Refusjon for frivillige, organisasjoner m.fl.

miljodirektoraret-og-hold-norge-rent-logoer

Søknadsskjema for refusjon av kostnader til transport og levering av marint avfall i 2018

Refusjonsordningen for herreløst marint avfall tar imot søknader i perioden 1.september – 15.november 2018.

Husk at alle utgifter du søker refusjon for, må dokumenteres og legges ved i søknaden. Utgifter til transport og innlevering/mottak av avfall dekkes av Refusjonsordningen. Fra og med i år, vil det også være mulig å søke refusjon for transport av frivillige til og fra ryddeaksjon.

Les mer om kriteriene for Refusjonsordningen her.

Søknadsskjemaet blir gjort tilgjengelig 1. september 2018. Skjemaet kan ikke mellomlagres.

Under finner du mer informasjon om søknadsskjemaet.

Veiledning til søknadsskjemaet finner du her.

 

Nærmere om de enkelte poster i søknadsskjemaet

1. Hold Norge Rents ryddeportal
Ryddeaksjonen(e) som inngår i søknaden og antall kilo/tonn innsamlet avfall, må være registrert i Hold Norge Rents ryddeportal før 15. november 2018: Ryddeportalen

2. Opplysninger om søkeren
Hvem søker, kontaktinformasjon og type virksomhet oppgis, samt kontonummer for utbetaling av refusjon. Organisasjonsnummer skal føres opp dersom søker innehar dette. Kryss av for hvorvidt søkeren er registrert i Merverdiavgiftsregisteret eller eventuelt i Frivillighetsregisteret. Aktører som har mottatt tilskudd fra andre instanser, bes oppgi opplysninger om dette her.

3. Opplysninger om gjennomførte ryddeaksjoner
Aktører som søker refusjon knyttet til mer enn én ryddeaksjon, bes legge ved egen oversikt etter malen under punkt 3.

Aksjonskode fra Hold Norge Rents ryddeportal må oppgis for hver enkelt aksjon av hensyn til sporbarhet i databasen. Kryss av for hvilke transportløsninger som har vært benyttet. Oppgi navn på mottak dersom avfallet ble levert til mottak.

4.  Utgifter som søkes refundert
Oppgi samlede faktiske utgifter til transport og innlevering ekskludert merverdiavgift. Oppgi transportmiddel og antall kilometer dersom det søkes om kilometergodtgjørelse. Kryss av dersom det søkes refusjon for merverdiavgift og oppgi beløp som ønskes refundert. Dette skal være dokumenterbart og samsvare med faktisk betalt merverdiavgift.

5. Vedlagt dokumentasjon
Her lastes alle vedlegg opp. Kryss av for hvilke vedlegg som er lagt ved søknaden.

Har du spørsmål, kontant oss på epost: refusjon@holdnorgerent.no

miljødirektoratet.no                      holdnorgerent.no

Lagre

Glemt passord

om du allerede er registrert.

Endre passord