Årets ryddedugnad ser annerledes ut

Grunnet koronavirusutbruddet er Strandryddeuka 2020 utsatt til høsten.

For å hindre smittespredning har Hold Norge Rent besluttet å utsette Strandryddeuka 2020 til høsten.

– Det er selvsagt trist, men det er ikke forsvarlig å mobilisere til en nasjonal ryddedugnad når vi står midt oppi en så prekær situasjon, sier ryddegeneral Fanny Pindsle.

Utsatt, ikke avlyst!

Strandryddeuka mobiliserer nærmere hundre tusen frivillige hvert år og er Norges største kollektive ryddedugnad.

– Årets dugnad er ikke avlyst, men denne vil bli annerledes i år. Det viktigste vi kan gjøre nå er å forhindre smittespredning. Derfor utsetter vi Strandryddeuka og fraråder rydding inntil videre, meddeler Pindsle.

Det er enda ikke mulig å si når Strandryddeuka vil finnes sted fordi situasjon utvikler seg stadig, men Hold Norge Rent håper det vil være mulig å gjennomføre dugnaden i september i forbindelse med den internasjonale strandryddedagen.

Hvorfor utsettes Strandryddeuka?

Strandryddeuka mobiliserer tusenvis av frivillige som drar ut og rydder sammen, men nå må vi unngå å samles i grupper.

Hvert år rydder frivillige mange hundre tonn avfall, og for å gjennomføre Strandryddeuka er Hold Norge Rent derfor avhengig av et nært samarbeid med avfallsselskapene.

Beskjeden fra myndighetene er at samfunnskritiske tjenester skal prioriteres, og spesielt avfallsselskapene har begrenset kapasitet og skal ikke belastes med avfall fra ryddeaksjoner i nåværende situasjon.

Derfor må vi dessverre la søplet ligge inntil videre og heller gjøre en skikkelig innsats til høsten.

Les mer: Avfallsmottakene må ikke overbelastes

Rydding om høsten

Det er gode grunner til å rydde om høsten, og flere har tatt til ordet for at Strandryddeuka bør legges til denne tiden på året permanent.

1. Hekkende fugl

Strandryddeuka finner sted midt i hekkeperioden og risikoen for å forstyrre hekkende fugl er stor mange steder. Derfor er det særlig bra for hekkende fugl å flytte ryddesesongen til høsten.

– Det fine ved å rydde på høsten er at vi unngår å skremme fugl som ligger på reir eller passer på kyllinger. I tillegg bidrar dette til nødvendig opprydding før neste års hekkesesong, sier Pindsle.

2. Rydding før vinteren kommer

Sommeren er dessverre høysesong for forsøpling, og det er viktig å rydde så mye som mulig før vinteren kommer.

Søppel som blir liggende brytes ned til mindre biter og kan føre til blant annet mikroplast, som blir vanskeligere å rydde når våren kommer.

3. Været

I de nordligste fylkene er det vanskelig å gjennomføre Strandryddeuka om våren på grunn av is og snø.

Selv om høstværet kan være ustabilt, er det ofte bedre ryddevær om høsten flere steder i landet, og det gjør at endra flere kan bidra i dugnaden.

– Med bakgrunn fordelene, vurderer Hold Norge Rent permanent flytting av Strandryddeuka til høsten, og grunnet utsettelsen av Strandryddeuka 2020, kan 2019 være det siste året med nasjonal ryddedugnad i uke 18, avslutter Pindsle.

Fra fjorårets høstaksjon og rydding med Loop og Empower. Foto: Empower

Tips til alternative aktiviter

Hold Norge Rent anmoder frivillige om å vente til høsten med å rydde, men vi har forståelse for at mange gjerne vil gjøre en innsats. Her er noen tips til koronavennlige aktiviteter:

Koronaviruset og strandrydding

Med utgangspunkt i Regjeringens restriksjoner og tiltak for å hindre spredning av koronaviruset, må planlagte ryddeaksjoner utsettes eller avlyses, og avfallssystemet må ikke belastes i denne perioden vi er inne i nå.

Hvis dere rydder, og mellomlagrer innsamlet avfall, er det viktig å sikre dette avfallet. Unngå at avfallet havner på avveie på nytt, og at lagringsplassene ikke blir villfyllinger.

En ny undersøkelse viser at viruset kan overleve opp til tre dager på ulike materialer og er enda en god grunn til å la søppelet ligge.

For øvrig er det viktig å følge helsemyndighetenes anbefalinger og respektere myndighetenes restriksjoner. Husk å koordinere med kommunelegen hvis du/dere vurderer lokale tiltak.

Har du spørsmål?

For spørsmål knyttet til Strandryddeuka ta kontakt med Fanny Pindsle, fanny@holdnorgerent.no