Dette fant vi i Oslo i 2019

Hver dag havner to tonn søppel på avveie i Oslo, og nå vet vi endelig mer om hva denne forsøplingen består av.

Norge mangler kunnskap om egen forsøplingssituasjon både lokalt og nasjonalt. Samtidig ønsker stadig flere kommuner å sette inn tiltak mot forsøpling, og da oppstår det et behov for å vite mer om kommunens forsøplingsproblemer.

– Uten tilstrekkelig innsikt i forsøplingsproblemene, risikerer kommunen å sette inn tiltak som ikke tar tak i de faktiske utfordringene, forklarer fagleder for landforsøpling, Mari Mo Osterheider.

Topp ti funn i Oslo i 2019

I Oslo har Rusken plukket søppel i over 40 år, og de anslår at det kommer ca. to tonn søppel på avveie hver dag. I 2019 fikk Hold Norge Rent i oppdrag å se nærmere på innholdet i denne forsøplingen.

– Vi kartla 16 forskjellige lokaliteter over hele byen, og resultatene overrasker ikke, forteller Osterheider.

Sneiper er verdens største forsøplingsproblem, og Oslo er intet unntak. Men i Norden er også snus et stort forsøplingsproblem, og dette gjenspeiles også i resultatene av denne kartleggingen.

Tabell: Resultatene av Hold Norge Rents kartlegging i Oslo i 2019. Uthevde funn er artikler som omfattes av EUs engangsplastdirektiv. Topp ti utgjør 87,4% av funnene totalt.

Tiltak

Uten data om egen forsøpling blir det også vanskelig for kommunen å måle effekten av tiltakene som settes inn.

På bakgrunn av resultatene av kartleggingen, har Hold Norge Rent anbefalt en rekke tiltak som Oslo kommune kan sette inn for å bekjempe forsøplingen:

  1. Helhetlig plan og system for avfallshåndtering
  2. Redusere omsetting, distribusjon og bruk av engangsartikler i byrommet
  3. Dialog med næringslivet om tiltak mot forsøpling fra sneip og snus
  4. Samarbeid med bygg- og anleggsbransjen

– Vi har både foreslått generelle tiltak mot universelle utfordringer som forsøpling fra bygg- og anleggsområder og skreddersydde tiltak rettet mot områdene med de største forsøplingsproblemene, forteller Osterheider.

Les mer om våre funn og anbefalinger her: Konklusjonsrapport – Kartlegging i Oslo kommune 2019