere hatt utgifter i forbindelse med frivillig opprydding av eierløst marint avfall? Da kan du/dere søke om refusjon!

Refusjonsordningen for eierløst marint avfall tar imot søknader i perioden 1.september – 15.november 2020.

Husk at alle utgifter du søker refusjon for, må dokumenteres og legges ved i søknaden. Utgifter til transport og innlevering/mottak av avfall dekkes av Refusjonsordningen. Det er også mulig å søke refusjon for transport av frivillige til og fra ryddeaksjon.

Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke vurderes, men dokumentasjon som ikke foreligger før søknadsfristen er gått ut, kan ettersendes søknaden inntil en uke etter søknadsfrist.

Les mer om kriteriene for Refusjonsordningen her

 

Nå finner du søknadsskjemaet i Rydde

Alle aksjoner det søkes refusjon for må være registrerte i Rydde (tidligere Ryddeportalen), og nå ligger også søknadsskjema integrert i Rydde. Det betyr at du kan velge aksjonene du søker refusjon for direkte fra dine aksjoner i Rydde.

Søk refusjon som frivillig, organisasjon m.fl. her

Avfallsselskaper finner søknadsskjema i Ryddes administrasjonsløsning

Alle aksjoner registrert i Rydde i avfallsselskapets område ligger inne på Avfallsbrukeren i Rydde administrator. Her kan avfallsselskapet velge de aksjonene de vil søke refusjon for og korrigere vekt ved behov. For å aktivere brukeren i Rydde administrator, må selskapet først ha en bruker i Rydde. Vil du aktivere din bruker, eller er du usikker på om avfallsselskapet har aktivert sin avfallsbruker, send en e-post til ma@marintmiljo.no

Les mer om hvordan avfallsselskaper kan bruke Rydde under «For avfallsselskaper» her

Offentlig avfallsselskap: Søk refusjon her

Privat avfallsselskap: Ta kontakt med refusjon@holdnorgerent.no for å opprette tilgang til søknadsskjema.

 

NB! Kun innsending av elektronisk skjema i Rydde telles som søknad til Refusjonsordningen.

Tips: Ha dokumentasjon på utgifter klart før utfylling av skjema, og husk å registrere antall kg på alle aksjoner det søkes refusjon for.

Skjemaet kan mellomlagres og skrives ut.

Veiledning for frivillige, organisasjoner m.fl.

Veiledning for renovasjons- og avfallsselskaper

 

Hva er Refusjonsordningen for marint avfall?

Hold Norge Rent administrerer Refusjonsordningen for eierløst marint avfall, og ordningen er finansiert av Miljødirektoratet.

Refusjonsordningen er etablert for å stimulere til økt opprydding av marin forsøpling. Ordningen skal sikre at aktører som bidrar til opprydding av marint avfall, ikke selv må dekke kostnadene til transport og innlevering av det innsamlede avfallet.

Refusjonsordningen har også som mål å stimulere kommunale og interkommunale renovasjons- og avfallsselskap til å hente og ta imot marint avfall vederlagsfritt. På sikt er det ønskelig at bransjen legger til rette for gratis transport og mottak av marint avfall over hele Norge.

Hvem kan søke refusjon?

Alle som har hatt utgifter til transport, mottak og behandling av marint avfall og som tilfredsstiller ordningens kriterier, kan søke om refusjon. Ordningen gjelder for opprydding langs kysten, på havbunnen og langs vassdrag og innsjøer. Det kan også søkes om refusjon for kostnader til lokal transport av frivillige til og fra ryddeaksjon.

Ryddeaksjonene skal være basert på frivillig innsats og må være registrert i Rydde på nett eller i Ryddeappen. Antall kilo innsamlet avfall må registreres, og aksjonene må være ferdig utført.

Intet beløp er for lite, men kost i forhold til nytte vil legges til grunn for behandling av søknadene, og det vil foretas en skjønnsmessig vurdering av ekstraordinære utgifter. Ta kontakt med Hold Norge Rent så tidlig som mulig ved ekstraordinære utgifter, eller om utgiftene ser ut til å ville overstige kr 15/kg. I den grad innkomne søknader overstiger budsjettrammen, vil det foretas en prosentvis avkortning av refusjonsutbetalingen for alle kvalifiserte søkere.

Søknadsfristen er satt til søndag 15. november.

Klikk på lenken for å se en komplett oversikt over kriteriene for refusjonsordningen: Kriterier

NB! Aktører som har mottatt tilskudd direkte fra Miljødirektoratets tilskuddsordning til tiltak mot marin forsøpling kan i utgangspunktet IKKE søke Refusjonsordningen.  Se liste over de som har mottatt tilskudd her: Mottakere av tilskudd fra Miljødirektoratet

Har du spørsmål?

Henvendelser sendes til refusjon@holdnorgerent.no.

 

Kontakt

E-post: refusjon@holdnorgerent.no
Telefon: 40001438

Tidsplan for søknader i 2020

Offisiell utlysning: 1. september
Søknadsfrist: 15. november
Utbetaling av refusjon: 20. desember

Kriterier

Kriteriene for refusjonsordningen kan lastes ned her: Kriterier

Styringsgruppen for refusjonsordningen

Mari Mo Osterheider, leder (HNR)
Randi Alsos, prosjektleder (HNR)
John Harald Sand, prosjektmedarbeider og sekretær (HNR)
Hanna Gjessing, observatør (Miljødirektoratet)
Håkon Bratland (Avfall Norge)
Bo Eide (Tromsø kommune)
Jonny Sveen (Maren AS)
Maria Antonsen (Senter for Oljevern og Marint Miljø)

Håndtering av marint avfall

En rekke avfalls- og renovasjonsselskaper bistår med håndteringen av marint avfall. Se avfallsstasjoner som tar imot marint avfall i Rydde.

Miljødirektoratet

Refusjonsordningen for eierløst marint avfall er finansiert av Miljødirektoratet.

Mdir_logo_sekundaer_pos_RGB

 

Lagre

Lagre


Relaterte Saker

Tusen takk for en fantastisk innsats under Strandryddeuka 2020!

Minst 3000 frivillige deltok under Strandryddeuka 2020, og foreløpig er det registrert 35 tonn innsamlet avfall fordelt på 458 aksjoner på strender, øyer og holmer, langs vassdrag og innsjøer, og på havbunnen.

Les Sak

Hele verden rydder - fantastiske tall fra 2019

Den internasjonale strandryddedagen arrangeres av Ocean Conservancy og er en del av den globale kampanjen International Coastal Cleanup (ICC). Kampanjen har skapt stort engasjement, og hvert år deltar flere titalls tusen frivillige fra hele verden.

Les Sak

10-årsjubileum for Strandryddedagen

- Lørdag 19. september finner Strandryddedagen sted for 10. gang, og selv om det er trist at det fortsatt er behov for denne nasjonale dugnaden, har vi også mye å feire, sier daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Gulbransen.

Les Sak

Knallstart på Strandryddeuka 2020

Halvveis ut i den første uka av høstens ryddedugnad har allerede tre ministre og en ordfører vært med på ryddeaksjoner over hele Norge. Se vårt bildegalleri av ryddeaksjonene som sparket i gang Strandryddeuka.

Les Sak

Nordisk strandryddedag

Forsøpling er et problem som rammer hele Norden og derfor har Hold Norge Rent sammen med 8 nordiske organisasjoner etablert den Nordiske Strandryddedagen. Dagen samler tusenvis av frivillige klare til dyst - blir du med?

Les Sak

Refusjonsordningen for marint avfall er åpen for søknader

Refusjonsordningen for utgifter knyttet til opprydding av eierløst marint avfall er nå åpen, og nytt av året er at søknadene fylles ut og sendes direkte fra Rydde.

Les Sak

Refusjonsordningen går som vanlig i 2020

Også i år er det mulig å søke refusjon for utgifter knyttet til frivillig opprydding av eierløst marint avfall!

Les Sak

Alt du trenger å vite om høstens ryddedugnad!

Hold Norge Rent inviterer til nasjonal ryddedugnad 5. - 20. september og håper du har lyst til å bli med!

Les Sak

Rydderapporten: Resultater fra fjorårets ryddeaksjoner

Miljøengasjementet i samfunnet er stort, og frivillige over hele landet bidrar blant annet med å rydde forsøpling langs kysten og i innlandet. Her er fjorårets resultater.

Les Sak

more_news