Stort utslipp av plastpelleter

Et større utslipp har ført til påslag av identiske hvite plastpelleter over store deler av Oslofjorden og Sørlandet.

Bakgrunn

Den 22. februar ble et skip, som eies av Sea-Cargo, lastet med 26 tonn Polypropen (PP) i Rotterdam, Nederland. Skipet kom ut for uvær i Nordsjøen natt til 23. februar som resulterte i hull på en av containerne om bord, og lekkasje av polypropen-pellets. Kystverket mener at opptil 13 tonn plastpelleter kan ha lekket fra containeren og ut i sjøen og deres driftmodellering viser at utslippspunktet i Nordsjøen vil føre til at store kystområder blir berørt. Oslofjorden fikk de første påslagene i midten av mars. Pelletene har deretter spredt seg til hele Ytre Oslofjord.

Naturvernforbundet opplyser om at det kun er et fåtall bedrifter i Norge som bruker denne plasttypen (PP-plast), og at den er produsert av Ineos og skulle til plastrørprodusenten Pipelife i Surnadal.

Oppfordrer til registrering av plastpelleter

Det er observert landpåslag av plastpellets på begge sider av Oslofjorden og helt ned til Agder. Pelletene har spredd seg utover store områder på relativt kort tid, og det er svært sansynelig at pelletene snart dukker opp på Vestlandet.

Oslofjordens Friluftsråd har i samarbeid med Fredrikstad kommune laget en kartløsning for registrering av pelleter fra utslippet i Oslofjorden. Registreringsløsningen har vært i bruk i Oslofjordområdet i fire uker og kan benyttes for registrering av plastpellet også i andre områder. Vi gjør oppmerksom på at dette er en registreingsløsning for pellet knyttet til dette konkrete punktutslippet, ikke pellet fra tidligere utslipp.

Her kan du registrere plastpelleter

NB! For å kunne bevise kilden og få oversikt over hvor mye som blir ryddet skal alle plastpellets som ryddes tas vare på.

Utdrag fra kart som viser påslag av pelleter. Foto: Oslofjordens Friluftsråd

Alvorlig miljøkriminalitet

Utslippet i Oslofjorden er å anse som forurensning, jf. forurensningsloven § 6. I denne saken er det tilførsel av et fast stoff (plastpelleter) til vann. Med tilførsel forstås ikke bare den aktive handling, men også det å unnlate å gjøre noe som medfører at miljøet blir tilført forurensningen.

Plast brytes ikke ned i naturen, men omdannes til stadig mindre partikler/mikroplast som tiltrekker seg miljøgifter, spises av dyr og hoper seg opp i næringskjeden. Plastpelletene utgjør en stor miljøtrussel som vil være til stede i mange tiår fremover.

Utslippet anses som svært alvorlig og er trolig det størte enkeltitslippet som har blitt oppdaget i Oslofjorden. Hendelsen er politianmeldt av Naturvernforbudet og Oslofjordens Friluftsråd.

Pelleter ser ut som fiskeegg eller andre små dyr, noe som gjør dem spesielt attraktive for sjøfugl, fisk og andre sjødyr. Foto: Fredrikstad kommune 

Savner beredskap for akutt plastforurensing

Denne typen utslipp er å anse som et tilfelle av akutt forurensing og det haster med å komme i gang med oppryddingen. Dersom utslippet hadde vært råolje ville det vært beredskap på plass for å rydde opp med det samme. Desverre er beredskap for plastforurensing manglene og det har gått flere uker før arbeidet ble i gangsatt og rolleansvaret ble fordelt. Kystverket har fått hovedansvaret og jobber sammen med aktuelle miljøorganisasjoner for å komme frem til en løsning for oppryddingen. I tillegg til å registrere funn i kartet har Kystverket har opprettet en publikumstelefon for å melde inn funn av plastpellets. Telefonnummeret er 3303 4810.

Det ansvarlige selskapet Sea-Cargo opplyser i en pressemelding at de vil gjøre sitt ytterste for å bidra til opprensning etter utslippet.

Oppryddingen er viktig for at pelletene ikke spres enda mer, men jobben er svært vanskelig og nesten umulig. Foto: Oslofjordens Friluftsråd

Her kan du lese mer om utslippet

Finner du plastpelleter av andre typer kan du ta del i den globale kampanjen The Great Nurdle hunt