Om Hold Norge Rent

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Foreningens visjon er et Norge uten avfall på avveie. Sammen rydder vi Norge!

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt!

Ved at hver enkelt av oss bidrar til å rydde søppel i naturen og øker vår bevissthet rundt hvordan vi kan leve mer bærekraftig, bidrar vi til et felles løft for å møte og bekjempe våre felles klima -og miljøutfordringer.

Hold Norge Rent

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Vi skal både forebygge at avfall kommer på avveie og bidra til opprydding av avfall som har kommet på avveie.

Vi er en medlemsorganisasjon for bedrifter, offentlige virksomheter, organisasjoner o.l. som ønsker å bidra til arbeidet mot forsøpling av naturen.

Mer informasjon om medlemskap: Bli medlem

Hold Norge Rents overordnede mål er å forebygge forsøpling av miljøet og engasjere frivillige til opprydding av søppel og farlig avfall i norsk natur.

Hold Norge Rents hovedmål:

 • Forebygge forsøpling
 • Engasjere offentlig, privat og frivillig sektor i arbeidet mot forsøpling
 • Mobilisere frivillige til opprydding av herreløst avfall
 • Levere kunnskap om forsøpling

Hold Norge Rents hovedprioriteringer:

 • Kunnskap: Hold Norge Rent skal ha oversikt over og formidle kunnskap om forsøplingssituasjonen i Norge.
 • Forsøpling: Hold Norge Rent skal bidra til forebygging og opprydding av avfall på avveie.
 • Marin forsøpling: Hold Norge Rent skal være en spydspiss i arbeidet mot marin forsøpling.
 • Internasjonalt arbeid: Hold Norge Rent skal bygge nettverk og ta initiativ til samarbeid internasjonalt.

Hvert år bidrar minst 50.000 frivillige til Hold Norge Rents arbeid gjennom lokale ryddeaksjoner over hele Norge.

Sammen rydder vi Norge!

Strandryddedagen

Et av Hold Norge Rents viktigste tiltak er Strandryddedagen, en årlig, landsomfattende miljøbegivenhet der vi på vårparten rydder Norges strender frie for søppel. Strandryddedagen ble arrangert for første gang i 2011 og har vokst hvert år siden.

Mer om Hold Norge Rents arbeid

En sentral del av Hold Norge Rents arbeid er å vise betydningen av rene frilufts- og nærmiljøområder. Dette gjør vi gjennom å synliggjøre den viktige frivillige innsatsen som skjer, samt å jobbe for å senke terskelen og øke engasjementet og motivasjonen til å bidra gjennom lokale ryddeaksjoner.

Hold Norge Rent samler miljøene i Norge som arbeider innenfor fagområdene forsøpling og ressurser på avveie. Vi i Hold Norge Rent mener at utveksling av fagkunnskap, erfaringer og informasjon vil gjøre den enkelte aktør bedre, og bransjen som helhet sterkere og mer slagkraftig.

Hold Norge Rent bidrar til økt gjenvinning ved at avfallet som samles inn gjennom våre aksjoner går videre inn i etablerte retur- og innsamlingsordninger.

 

 

KONTAKT OSS

E-post: post@holdnorgerent.no
Telefon: +47 40001438

BLI MEDLEM!

Bedrifter, offentlige virksomheter, organisasjoner o.l. kan bli medlem av Hold Norge Rent.

Klikk her for mer informasjon og innmelding: Bli medlem

STØTT HOLD NORGE RENT

Hjelp Hold Norge Rent å forebygge og rydde opp avfall på avveie ved å gi en pengegave.

Vipps valgfritt beløp til 526385. Merk innbetalingen «GAVE».

Det er også mulig å overføre via bankkonto 1503 57 91334.

KOMMENDE AKTIVITETER

 • Før fuglene kommer: Ta kontakt
 • Strandryddeuka  2020: Utsatt
 • Strandryddedagen: Utsatt
 • SAM høsten 2020: Ikke bestemt
 • Hold høsten ren: september
 • Hold Norge Rent-konferansen 2021: 2. – 3. februar

ADMINISTRASJONEN

Lise Keilty Gulbransen, daglig leder
Randi Alsos, økonomi- og administrasjonsanvarlig
Merethe Hommelsgård, kommunikasjonsansvarlig
Mari Mo Osterheider, fagleder landforsøpling
Fanny Pindsle, prosjektleder opprydding og Nordic Coastal Clean Up
Kine Martinussen, fagleder marin forsøpling
Ingrid Zimmermann, informasjonskonsulent
Carl Pedersen, prosjektkoordinator Min bit av Norge
Malin Stapnes Dahl, prosjektkoordinator Rydde og Bølgen
John Harald Sand, prosjektmedarbeider Refusjonsordningen
Yvonne Olsen, ryddevert og prosjektmedarbeider kartlegging
Jenny Log, administrasjonsmedarbeider

STYRET

Asgeir Knudsen (FL) – styreleder
Hildegunn Iversen (LOOP) – nestleder
Thor Bjørn Omnes (Skagerak Energi)
Gunhild Solberg (Sirkel Glass)
Martin Julseth Barfod  (Hurtigruten)
Beate Korkan Carlsson (NJFF)
Solvor Stølevik (Kristiansand kommune)
Bente Sørum (Ragn-Sells) – 1. vara
Tora Drægni (SALT) – 2. vara

FAKTA OM HOLD NORGE RENT

 • Norges Vel arrangerte den første Hold Norge Rent-aksjonen i 1969.
 • Hold Norge Rent ble reetablert som kampanje i 2004.
 • Strandryddedagen ble arrangert for første gang i 2011.
 • Hold Norge Rent-konferansen ble arrangert for første gang i 2012.
 • Strandrydderapporten (nå Rydderapporten) ble publisert for første gang i 2012.
 • Hold Norge Rent ble stiftet som selvstendig organisasjon i 2014.
 • Administrasjonen ble etablert i 2015.
 • Før fuglene kommer og Hold høsten ren ble etablert i 2016.
 • Min bit av Norge (tidl. Adopter en strand) ble etablert i 2017.
 • Formålsparagraf: «Hold Norge Rent er en uavhengig forening som skal arbeide mot forsøpling».

Vedtekter for Hold Norge Rent

Hold Norge Rents logo

Organisasjonsnummer: 914 773 547

 

 


Relaterte Saker

Adopterte strand: «Plasthvalen» ble en vekker for Sotra Rotary-klubb

Sotra Rotary-klubb ville gjøre en innsats mot forsøpling. Ved å adoptere seg sin bit av Norge, Balsvågen strand, har de nå spart havet for et halvt tonn avfall.

Les Sak

Tusen takk for en fantastisk innsats under Strandryddeuka 2020!

Minst 3000 frivillige deltok under Strandryddeuka 2020, og foreløpig er det registrert 35 tonn innsamlet avfall fordelt på 458 aksjoner på strender, øyer og holmer, langs vassdrag og innsjøer, og på havbunnen.

Les Sak

Hele verden rydder - fantastiske tall fra 2019

Den internasjonale strandryddedagen arrangeres av Ocean Conservancy og er en del av den globale kampanjen International Coastal Cleanup (ICC). Kampanjen har skapt stort engasjement, og hvert år deltar flere titalls tusen frivillige fra hele verden.

Les Sak

10-årsjubileum for Strandryddedagen

- Lørdag 19. september finner Strandryddedagen sted for 10. gang, og selv om det er trist at det fortsatt er behov for denne nasjonale dugnaden, har vi også mye å feire, sier daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Gulbransen.

Les Sak

Knallstart på Strandryddeuka 2020

Halvveis ut i den første uka av høstens ryddedugnad har allerede tre ministre og en ordfører vært med på ryddeaksjoner over hele Norge. Se vårt bildegalleri av ryddeaksjonene som sparket i gang Strandryddeuka.

Les Sak

Nordisk strandryddedag

Forsøpling er et problem som rammer hele Norden og derfor har Hold Norge Rent sammen med 8 nordiske organisasjoner etablert den Nordiske Strandryddedagen. Dagen samler tusenvis av frivillige klare til dyst - blir du med?

Les Sak

Refusjonsordningen for marint avfall er åpen for søknader

Refusjonsordningen for utgifter knyttet til opprydding av eierløst marint avfall er nå åpen, og nytt av året er at søknadene fylles ut og sendes direkte fra Rydde.

Les Sak

Refusjonsordningen går som vanlig i 2020

Også i år er det mulig å søke refusjon for utgifter knyttet til frivillig opprydding av eierløst marint avfall!

Les Sak

Alt du trenger å vite om høstens ryddedugnad!

Hold Norge Rent inviterer til nasjonal ryddedugnad 5. - 20. september og håper du har lyst til å bli med!

Les Sak

more_news