Unngå forsøpling fra munnbind

26. september 2020ForebyggingForsøpling

Her er Hold Norge Rents råd for å unngå forsøpling fra munnbind og annet avfall som oppstår på farten.

Følg Hold Norge Rents råd for å unngå forsøpling fra munnbind, engangshansker og annet avfall som oppstår mens du er på farten:

 1. Behold alltid munnbindet på inntil du kan kvitte deg med det på en forsvarlig måte.
 2. Ha gjerne med en liten pose til eget avfall som oppstår mens du er på farten i byen, på biltur eller i naturen.
 3. Bruk flerbruksmunnbind, men husk å holde brukte og ubrukte munnbind adskilt.
 4. Ikke kast søppel i fulle søppelbøtter.
 5. Meld ifra til kommunen om forsøpling og fulle søppelbøtter.

NB! Husk god håndhygiene. Vask hendene eller bruk hånddesinfeksjon både før du tar på munnbindet og etter at du har tatt munnbindet av.

Hold Norge Rents råd til myndigheter og næringsliv

 1. Oppfordre til bruk av flerbruksmunnbind.
 2. Still krav til god informasjon på emballasjen om forsvarlig håndtering av brukte munnbind og engangshansker.
 3. Sørg for god informasjon i det offentlige rom om forsvarlig håndtering av brukte munnbind og engangshansker.
 4. Legg til rette for at reisende til/fra jobb, skole o.l. enkelt kan kvitte seg meg brukte munnbind og engangshansker ved reisens slutt.
 5. Sørg for regelmessig tømming av søppelbøtter som er i hyppig bruk.
 6. Sørg for tydelig informasjon og skilting, samt hyppig rengjøring i områder med forsøplingsproblemer.