Dybdeanalyse gir ny kunnskap

Mepex og Hold Norge Rent er i ferd med å avslutte to års arbeid for å skaffe mer kunnskap om marin forsøpling i Norge.

I 2018 mottok Mepex og Hold Norge Rent tilskudd fra Miljødirektoratet for å se nærmere på det marine avfallet som samles inn av frivillige. Målet var å skaffe mer detaljert kunnskap om avfallet. I tillegg ønsket Hold Norge Rent å se i hvor stor grad statistikken fra folkeforskningen stemmer.

For å nå disse målene, har Mepex utviklet en modell for dybdeanalyse av marint avfall, og analysen viser blant annet at hovedandelen av det marine avfallet består av ulike typer plast.

– Av alt avfallet vi har analysert per 26. november, består om lag 80 % av avfallet av plast om vi ser på vekt, og hele 97 % om vi ser på antall, forteller Rebecca Briedis, rådgiver i Mepex Consult.

Når analyseteamet er ferdige med analysene i desember, vil Mepex og Hold Norge Rent ha analysert nærmere ti tonn marint avfall fra 50 ryddeaksjoner langs hele norskekysten.

Analysearbeidet har inkludert fagpaneler med representanter fra næringslivet som har bistått med å identifisere avfallet.

I dybdeanalysen registreres både antall og vekt på hver enhet. I tillegg registreres kategori, kilde, alder, geografisk opprinnelse og materialtype hvis disse er mulige å identifisere.

– Å ha både vekt og antall for alle registrerte enheter har gitt ny kunnskap som er viktig for å forstå omfanget av forsøplingen, og hva som skal til for å begrense den, poengterer Briedis som leder prosjektet.

Parameterene vekt og antall gir forskjellige resultater. EPS (isopor) topper funnlisten i antall, mens utstyr og produkter relatert til fiskeri- og oppdrettsnæringen og annen marin virksomhet havner øverst på listen målt i vekt.

– Ti-på-topp-listen basert på antall viser dessuten langt mer forbrukerrelatert avfall enn om vi ser på listen basert på vekt, forteller Briedis.

Prosjektrapporten med komplett oversikt over resultater publiseres på nyåret.

Video om prosjektet: Dybdeanalyse av marint avfall

Kart over områdene som inngår i analysen.