Hold Norge Rents årsrapport for 2018

1. desember 2019Hold Norge RentRapport

2018 var nok et travelt og begivenhetsrikt år for Hold Norge Rent (HNR). Marin forsøpling fortsetter å stå høyt på samfunnets agenda, og særlig media og næringslivet bidro til å opprettholde fokuset gjennom året.

En av hovedgrunnene til økt engasjement og aktivitet i 2018 var NRKs store kampanje. Stadig flere aktører engasjerer seg i arbeidet mot forsøpling, og bevilgninger fra offentlige myndigheter, fond, stiftelser og næringslivet, er avgjørende for aktivitetsnivået på feltet.

Les årsrapporten her: Hold Norge Rent årsrapport 2018

Økt engasjement og aktivitet på feltet fører til økt pågang til Hold Norge Rent. Det er svært gledelig at så mange henvender seg til foreningen og bruker oss som kilde til kunnskap, råd og veiledning så vel som å ønske oss som partner inn i deres arbeid.

Aktivitetsnivået var høyt gjennom hele året, og Hold Norge Rent kan vise til meget gode resultater, men kutt i bevilgningene fra Miljødirektoratets tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling førte til store utfordringer. 2018 ble et meget tøft år for administrasjonen som fortsatte å være underbemannet i forhold til arbeidsmengde gjennom hele året.

Hold Norge Rent skal både forebygge forsøpling og bidra til at forsøpling ryddes opp, men grunnet begrensede ressurser har foreningens fokus først og fremst vært rettet mot opprydding av herreløst marint avfall. Innsatsen mot landforsøpling og forebyggende arbeid øker gradvis, og tross manglende finansiering, gjennomførte vi også aktiviteter på disse feltene i 2018. Støtte fra Plastreturs Miljøprosjekt muliggjorde deler av dette arbeidet.

2018 var nok et rekordår for frivillig opprydding av herreløst marint avfall. Nærmere 143 000 frivillige deltok i over 5 700 ryddeaksjoner og samlet inn nærmere 2 800 tonn avfall ifølge statistikk fra Hold Norge Rents ryddeportal. Dette inkluderer 954 ryddeaksjoner i innlandet langs vassdrag og innsjøer. Dette var et satsingsområde for Hold Norge Rent i 2018, og i løpet av året samlet frivillige inn over 500 tonn avfall fra disse områdene.

Økte offentlige bevilgninger har gitt arbeidet mot marin forsøpling langt bedre rammebetingelser, men det er en utfordring at disse bevilgningene er øremerket opprydding av marint avfall og forebygging av marin forsøpling. Norge har også et forsøplingsproblem i innlandet, men det finnes ikke ressurser til å verken rydde opp eller bekjempe denne forsøplingen. Hold Norge Rent har derfor som mål at skillet mellom forsøpling i marine miljøer og forsøpling i innlandet viskes ut slik at vi effektivt kan bekjempe alle former for forsøpling i Norge.

Vi takker våre sponsorer, medlemmer og samarbeidspartnere for støtten og samarbeidet i 2018, og vi takker spesielt de tusenvis av frivillige som bidro til kampen mot forsøpling gjennom å rydde strender, holmer, øyer og havbunnen langs kysten og langs bekker, vassdrag, innsjøer, stier m.m. i innlandet.

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord