10-årsjubileum for Strandryddedagen

- Lørdag 19. september finner Strandryddedagen sted for 10. gang, og selv om det er trist at det fortsatt er behov for denne nasjonale dugnaden, har vi også mye å feire, sier daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Gulbransen.

7000 tonn søppel fjernet på 10 år

I løpet av 10 år har flere titalls tusen frivillige bidratt til  å fjerne over 7 000 tonn søppel fra norsk natur, og dette må feires! De frivillige har bidratt med en enestående innsats mot forsøpling både gjennom rydding og gjennom folkeforskning.

– Denne folkeforskningen har gitt oss unik innsikt i sammensettingen av det marine avfallet og gitt oss muligheten til å identifisere potensielle kilder, og Hold Norge Rent ønsker å berømme de frivillige som har tatt seg tid til å registrere funn år etter år, skryter Gulbransen.

Folkeforskningen samlet inn fra de frivillige er uvurderlig. Foto: Bo Eide

Vil også takke avfallsbransjen

Sammen med feiringen av frivilligheten, må også avfallsbransjen feires mener daglig leder Gulbransen.

– Uten innsatsen til både kommunale, interkommunale og private avfallsselskap hadde det ikke vært mulig å gjennomføre Strandryddedagen, samt å utvide ryddingen til Strandryddeuka og i mange tilfeller til helårsrydding, forklarer hun.

– Friluftsrådene og Skjærgårdstjenesten har også bidratt fra første stund, fortsetter hun.

– Disse bidro til å rydde kysten vår i en årrekke før den første Strandryddedagen, og de har spilt en helt sentral rolle i utviklingen, i tillegg til en rekke andre lokale og regionale aktører som har kommet til etter hvert.

Miljøstiftelsen Elv og Hav har en egen «pelletspatrulje» som leter etter de små plastkulene i sanden. Foto: House of Ikigai

Norges største nasjonale ryddedugnad

Hold Norge Rent vil også feire våre trofaste samarbeidspartnere. De som har vært med siden starten og som fortsatt støtter frivillig opprydding.

– I denne sammenhengen takker vi spesielt Grønt Punkt Norge, Ragn-Sells, Sirkel, Skagerak Energi og Infinitum i tillegg til samtlige av HNRs medlemmer, sier Gulbransen.

– Dessuten feirer vi også LOOP og Avfall Norge som tok initiativet til Strandryddedagen, og vi takker Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Sparebankstiftelsen DNB og Handelens Miljøfond som hver på sin måte har sørget for å gi Norges største nasjonale ryddedugnad muligheten til å fortsette år etter år, avslutter hun.

Lise Gulbransen på ryddeaksjon i 2016. Foto: Malin Jacob

Samlet statistikk fra 2011-2019 

  • Minst 360 000 frivillige 
  • Over 17 000 ryddeaksjoner 
  • 7 000 tonn innsamlet avfall 
  • Over 90 adopterte områder