Arrangementsvett

Utendørsarrangementer kan være kilder til forsøpling, og Hold Norge Rent har utviklet arrangementsvettregler som bidrar til mindre avfall og forebgygger forsøpling fra arrangementer.

Foto: Hold Norge Rent

Markeder, festivaler, skirenn, gateløp, stevner o.l. er ofte kilder til forsøpling både i området der arrangementet foregår og i omkringliggende områder. Hold Norge Rent har derfor laget ti råd for et søppelfritt arrangement.

Målet med arrangementsvettreglene er å bidra til å redusere og stoppe forsøpling i lokalmiljøet, og reglene kan for eksempel sendes ut til alle som får tillatelse til å ha utendørsarrangementer.

Ti enkle råd mot forsøpling fra arrangementer:

1. Unngå engangsprodukter
Engangsprodukter er en stor kilde til forsøpling og er ofte unødvendige. Vurder alltid om produktet er nødvendig eller om det finnes flerbruks- eller gjenbruksalternativer inkludert muligheter for panteordninger.

2. Prioriter ombruk
Invester i systemer og infrastruktur som legger til rette for ombruk som for eksempel PR-materiell og dekor som benyttes flere år på rad og drikkebeger som samles inn og brukes flere ganger.

3. Legg til rette for resirkulering
Når engangsprodukter ikke kan unngås, velg alltid produkter som kan resirkuleres eller som er produsert av resirkulerte materialer.

Velg alltid materialer som kan resirkuleres i ordinære material- og avfallsstrømmer, og unngå materialer som krever spesialbehandling for å brytes ned eller gjenvinnes.

4. Ta grep mot unødvendige produkter og handlinger som forsøpler
Ikke tillat bruk, utdeling eller salg av artikler som er unødvendige eller raskt ender opp som avfall. Still alltid spørsmålet: Er produktet nødvendig eller kan dette gjøres på en annen måte?

Ikke tillat handlinger som forsøpler som for eksempel utdeling av flyveblader, frislipp av ballonger, utdeling/salg av heliumballonger, frislipp av lykter eller bruk av plastkonfetti.

5. Emballasjeminimering
Unngå overemballering og still krav til arrangementets samarbeidspartnere og leverandører med hensyn til unødvendig emballering av produkter.

6. Avfallshåndtering
Sørg for tilstrekkelig tilgang til avfallsbeholdere, og legg til rette for kildesortering både for ansatte/frivillige, deltakere/artister og kunder/publikum inkludert i eventuelle piknik- og campingområder.

Sørg for gode rutiner for tømming og sortering av avfallet underveis i arrangementet.

7. Ryddeteam
Ha ryddeteam som løpende rydder søppel og arbeider holdningsskapende under arrangementet. Sørg særlig for tiltak og løpende rydding foran scener, rundt drikkestasjoner, i pauseområder o.l.

8. Vær rustet mot uventet søppel
Del ut HNRs sporløspose eller Plukkposen på arrangementer der dette er naturlig. Posen brukes til eget avfall og til å plukke annet avfall som er kommet på avveie.

Del ut gratis lommeaksjebeger til snusbrukere og røykere, og sett opp Ballot Bin i områdene som er satt av til røyking.

9. Piknik og camping
Piknik- og campingaktiviteter fører ofte til forsøpling. Sørg derfor for tilstrekkelig tilgang til avfallshåndtering og løpende rydding i eventuelle piknik- og campingområder. Unngå bruk av
engangsgriller ved å tilby felles grillplasser.

10. Bevisstgjøring, opplæring og motivasjon
Legg vekt på bevisstgjøring, opplæring og motivasjon både i egen organisasjon, for frivillige og overfor artister, samarbeidspartnere og leverandører så vel som overfor kunder og publikum.

Innfør bærekraftige artistridere. Se https://thegreenrider.no for mer informasjon.

Sørg for gode kommunikasjonstiltak i piknik- og campingområder.

Innfør et forsøplingsdepositum for campinggjester. Depositumet betales tilbake ved avreise hvis campingområdet er søppelfritt etter bruk.

Inngå samarbeid med aktører som har erfaring på feltet som LOOP, Grønt Punkt Norge, Infinitum, Framtiden i våre hender, Natur & Ungdom, Nordic Ocean Watch, In the same boat og/eller Hold Norge Rent.

Foto: Hold Norge Rent

 

 • MER INFORMASJON

  Last ned Hold Norge Rents arrangementsvettregler:

  Arrangementsvettregler

  Ønsker du/dere mer informasjon eller veiledning om forebygging av forsøpling, ta kontakt med oss på post@holdnorgerent.no.

  OSLO KOMMUNE

  Oslo kommune har utviklet en veiledning for bruk av plastprodukter på arrangementer:

  Veileder for plastsmarte arrangementer

  MILJØHÅNDBOK FOR FESTIVALER

  Øyafestivalen i Oslo har utviklet en håndbok for festivaler og utearrangementer som ønsker å sette fokus på miljøtiltak:

  Miljøhåndboken

  MILJØHÅNDBOK FOR NORSK IDRETT

  Norges idrettsforbund har utviklet en egen miljøhåndbok for idretten:

  Idrettens miljøhåndbok

  MILJØSERTIFISERING AV ARRANGEMENTER

  Stiftelsen FEE Norway

  Miljøfyrtårn

 • Motta Hold Norge Rents nyhetsbrev på e-post. Vi holder deg oppdatert om vårt arbeid, viktige begivenheter og aktuelle nyheter, samt annen nyttig informasjon.