Felleseuropeisk søppelkartlegging

Høsten 2019 deltok Hold Norge Rent i "European Cities Litter Survey". Nå foreligger resultatene.

Bilde: Forsøpling i Oslo
Foto: Nadine Mellem

 

Som europeisk miljøhovedstad i 2019, har Oslo vært et sentrum for satsing på miljø og bærekraft, og i forbindelse med dette deltok Hold Norge Rent med en søppelkartlegging i Oslo, som en del av et samarbeidsprosjekt som kartla forsøpling i et knippe europeiske storbyer.

Mål

«European Cities Litter Survey» ble gjennomført for første gang i 2019. Målet var å teste Clean Europe Networks felleseuropeiske kartleggingsmetode, samt å innhente mer kunnskap om utbredelsen av og innholdet i urban forsøpling i Europa. Det var også et mål å utforske hvorvidt forsøpling er et fellesueopeisk problem og hvorvidt urbane forsøplingsproblemer har felles trekk på tvers av land i Europa.

Deltakere

Belgia Danmark, Finland, Norge, Skottland, Sverige og Sveits deltok i pilotundersøkelsen som ble gjennomført i samtlige lands hovedsteder i september 2019. Samtlige deltakere benyttet Clean Europe Networks felleseuropeiske kartleggingsmetode som gjør det mulig å sammenlikne urban forsøpling på tvers av landegrenser.

Metoden

Metoden er basert på kartlegging av ulike typer områder i byrommet med registrering av 69 ulike funntyper fordelt på åtte kategorier: plast, tobakksprodukter, papir/papp, glass/keramikk, metall, blandingsemballasje, matavfall og dyreekskrementer). Samtidig som dette gir sammenliknbar data, identifiseres de lokale forsøplingsproblemene som igjen gir oss grunnlaget for utvikling av både lokale og felleseuropeiske tiltak, samt å måle effekten av disse tiltakene.

Deltakerlandene valgte selv kartleggingslokasjoner basert på følgende retningslinjer for urbane områder: hovedgå- eller handlegate, turistattraksjon, populær park, sentral buss- eller togstasjon og urbant boområde. På hver lokasjon kartlegges et transekt på 100 meter i lengde eller 50 meter på hver side av gaten og seks meter i bredde.

Kartlegging av forsøpling i Oslo

Oslo

Hold Norge Rents kartlegging i Oslo  ble gjennomført på følgende lokasjoner:
1) Karl Johans gate (hovedgå- eller handlegate)
2) Monolitten (turistattraksjon)
3) Frognerparken (populær park)
4) Oslo bussterminal (sentral buss- eller togstasjon)
5) Alexander Kiellands plass og Vulkan (urbant boområde)

Resultatene

«European Cities Litter Survey 2019» viser tydelig at forsøpling er et felleseuropeisk problem, og forsøplingen har fellestrekk på tvers av landene som deltok i denne undersøkelsen.

Småsøppel utgjør hovedproblemet i de urbane miljøene som ble kartlagt i denne piloten. Sigarettsneiper troner øverst på funnlisten i samtlige byer og står for mer enn to tredeler av forsøplingen. Videre er det små papir- og plastbiter som dominerer i absolutte tall.

Ser vi på homogenitet kommer sigarettsneiper fortsatt på topp, men da inntar snacks- og godteriemballasje andreplassen som den typen forsøpling som i størst grad finnes i like mengder på tvers av byene som deltok i undersøkelsen.

Også i Oslo kommer sigarettsneiper på topp, men her ligger snus på andreplass. Små plast- og papirbiter ligger på henholdsvis tredje- og fjerdeplass, og på femteplassen i Oslo finner vi reklamemateriell.

Det var de sentrale buss- og togstasjonene som hadde høyest konsentrasjon av forsøpling, mens hovedgå- eller handlegatene hadde lavest konsentrasjon av forsøpling.

Tyggegummi telles ikke, men det gjøres en generell vurdering av omfanget av tyggegummiforsøpling i hvert område som kartlegges, og hele 30 av totalt 35 områder hadde noe eller mye tyggegummiforsøpling.

Antall søppelbøtter ble også kartlagt, og det var gjennomsnittlig tre søppelbøtter per område, men enkelte områder hadde en høyere konsentrasjon enn andre, og noen områder hadde svært få eller ingen søppelbøtter. Resultatene av denne undersøkelsen viser ingen sammenheng mellom antall søppelbøtter og mengden forsøpling.

Europeisk samarbeid

Clean Europe Network er en møteplass for kunnskapsutveksling og idemyldring på tvers av landegrenser.

Nettverket bidrar blant annet til å skape en felles forståelse av forsøplingsproblemene vi står ovenfor både nasjonalt, i Europa og globalt. Videre skaper nettverket muligheten til å identifisere og dele effektive tiltak for å redusere og stoppe forsøpling.

Clean Europe Network har per i dag 14 medlemmer og ledes av Hold Norge Rent.