Refusjon for renovasjons- og avfallsselskaper

miljodirektoraret-og-hold-norge-rent-logoer

Søknadsskjema for refusjon av kostnader til transport og behandling av marint avfall i 2018

Refusjonsordningen for herreløst marint avfall tar imot søknader i perioden 1.september – 15.november 2018.

Husk at alle utgifter du søker refusjon for, må dokumenteres og legges ved i søknaden. Det er utgifter til transport og innlevering/mottak av avfall som dekkes av Refusjonsordningen.

Les mer om kriteriene for Refusjonsordningen her.

Søknadsskjemaet blir gjort tilgjengelig 1. september 2018. Skjemaet kan ikke mellomlagres.

Under finner du mer informasjon om søknadsskjemaet.

Veiledning til søknadsskjemaet finner du her.

 

Nærmere om de enkelte poster i søknadsskjemaet

1. Hold Norge Rents ryddeportal
Ryddeaksjonen(e) som inngår i søknaden og antall kilo/tonn innsamlet avfall, må være registrert i Hold Norge Rents ryddeportal før 15. november 2018: Ryddeportalen

2. Opplysninger om søkeren
Hvem søker, kontaktinformasjon og type virksomhet oppgis, samt kontonummer for utbetaling av refusjon. Organisasjonsnummer skal føres opp. Aktører som har mottatt tilskudd fra andre instanser, bes oppgi opplysninger om dette her.

3. Opplysninger om gjennomførte ryddeaksjoner
Aktører som søker refusjon knyttet til mer enn én ryddeaksjon, bes legge ved egen oversikt etter malen under punkt 3.

Aksjonskode fra Hold Norge Rents ryddeportal må oppgis for hver enkelt aksjon av hensyn til sporbarhet i databasen. Kryss av for hvilke transportløsninger som har vært benyttet. Oppgi navn på mottaket som tok imot og behandlet avfallet.

4. Utgifter som søkes refundert
Oppgi samlede faktiske utgifter til transport ekskludert merverdiavgift. Oppgi antall kilo totalt for de omsøkte ryddeaksjonene og beregnet verdi i henhold til veiledende satser (antall kilo x veiledende sats = verdi).

5. Vedlagt dokumentasjon
Her lastes alle vedlegg opp. Kryss av for hvilke vedlegg som er lagt ved søknaden.

Har du spørsmål, kontant oss på epost: refusjon@holdnorgerent.no

miljødirektoratet.no          holdnorgerent.no

  • Motta Hold Norge Rents nyhetsbrev på e-post. Vi holder deg oppdatert om vårt arbeid, viktige begivenheter og aktuelle nyheter, samt annen nyttig informasjon.

  • Følg oss på Facebook

Glemt passord

om du allerede er registrert.

Endre passord