Refusjon

Hold Norge Rent administrerer refusjonsordningen for håndtering av herreløst marint avfall. Ordningen gjelder for avfall som er samlet inn i tilknytning til frivillige ryddeaksjoner og finansieres av Miljødirektoratet.

Søk refusjon!

Har du/dere hatt utgifter i forbindelse med frivillig opprydding av herreløst marint avfall? Da kan du/dere søke om refusjon!

 

Søknadsskjema refusjon for frivillige, organisasjoner m.fl.

Veiledning for frivillige, organisasjoner m.fl.

 

Søknadsskjema refusjon for renovasjons- og avfallsselskaper

Veiledning for renovasjons- og avfallsselskaper

 

Hva er refusjonsordningen for marint avfall?

Hold Norge Rent administrerer refusjonsordningen for herreløst marint avfall, og ordningen er finansiert av Miljødirektoratet.

Refusjonsordningen er etablert for å stimulere til økt opprydding av marin forsøpling. Ordningen skal sikre at aktører som bidrar til opprydding av marint avfall, ikke selv må dekke kostnadene til transport og innlevering av det innsamlede avfallet.

Refusjonsordningen har også som mål å stimulere kommunale og interkommunale renovasjons- og avfallsselskap til å hente og ta imot marint avfall vederlagsfritt. På sikt er det ønskelig at bransjen legger til rette for gratis transport og mottak av marint avfall over hele Norge.

Hvem kan søke refusjon?

Alle som har hatt utgifter til transport, mottak og behandling av marint avfall og som tilfredsstiller ordningens kriterier, kan søke om refusjon. Ordningen gjelder også for opprydding langs vassdrag og innsjøer, og fra og med 2018 vil det også åpnes for refusjon for transport av frivillige til og fra ryddeaksjon.

Ryddeaksjonene skal være basert på frivillig innsats og må være registrert i Hold Norge Rents ryddeportal: Ryddeportalen. Antall kilo innsamlet avfall må registreres, og aksjonene må være avsluttet.

Intet beløp er for lite, men kost i forhold til nytte vil legges til grunn for behandling av søknadene, og det vil foretas en skjønnsmessig vurdering av ekstraordinære utgifter. I den grad innkomne søknader overstiger budsjettrammen, vil det foretas en prosentvis avkortning av refusjonsutbetalingen for alle kvalifiserte søkere.

Søknadsfristen er satt til torsdag 15. november.

Klikk på lenken for å se en komplett oversikt over kriteriene for refusjonsordningen: Kriterier

Har du spørsmål?

Henvendelser sendes til refusjon@holdnorgerent.no.

 

Kontakt

E-post: refusjon@holdnorgerent.no
Telefon: 40001438

Tidsplan for søknader i 2018

Offisiell utlysning: 1. september
Søknadsfrist: 15. november
Utbetaling av refusjon: 20. desember

Kriterier

Kriteriene for refusjonsordningen kan lastes ned her: Kriterier

Styringsgruppen for refusjonsordningen

Lise Keilty Gulbransen (HNR)
Mari Mo Osterheider (HNR)
Christine Sørensen (HNR)
Malin Granlund (Avfall Norge)
Kine Elisabeth Martinussen (Avfall Norge)
Monica Kleffelgård Hartviksen (LAS)
Tom Sørum (Oslofjordens Friluftsråd)

Håndtering av marint avfall

En rekke avfalls- og renovasjonsselskaper bistår med håndteringen av marint avfall. Her finner du en oversikt: Avfalls- og renovasjonsselskaper

Miljødirektoratet

Refusjonsordningen for herreløst marint avfall er finansiert av Miljødirektoratet.

Mdir_logo_sekundaer_pos_RGB

 

Lagre

Lagre


Relaterte Saker

Ny funksjon i Ryddeportalen for Adopter en strand!

Flere adopsjonsgrupper har den siste tiden etterspurt et elektronisk verktøy for Adopter en strand. Hold Norge Rent kan med glede informere om at denne funksjonen er på plass i ryddekartet.

Les Sak

Viktig nytt om Refusjonsordningen

Refusjonsordningen for marint avfall videreføres, og i år dekker ordningen også utgifter til transport av frivillige til og fra ryddested.

Les Sak

Tusen takk for en fantastisk innsats!

90 000 frivillige tok turen ut og ryddet i løpet av Strandryddeuken 2018, og Hold Norge Rent takker alle for innsatsen.

Les Sak

Vi feirer i Haugesund

Strandryddedagen arrangeres for 8. gang i år, og Hold Norge Rent markerer dagen i Haugesund sammen Strandryddeaksjon Haugalandet og Ragn-Sells.

Les Sak

Sikkerhet og strandrydding

Ryddeaksjoner er en hyggelig og sosial aktivitet for både barn og voksne. For å sikre en trygg og god opplevelse, har Hold Norge Rent utviklet en sikkerhetsveileder. Her får du tips om hva som er viktig å tenke på når du skal rydde en strand.  Det aller viktigste? Ring alltid 113 ved alvorlige personskader.

Les Sak

Foto: Arild Hermstad Ta hensyn til fuglene

Den nordiske strandryddedagen 5. mai nærmer seg. Dette er landets største ryddedugnad, og den er livsviktig for naturen og havet. Vi oppfordrer alle til å respektere ferdselsforbudet og være varsomme i områder som er viktige for hekkende fugl.

Les Sak

Rekordmange frivillige vil ut og rydde!

Tusenvis av frivillig over hele landet er klare til å delta på tidenes ryddedugnad i Norge og Norden.

Les Sak

Coop inviterer deg til å bli med og rydde Norge

Coop inviterer ansatte, kunder og medeiere til å bli med på den landsomfattende dugnaden «Coop rydder Norge».

Les Sak

Hold Norge Rent reiser på ekspedisjon

I år reiser Hold Norge Rent for første gang ut på ekspedisjon for å rydde sammen med frivillig langs kysten mellom Oslo og Runde.

Les Sak

more_news

Glemt passord

om du allerede er registrert.

Endre passord