Hvordan rydde trygt?

Hold Norge Rents guide til trygg rydding under koronakrisen.

Det er trygt å arrangere ryddeaksjoner så lenge gjeldende smittevernregler respekteres, men vi anbefaler at alle sjekker status med egen kommune før ryddeaksjoner med flere enn fem personer gjennomføres.

Hold Norge Rent oppfordrer også alle som planlegger ryddeaksjoner, til å ta kontakt med det lokale støtteapparatet for frivillig opprydding, og vi minner om at det er viktig å ha en plan for håndtering av avfallet som samles inn under aksjonen.

Oversikt koordinatorer 2020

Merk: Ryddeaksjoner med over 20 personer må ha en ansvarlig arrangør med oversikt over alle som er til stede inkludert navn og kontaktinformasjon. Arrangøren må også ta ansvar for at smittevernreglene følges. Husk at kontaktinformasjonen til deltakerne skal slettes etter 10 dager.

For øvrig anbefaler Hold Norge Rent en begrensning på inntil 50 personer for offentlige ryddeaksjoner.

Her er Hold Norge Rents råd for trygg rydding:

  • Unngå områder der mange samles og hold alltid minst en meters avstand
  • Bruk hansker og vask hendene grundig etter ryddingen
  • Vær oppmerksom på at nytt avfall kan være smittefarlig
  • Ikke del pose eller søppelsekk med andre
  • La store gjenstander ligge og meld fra om gjenstandene i Rydde slik at de kan ryddes til høsten
  • Husk god avstand også på vei til og fra ryddeaksjonen – unngå om mulig bruk av kollektivtransport
  • Unngå å overbelaste gjenvinningsstasjonene
  • De som er tilstede skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele ryddeaksjonen

NB! Personer som er syke eller har symptomer på luftveisinfeksjoner o.l., kan ikke delta på frivillige ryddeaksjoner.

– Husk å ha det hyggelig, og ta gjerne med noe godt å spise og drikke, oppfordrer Hold Norge Rents ryddegeneral, Fanny Pindsle.

Vær ekstra varsom ved rydding av smittevernutstyr

OBS! Barn skal ikke rydde smittevernutstyr.

Dessverre har vi observert at det kommer en del smittvernutstyr på avveie i disse dager. Dette gjelder særlig i byer og urbane strøk, men det dukker også opp engangshansker og munnbind i parker, langs strender o.l.

Finner du smittevernutstyr som engangshansker eller munnbind når du er ute og rydder, må du ikke ta på dette uten hansker.

Smittevernutstyr bør helst plukkes med klype eller engangshansker som kastes sammen med utstyret. Plasser gjerne ryddet smittevernutstyr i en pose som oppbevares av ryddeaksjonens leder eller sikkerhetsansvarlig. Dersom du rydder med flerbrukshansker anbefaler vi å ta desinfeksjonsmiddel på hanskene før du rydder videre.

Husk: Vask alltid hendene godt etter rydding. Når aksjonen er over kastes brukte engangsryddehansker, og flergangshansker vaskes grundig. Hold Norge Rents ryddehansker kan vaskes i maskin på 40C.

Flere råd

Miljødirektoratet, Helsedirektoratet og friluftslivsorganisasjonene har gått sammen om ni felles råd for en god og trygg tur.

Les mer her: Friluftslivets koronavettregler

Naturvernforbundet har også utviklet en guide for trygg rydding for sine medlemmer.

Ler mer her: Ryddeguide – hvordan gjennomføre en ryddeaksjon

Frivillighet Norge har utviklet en veileder for smittevern i frivillige organisasjoner.

Les mer her: Smittevern for frivillige organisasjoner 

Clean Europe Network har utviklet en felleseuropeisk guide for trygg rydding som gjelder i hele Europa.

Les mer her: Guidelines for Volunteer Litter-Pickers

Rydde

Husk å registrere ryddeaksjonen og funn i etterkant av aksjonen i Rydde.