Nordisk strandryddedag

Forsøpling er et problem som rammer hele Norden og derfor har Hold Norge Rent sammen med 8 nordiske organisasjoner etablert den Nordiske Strandryddedagen. Dagen samler tusenvis av frivillige klare til dyst - blir du med?

Lørdag 5. september kickstarter vi Strandryddeuka 2020 ved Foten badeplass i Fredrikstad. Ryddeaksjonen organiseres av Pelletspatruljen og det skal ryddes pellets fra containerlekkasjen i februar.

I år er Hold Norge Rent sammen med Miljøstiftelsen Elv og Hav, Kystlotteriet og Naturvernforbundet Fredrikstad og Hvaler med i en fellesnordisk satsing mot marin forsøpling.

Hele Norden er samlet

Hvert år gjennomfører det nordiske nettverket bestående av Norge, Danmark, Sverige, Island, Grønland, Færøyene, Åland og Finnland kartlegging av Nordiske strender. Resultatene fra 2019 er klare og kildene til forsøpling i Norden er 53% personlig forbruk, 23% fiskeri, 17% industri, 3% sanitæravfall, og 3% andre kilder. Hvis du vil vite mer om arbeidet til det nordiske nettverket kan du gå inn på nordiccoastalcleanup.com.

Vi har fått en hilsen fra våre venner i Hold Sverge Rent som rydder på andre siden av grensa:

«Hej Norge! Håll Sverige Rent och 43 000 svenskar som hittills varit ut och städat stränder i år vill tacka för ert engagemang och att ni är med oss i denna manifestation! Vi tycker det är fantastiskt att alla nordiska länder gör gemensam sak för ett renare hav! Nedskräpningen (forsøplingen) kan bara minska om vi gör det tillsammans!”.

Se Nordic Coastal Clean Up sine 11 anbefalinger mot marin forsøpling her!

Kunnskap på tvers av landegrensene

Nordic Coastal Clean Up eller Nordisk strandryddedag ble gjennomført for første gang i 2017 og var en stor suksess både med hensyn til mobilisering av frivillige til opprydding av marint avfall og med hensyn til kunnskaps- og erfaringsoverføring på tvers av landegrensene.

Erfaringene og resultatene fra den aller første Nordisk strandryddedag 2017 dannet grunnlaget for beslutningen om å videreføre prosjektet.

– Samarbeid gjør oss sterkere, og Hold Norge Rent var aldri i tvil om at Nordisk strandryddedag ville både berike oss som organisasjon og styrke den norske og nordiske kampen mot marin forsøpling, sier prosjektleder for Nordisk strandryddedag, Fanny Pindsle.

Les rapporten fra Nordisk strandryddedag 2017: Nordic Coastal Clean Up 2017
Les rapporten fra Nordisk strandryddedag 2019: Nordic Coastal Clean Up 2019