Inspirasjon

Hent inspirasjon fra andre kommuner!

Her følger en oversikt over konkrete eksempler på arbeid mot forsøpling i norske kommuner.

NB! Hvis du kjenner til kommuner som mangler på denne listen, hører vi gjerne fra deg.

Bergen kommune
Bergen kommune lansert i (2018) en tiltaksplan for å unngå plast- og marin forsøpling.
Tiltaksplan

Kristiansand kommune
Kristiansand kommune lansert i (2017) en tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling. Ordningen skal bidra til forebygging og opprydning av forsøpling i Kristiansand kommune.
Tilskuddsordning

Fredrikstad kommune
Fredrikstad kommune lansert i 2018 et handlingsplan mot plast for perioden 2018-2022: «Tiltak for reduksjon av kommunens plastforbruk og tilførsel av plast og mikroplast til marine miljøer».
Handlingsplan mot plast

Nesodden kommune
Nesodden kommune publiserte i 2018 en egen fane, «Plastforsøpling og marin forsøpling av plast». Her gir kommunen informasjon om ulike typer plast, hvor plasten befinner seg, samt å komme med forslag til hva den enkelte kan gjøre av konkrete plasttiltak.
Plasttiltak

Nord-Odal kommune
Nord-Odal kommune publiserte 2015 en egen fane «Forurensning og forsøpling». Her viser kommunen til forurensingslovens § 2 og § 28 som sier at enhver plikter å unngå forsøpling, og at kommunene kan pålegge den som forsøpler å rydde opp i avfall eller betale for opprydningen med hjemmel i § 37.
Forurensning og forsøpling

Vågsøy kommune
Vågsøy kommune kommer med konkrete tiltak på hva virksomheter kan gjøre for å hindre plastforsøpling. Tiltakene er basert på Miljødirektoratets faktaark.
Korleis kan verksemder hindre plastforsopling

Sortland kommune
Sortland kommune skal, i samarbeid med Reno-Vest IKS og de øvrige kommunene i Vesterålen, bevilge penger til; transport til å rydde bunn, strender og fjærområder, samt fjerne herreløse fritidsbåter i Vesterålen. Midlene har de fått bevilget fra Miljødirektoratet.
Strandrydding

Eidsberg kommune
Eidsberg kommune oppfordrer de som har hatt utgifter til transport, mottak og behandling av marint avfall om å søke refusjon gjennom Refusjonsordningen.
Vassdrag og innsjøer

Levanger kommune
Levanger kommune publiserte i 2012 en prosjektrapport «Levanger – Ren til Tusen. Tiltak mot forurensning og forsøpling i Levanger sentrum 2010-2011». Prosjektets mål var å gjennomføre tiltak mot forurensing og forsøpling for å bedre bomiljøet for lokalbefolkningen og besøkende i Levanger sentrum.
Ren til Tusen

Frøya kommune
Frøya kommune gir informasjon om kildene til marin forsøpling og skadeomfanget. Kommunen kommer også med konkrete tiltak på hva den enkelte kan gjøre for å hindre plastforsøpling. Tiltakene er basert på miljødirektoratets faktaark.
Marin forsøpling

Ski kommune
Ski kommune har et eget skjema der man kan melde ifra om forsøpling. Det er også mulig å melde ifra på telefon, post eller e-post, og man kan være anonym hvis man ønsker det.
Forsøpling

Smøla kommune
Smøla kommune har på sine hjemmesider en egen fane “Marin forsøpling og mikroplast” hvor man kan gå inn og trykke på linker som viser konkrete tiltak, tilskuddsordninger og informasjon om marin forsøpling.
Marin forsøpling

Grimstad kommune
Grimstad kommune gir tilskudd til lag og foreninger som ønsker å rydde strender og sjønære arealer.
Tilskudd til strandrydding

Arendal kommune
Arendal kommune har en egen meldingstjeneste “SiFra” der man kan melde ifra om forsøpling.
SiFra

Austevoll kommune
Austevoll kommune vedtok i 2015 at de skal redusere bruken av plast. Kommunen har videre satt seg et langsiktig mål om å bli plastfri innen 2050.
Plastfri kommune

Beiarn kommune
Beiarn kommune arrangerer metallkampanjer på vårparten der man kan levere inn gamle biler, anleggsmaskiner m.m.
Metallinnsamling

Drammen kommune
Drammen kommune arrangerer “Hagedagene” i regi av parkavdelingen. På hagedagene får du blant informasjon om hvorfor det er viktig å gjenvinne hageavfall. Alle som leverer hageavfallet i kampanjeperioden kan også være med i trekningen av et gavekort 1000 kr til et hagesenter.
Hageavfall

Eide kommune
Eide kommune ønsker tips om forsøpling og vil at folk som ser søppel i naturen melder ifra enten på mail eller på telefon.
Tips oss om forsøpling

Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune har under “plikter og ansvar for renovasjon” en oversikt over lovverk, informasjon om ulike avfallsordninger, samt ulike guider til hvordan man skal behandle avfallet.
Renovasjon

Elverum kommune
Elverum kommune innførte fra 1.juli 2018 et forbud mot å selge heliumballonger på kommunal grunn i Elverum. Forbudet omfatter blant annet kommunes skoler, parker og uteanlegg.
Ballonger

Fjell kommune
Fjell kommune kommer med forslag til flere ulike aktører man kan samarbeide med hvis man ønsker å rydde søppel.
Marint avfall

Hamar kommune
Hamar kommune lanserte i 2015 en kommuneplan for miljø og klima som inkluderer mål om å kartlegge forsøplingen i kommunen, samt konkrete mål og tiltak for å hindre økt forsøpling.
Avfall og forsøpling

Hvaler kommune
Hvaler kommune har i sin driftsplan fra 2018 lansert et nytt tiltak for å sikre at de sjøbaserte friluftsområdene skal fremstå som tiltalende og bruksvennlige.
Driftsplan

Kragerø kommune
Kragerø kommune satte i 2018 ut en PortBin som er en avfallinnsamler for marin forsøpling som flyter i overflaten eller vannsøylen.
PortBin

Lillesand kommune
Lillesand kommune inngikk i 2018 et medlemskap i KIMO – Kommunens internasjonale miljøorganisasjon som arbeider med å bevare, beskytte og forbedre havmiljøet. Kommune har også utarbeidet fettvett- og dovettregler.
Fettvett og dovett

Melhus kommune
Melhus kommune arrangerte i 2015 en uteskoledag som så på avfall i naturen og forskjellen på ulike typer avfall. Uteskoledagen var et samarbeid med prosjektet «Klima, miljø og livsstil».
Uteskole

Moss kommune
Moss kommune har kjøpt en rensemaskin som skal fange opp gummigranulat som havner på utsiden av kunstgressbanen. Kommunen planlegger også å anlegge oppsamlingsplasser langs banen, slik at gummigranultaten som følger med snøen ikke spres utover plassene ved snømåking.
Gummigranulat

Flakstad kommune
Flakstad kommune er med i prosjektet Clean Up Lofoten sammen med flere andre kommuner og LAS. Prosjektet har blant annet hatt kampanjer med strandrydding og jerninnsamling i hele kommunen.
Clean Up Lofoten

Samarbeid mellom flere kommuner
Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune har som mål å gjøre Fjellregionen avfallsfri. Samarbeidet inkluderer et del mål om å ha en region uten forsøpling i vassdrag og inn- og utmark.
Kommunedelplan for avfall og miljø

Kvam Herad, Askøy, Fusa, Os, Osterøy, Samnager, Sund og Vaksdal kommune har et interkommunalt samarbeid for tilsyn med forsøpling. Det administrative ansvaret er delegert til BIR.
Tilsyn med forsøpling

  • Motta Hold Norge Rents nyhetsbrev på e-post. Vi holder deg oppdatert om vårt arbeid, viktige begivenheter og aktuelle nyheter, samt annen nyttig informasjon.

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord