Gir norske kommuner starthjelp til arbeidet mot forsøpling

Hold Norge Rents nye ressursbank skal gjøre veien mot en søppelfri kommune enklere ved å gi kunnskap og konkrete råd for å lykkes i kampen mot forsøpling.

Foto: Hold Norge Rent

Kommuner som ønsker å forebygge forsøpling, inviteres nå til å bruke Hold Norge Rents ressursbank for norske kommuner.

Kunnskap er nøkkelen til å lykkes

Norske kommuner har mange felles forsøplingsutfordringer. Det er likevel også forskjeller i både kilder og årsaker til forsøplingen, og dermed er det også forskjeller i hvilke tiltak som er effektive fra kommune til kommune. Kunnskap om egen forsøpling er derfor nøkkelen til å lykkes.

– Vi har laget Ressursbanken for å hjelpe kommunene i gang med arbeidet mot forsøpling. Her får man konkrete råd, inspirasjon og kunnskap om forsøpling, slik at det blir enklere å lykkes, sier Mari Mo Osterheider, fagansvarlig for landforsøpling i Hold Norge Rent.

holdnorgerent.no/kommuner får norske kommuner nyttig informasjon om hvordan kommunen bør gå frem for å kartlegge kilder og årsaker til forsøpling og på bakgrunn av dette sette inn skreddersydde tiltak mot forsøplingen.

– Her presenteres blant annet inspirasjon fra andre kommuner, og for kommuner som skal lage en handlingsplan mot forsøpling, har vi utarbeidet et forslag til fremgangsmåte, forteller Osterheider.

Mot en søppelfri kommune

I forbindelse med lanseringen av ressursbanken har Hold Norge Rent også laget brosjyren «Mot en søppelfri kommune». Brosjyren sendes til alle landets ordførere i løpet av høsten og kan også leses digitalt her.

– Brosjyren er en enkel introduksjon til Ressursbanken og skal inspirere norske ordførere til å satse strategisk og kunnskapsbasert i arbeidet mot forsøpling, sier Osterheider.

Tips oss!

Ressursbanken skal oppdateres løpende, og Hold Norge Rent inviterer alle som har tips til innhold, om å ta kontakt på post@holdnorgerent.no.

Gå til Ressursbanken

Rundballeplast på avveie er et vanlig forsøplingsproblem i landbrukskommuner. Bedre sikring og gode returordninger er viktige tiltak for å få bukt med dette, og to av mange forslag i Hold Norge Rents nye ressursbank.