Statsministeren åpnet HNR-konferansen 2020

Statsminister Erna Solberg åpnet i dag Hold Norge Rent-konferansen på Fornebu. I sin åpningstale satt hun blant annet fokus på Norges ansvar for å bruke sine ressurser til å hjelpe andre land med å redusere sin tilførsel av plast til havene.

Solberg sa blant annet:

«Vi kan gjøre dette fordi vi har forskningsmiljøer i verdensklasse i Norge. Vi har viktige organisasjoner som Hold Norge Rent. Vi har dyktige miljøorganisasjoner. Og innovatører som finner nye løsninger. Og vi har faktisk politikere som bidrar til å sette dette på den globale dagsorden, og som legger penger i at vi som har masse ressurser kan bidra til at andre land med dårligere økonomi også kan gjøre noe.  For havet er, akkurat som klimaet, en felles ressurs. Uansett hvor mye vi gjør i Norge løser vi ingen ting hvis vi ikke også får andre land til å gjøre noe.».

Statsministeren la også vekt på viktigheten av å holde seg til faktabasert kunnskap, og ikke drive med skremselspropaganda. Hun påpekte at skremmebilder og myter ofte vil virke mot sin hensikt. For alle de som ikke gidder å gjøre noe blir dette bare bevis på at klimaproblemene er blåst opp, fremholdt hun.

Solberg avsluttet sin tale med å erklære at målet for Norge er å være «myteknekkere og verdens beste stifinnere i kampen mot plastmonsteret»! Nederst i artikkelen finner du hele åpningstalen til Erna Solberg.

Vi må vise mot

Før statsministeren kom opp på podiet ble det rekordstore publikumet ønsket velkommen av daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Gulbransen. Også hun understreket viktigheten av kunnskap: «Vi står på terskelen til havets tiår, og hvis vi skal redde havet er det avgjørende med kunnskapsbasert handling og et samfunn som fremmer innovasjon. Verden trenger kunnskap og innovative løsninger som lar oss handle uten å skape problemskifte!».

Gulbransen oppfordret også til å ta ungdommen på alvor og vise dem at vi har mot og kløkt til å skape grønn endring, og til å redde havet og kloden.