Hvordan rydde ei strand?

Hold Norge Rents guide til trygg rydding under koronakrisen.

Fra torsdag 7. mai ble det igjen mulig å organisere og gjennomføre ryddeaksjoner med inntil 50 personer så lenge gjeldende smittevernregler respekteres.

Hold Norge Rent oppfordrer alle som planlegger ryddeaksjoner, til å ta kontakt med det lokale støtteapparatet for frivillig opprydding, og vi minner om at det er viktig å ha en plan for håndtering av avfallet som samles inn under aksjonen.

Oversikt koordinatorer 2020

Merk: Ryddeaksjoner med over fem personer må ha en ansvarlig arrangør med oversikt over alle som er til stede inkludert navn og kontaktinformasjon. Arrangøren må også ta ansvar for at smittevernreglene følges. Husk at kontaktinformasjonen til deltakerne skal slettes etter 45 dager.

Her er Hold Norge Rents råd for trygg rydding:

  • Unngå områder der mange samles og hold alltid minst en meters avstand
  • Bruk hansker og vask hendene grundig etter ryddingen
  • Vær oppmerksom på at nytt avfall kan være smittefarlig
  • Ikke del pose eller søppelsekk med andre
  • La store gjenstander ligge og meld inn om gjenstandene i Rydde slik at de kan ryddes til høsten
  • Unngå  bruk av kollektivtransport
  • Unngå å overbelaste gjenvinningsstasjonene

NB! Personer som er syke eller har symptomer på luftveisinfeksjoner o.l., kan ikke delta på frivillige ryddeaksjoner.

– Husk å ha det hyggelig, og ta gjerne med noe godt å spise og drikke, oppfordrer Hold Norge Rents ryddegeneral, Fanny Pindsle.

Flere råd

Miljødirektoratet, Helsedirektoratet og friluftslivsorganisasjonene har gått sammen om ni felles råd for en god og trygg tur.

Les mer her: Friluftslivets koronavettregler

Naturvernforbundet har også utviklet en guide for trygg rydding for sine medlemmer.

Ler mer her: Ryddeguide – hvordan gjennomføre en ryddeaksjon

Frivillighet Norge har utviklet en veileder for smittevern i frivillige organisasjoner.

Les mer her: Smittevern for frivillige organisasjoner 

Clean Europe Network har utviklet en felleseurpeisk guide for trygg rydding som gjelder i hele Europa.

Les mer her: Guidelines for Volunteer Litter-Pickers

Rydde

Husk å registrere ryddeaksjonen og funn i etterkant av aksjonen i Rydde.