Refusjon for renovasjons- og avfallsselskaper

miljodirektoraret-og-hold-norge-rent-logoer

Søknadsskjema for refusjon av kostnader til transport og behandling av marint avfall i 2017

Vennligst les gjennom hele skjema og sørg for å ha all dokumentasjon tilgjengelig før du begynner å fylle ut skjema.

NB! Skjemaet kan ikke mellomlagres. Se veiledning nederst for mer informasjon.

Veiledning til søknadsskjemaet finner du her

Kriterier

""
1

Felt som er merket med * må fylles ut

1. Er aksjonen(e) registrert i Hold Norge Rents ryddeportal (holdnorgerent.no/ryddenstrand)? *
2. Opplysninger om søkeren
Navn på selskap
Organisasjonsnummer
Type virksomhet (sett kryss):
Beskriv type aktør
0 /
Kontaktperson
Adresse
Tlf/mobil
Kontonummer for utbetaling av refusjon
Har søkeren mottatt midler fra Miljødirektoratets tilskuddsordning mot marin forsøpling,eller annen støtte til aktivitet relatert til opprydding av marint avfall i 2017?

Hvis ja, fyll ut:

Navn på tilskuddsordning
Beløp
Navn på tilskuddsordning
Beløp
Navn på tilskuddsordning
Beløp

Last opp oversikt nederst i skjemaet ved flere enn tre tilskudd.

Har hele eller deler av disse tilskuddsmidlene gått til utgifter i forbindelse med opprydding av marint avfall?
Hvis ja, oppgi beløp som har gått til opprydding av marint avfall
Hvis ja, begrunn hvorfor det søkes om refusjon
0 /
3. Opplysninger om gjennomførte ryddeaksjoner
Antall aksjoner som inngår i søknaden
Samlet innrapportert vekt (oppgis i kilo)
Samlet innrapportert avstand strand/kystsone ryddet (oppgis i meter)

Fyll ut informasjon om aksjonen under, eller last opp egen oversikt nederst i skjemaet hvis det søkes om refusjon for flere aksjoner. NB! Husk å få med alle detaljer om hver enkelt aksjon i oversikten.

Innsamlingssted
Hvilken dato var aksjonen?
Aksjonskode i Hold Norge Rents ryddeportal

Aksjonskoden finnes i e-posten som ble sendt ut ved registrering av aksjon. Aksjonskoden består av fire tegn, f.eks. Mp3L.

Søkes det refusjon for transportutgifter?

Hvis ja, svar på spørsmålene om transport.

Hvis nei, gå til post 4.

Hvordan ble avfallet transportert fra oppsamling til behandling? (flere kryss er mulig)
Beskriv transportmåte og oppgi navn på firma
0 /

Legg ved egen dokumentasjon dersom dette er tilgjengelig, f.eks rapporter fra ryddeaksjoner eller oversikt over aksjoner (mulig å laste opp filer nederst i skjemaet).

4. Utgifter som søkes refundert

Fyll ut feltene under eller last opp regnskap nederst i skjemaet.

Avfallsbehandling (oppgi samlet beløp ekskludert merverdiavgift: antall kilo x sats på kr. 2,00).
Transport (oppgi samlet beløp)
Total søknadssum
Last opp kvitteringer og fakturaer nederst i skjemaet
5. Vedlagt dokumentasjon
Sett kryss for de type(r) dokumentasjon som vedlegges søknaden:
Beskriv
0 /
Antall vedlegg
Kommentar til refusjonsordningen og søknadsskjema (ikke obligatorisk)
0 /
Last opp filer
Legg ved dokumentasjon
Ditt navn (fornavn, etternavn)
Previous
Next

Veiledning til søknadsskjemaet finner du her

Kriterier

Nærmere om de enkelte poster i søknadsskjemaet

1. Hold Norge Rents ryddeportal
Ryddeaksjonen(e) som inngår i søknaden og antall kilo/tonn innsamlet avfall, må være registrert i Hold Norge Rents ryddeportal før 15. november 2017: Ryddeportalen

2. Opplysninger om søkeren
Hvem søker, kontaktinformasjon og type virksomhet oppgis, samt kontonummer for utbetaling av refusjon. Organisasjonsnummer skal føres opp. Aktører som har mottatt tilskudd fra andre instanser, bes oppgi opplysninger om dette her.

3. Opplysninger om gjennomførte ryddeaksjoner
Aktører som søker refusjon knyttet til mer enn én ryddeaksjon, bes legge ved egen oversikt etter malen under punkt 3.

Aksjonskode fra Hold Norge Rents ryddeportal må oppgis for hver enkelt aksjon av hensyn til sporbarhet i databasen. Kryss av for hvilke transportløsninger som har vært benyttet. Oppgi navn på mottaket som tok imot og behandlet avfallet.

4. Utgifter som søkes refundert
Oppgi samlede faktiske utgifter til transport ekskludert merverdiavgift. Oppgi antall kilo totalt for de omsøkte ryddeaksjonene og beregnet verdi i henhold til veiledende satser (antall kilo x veiledende sats = verdi).

5. Vedlagt dokumentasjon
Her lastes alle vedlegg opp. Kryss av for hvilke vedlegg som er lagt ved søknaden.

Søknad og henvendelser sendes: refusjon@holdnorgerent.no

miljødirektoratet.no          holdnorgerent.no

  • Motta Hold Norge Rents nyhetsbrev på e-post. Vi holder deg oppdatert om vårt arbeid, viktige begivenheter og aktuelle nyheter, samt annen nyttig informasjon.

  • Følg oss på Facebook

Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord