Refusjon

Hold Norge Rent administrerer refusjonsordningen for håndtering av eierløst marint avfall. Ordningen gjelder for avfall som er samlet inn i tilknytning til frivillige ryddeaksjoner og finansieres av Miljødirektoratet.

Søk refusjon!

Har du/dere hatt utgifter i forbindelse med frivillig opprydding av eierløst marint avfall? Da kan du/dere søke om refusjon!

Refusjonsordningen for eierløst marint avfall tar imot søknader i perioden 1.september – 15.november 2019.

Husk at alle utgifter du søker refusjon for, må dokumenteres og legges ved i søknaden. Utgifter til transport og innlevering/mottak av avfall dekkes av Refusjonsordningen. Det er også mulig å søke refusjon for transport av frivillige til og fra ryddeaksjon.

Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke vurderes, men dokumentasjon som ikke foreligger før søknadsfristen er gått ut, kan ettersendes søknaden inntil en uke etter søknadsfrist.

Les mer om kriteriene for Refusjonsordningen her.

Tips: Ha aksjonskoder og antall kilo innsamlet avfall, samt dokumentasjon på utgifter klart før utfylling av skjema.

Skjemaet kan mellomlagres.

NB! Kun innsending av elektronisk skjema under telles som søknad til refusjonsordningen.

Søknadsskjema refusjon for frivillige, organisasjoner m.fl.

Veiledning for frivillige, organisasjoner m.fl.

 

Søknadsskjema refusjon for renovasjons- og avfallsselskaper

Veiledning for renovasjons- og avfallsselskaper

 

Hva er refusjonsordningen for marint avfall?

Hold Norge Rent administrerer Refusjonsordningen for eierløst marint avfall, og ordningen er finansiert av Miljødirektoratet.

Refusjonsordningen er etablert for å stimulere til økt opprydding av marin forsøpling. Ordningen skal sikre at aktører som bidrar til opprydding av marint avfall, ikke selv må dekke kostnadene til transport og innlevering av det innsamlede avfallet.

Refusjonsordningen har også som mål å stimulere kommunale og interkommunale renovasjons- og avfallsselskap til å hente og ta imot marint avfall vederlagsfritt. På sikt er det ønskelig at bransjen legger til rette for gratis transport og mottak av marint avfall over hele Norge.

Hvem kan søke refusjon?

Alle som har hatt utgifter til transport, mottak og behandling av marint avfall og som tilfredsstiller ordningens kriterier, kan søke om refusjon. Ordningen gjelder for opprydding langs kysten, på havbunnen og langs vassdrag og innsjøer. Det kan også søkes om refusjon for kostnader til lokal transport av frivillige til og fra ryddeaksjon.

Ryddeaksjonene skal være basert på frivillig innsats og må være registrert i Hold Norge Rents ryddeportal: Ryddeportalen. Antall kilo innsamlet avfall må registreres, og aksjonene må være ferdig utført.

Intet beløp er for lite, men kost i forhold til nytte vil legges til grunn for behandling av søknadene, og det vil foretas en skjønnsmessig vurdering av ekstraordinære utgifter. Ta kontakt med Hold Norge Rent så tidlig som mulig ved ekstraordinære utgifter, eller om utgiftene ser ut til å ville overstige kr 15/kg. I den grad innkomne søknader overstiger budsjettrammen, vil det foretas en prosentvis avkortning av refusjonsutbetalingen for alle kvalifiserte søkere.

Søknadsfristen er satt til fredag 15. november.

Klikk på lenken for å se en komplett oversikt over kriteriene for refusjonsordningen: Kriterier

NB! Aktører som har mottatt tilskudd direkte fra Miljødirektoratets tilskuddsordning til tiltak mot marin forsøpling kan i utgangspunktet IKKE søke refusjonsordningen.  Se liste over de som har mottatt tilskudd her: Mottakere av tilskudd fra Miljødirektoratet

Har du spørsmål?

Henvendelser sendes til refusjon@holdnorgerent.no.

 

Kontakt

E-post: refusjon@holdnorgerent.no
Telefon: 40001438

Tidsplan for søknader i 2019

Offisiell utlysning: 1. september
Søknadsfrist: 15. november
Utbetaling av refusjon: 20. desember

Kriterier

Kriteriene for refusjonsordningen kan lastes ned her: Kriterier

Styringsgruppen for refusjonsordningen

Lise Keilty Gulbransen, leder (HNR)
Mari Mo Osterheider, prosjektleder (HNR)
John Harald Sand, sekretær (HNR)
Lise Langård, observatør (Miljødirektoratet)
Sara Wilsgaard (Avfall Norge)
Bo Eide (Tromsø kommune)
Jonny Sveen (Maren AS)
Tom Sørum (Oslofjordens Friluftsråd/Skjærgårdstjenesten)

Håndtering av marint avfall

En rekke avfalls- og renovasjonsselskaper bistår med håndteringen av marint avfall. Her finner du en oversikt: Avfallsinnlevering

Miljødirektoratet

Refusjonsordningen for eierløst marint avfall er finansiert av Miljødirektoratet.

Mdir_logo_sekundaer_pos_RGB

 

Lagre

Lagre


Relaterte Saker

Ryddeportalen er blitt til Rydde

Nå har det skjedd! Ryddeportalen er blitt til Rydde.

Les Sak

Årets ryddedugnad ser annerledes ut

Grunnet koronavirusutbruddet er Strandryddeuka 2020 utsatt til høsten.

Les Sak

Ryddeaksjoner og koronaviruset

Alle frivillige ryddeaksjoner må dessverre utsettes eller avlyses, og vi anbefaler nå å avvente frem til påske.

Les Sak

Bli med på jakten etter plastpellets!

13. - 22. mars arrangeres The Great Nurdle Hunt over hele kloden.

Les Sak

Elleve anbefalinger mot marin forsøpling

Nordic Coastal Clean Up foreslår elleve tiltak for å bekjempe marin forsøpling i Norden.

Les Sak

Norsk kunstnerduo vinner FN-pris

Miljøkunstnerne Prestgaard/Andersen mottar førstepremien i en konkurranse utlyst av FNs miljøprogram for sitt arbeid.

Les Sak

Sten Helberg er årets gullklypevinner

Norges mest høythengende miljøpris går til Sten Helberg, for hans ståpåvilje, kreativitet og optimisme i arbeidet mot marin forsøpling.

Les Sak

Her er finalistene til Gullklypa 2019

Hold Norge Rent har mottatt 32 nominasjoner til Gullklypa og nå er juryens finalister klare.

Les Sak

Hvem fortjener Gullklypa for 2019?

Vi ser etter årets ryddehelt og søker nominasjoner til Gullklypa 2019. Utlysningen er åpen frem til 6. januar.

Les Sak

more_news

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord