Kommuner

Velkommen til Hold Norge Rents ressursbank for norske kommuner.

Foto: Bo Eide

Ressursbanken

Hold Norge Rent har lang erfaring og solid kunnskap om forsøpling, og vi applauderer norske kommuner som engasjerer seg mot dette problemet.

For å støtte kommunene i dette viktige arbeidet har vi laget denne ressursbanken. Ressursbanken oppdateres jevnlig for å være et aktuelt verktøy for kommunene til enhver tid.

Kilder til forsøpling

Slik finner dere kildene og årsakene til forsøplingen.

Tiltak mot forsøpling

Slik kommer dere fram til effektive tiltak.

Myter om forsøpling

Dette er de vanligste mytene, faktafeilene og fallgruvene i arbeidet mot forsøpling.

Inspirasjon

Slik jobber andre kommuner mot forsøpling.

Avfallsselskaper

Nyttige løsninger for avfallsselskaper i arbeidet mot forsøpling – kommer.

 

 • Skal kommunen lage handlingsplan mot forsøpling?

  Se vårt forslag til framgangsmåte.


  Usikker på regelverket rundt forsøpling?

  Se vår nyttige gjennomgang her.

   

  Visste dere at …

  … over 80 prosent av avfallet som havner i havet, kommer fra land? (Kilde: WWF)

  … det kommer to tonn søppel på avveie i Oslo hver eneste dag? (Kilde: Rusken)

   

  Hold Norge Rent har som mål å engasjere hele samfunnet i kampen mot forsøpling. Gjennom medlemskap i Hold Norge Rent kan aktører fra både offentlig, privat og frivillig sektor støtte vårt arbeid og bidra til å utvikle organisasjonen.

  Et medlemskap i Hold Norge Rent viser samfunnsansvar og engasjement. Medlemmene profileres på våre nettsider, og mottar et nettbanner som kan legges ut på egne nettsider. Medlemmer får også rabatt på HNR-konferansen.

  Meld dere inn her.

   

  Ressursbanken ble etablert med støtte fra Plastreturs Miljøprosjekt og er videreutviklet med tilskudd fra Miljødirektoratet.

   

 • Motta Hold Norge Rents nyhetsbrev på e-post. Vi holder deg oppdatert om vårt arbeid, viktige begivenheter og aktuelle nyheter, samt annen nyttig informasjon.