Takk for årets høstjakt!

Årets høstjakt er over for denne gang, og minst 3 300 frivillige deltok. Foreløpig er det registrert 900 kilo innsamlet søppel fordelt på 132 aksjoner.

Bilde: Elever fra Dokka VGS ryddet 340 kilo langs Randsfjorden.
Foto: Hold innlandet rent

 

For fjerde år på rad har Hold Norge Rent invitert til høstjakt både langs kysten og langs vassdrag og innsjøer.

– Vi har mange å takke. Først og fremt de frivillige som har vært ute og ryddet i all slags vær, samt renovasjons- og avfallsselskap over hele landet som har åpnet dørene for gratis innlevering, sier Norges ryddegeneral Fanny Pindsle.

Tusen hjertelig takk til alle som har deltatt og bidratt til høstens store kollektive ryddedugnad. Sammen rydder vi Norge!

Rydding over hele landet

Hold høsten ren ble markert med ryddekick-off langs Nidelva i Trondheim sammen med Clean Shores Trondheim, Naturvernforbundet i Trøndelag, Eplehuset og Fylkesmannen i Trøndelag.


Fornøyde frivillige klare for ryddeaksjon langs Nidelva. Foto: Hold Norge Rent

I innlandet ble det arrangert en rekke ryddeaksjoner rundt Mjøsa og Randsfjorden i regi av Hold innlandet rent. Over 1 500 elever har bidratt til opprydding i innlandet under Hold høsten ren.

International Coastal Cleanup Day

På den internasjonale strandryddedagen, lørdag 21. september, ryddet Hold Norge Rent Dynostranda i Lier kommune sammen med Oslofjordens Friluftsråd som hadde fått tips av en lokal padler om forsøplingen. Det er over 60 år siden Dynostranda ble ryddet sist, og sammen med frivillige ble det ryddet 400 kilo.

Empower Plastic deltok også på ryddeaksjonen, og alt som ble ryddet registreres i Empower sine systemer som muliggjør opprydding i andre land.

– Måten Empower jobber muliggjør at lokal innsats i Norge kan ha en global effekt, sier Pindsle.

Stor jubel etter velykket ryddeaksjon. Foto: Empower 

Lørdag 21. september arrangerte også Oslo Maraton 10 km plogging for andre år på rad, og Hold Norge Rent deltok.

– Plogging er et flott initiativ mot forsøpling som kombinerer trening med rydding, sier Mari Mo Osterheider.

Nydelig ploggevær på den internasjonale strandryddedagen. Foto: Hold Norge Rent 

Tur med Retur sammen med TINE og Cecilie Skog

Søndag 22. september inviterte TINE, Hold Norge Rent og Cecilie Skog til turer med retur. Oppfordringen er enkel: Bli med på tur og ta med eget og andres avfall tilbake hver gang du er ute i skog og mark. Nesten 3 000 frivillige deltok på Tur med Retur.

– Tall fra Strandrydderapporten 2018 viser at mange finner emballasje når de rydder, og derfor støtter vi TINEs engasjement og oppfordrer flere bedrifter til å sette fokus på egen virksomhet som kilde til forsøpling, sier Pindsle.

Cecilie Skog inviterte til ryddedugnaden Tur med Retur. Foto: TINE

Ryddeportalen

Hold Norge Rent oppfordrer frivillige til å registrere funn i Ryddeportalen etter endt aksjon og dermed bidra til det forebyggende arbeidet mot forsøpling.

– Det er kjempeviktig å få informasjon om hva som befinner seg der ute, og vi håper de frivillige tar seg tid til å registrere det de har funnet. Dette gir oss viktig kunnskap om kildene til forsøpling i Norge, sier Pindsle.

Årets høstjakt er over for denne gang, og i løpet av Hold høsten ren var det over 3 300 frivillige som var ute og ryddet. Totalt er det registrert 132 ryddeaksjoner i Ryddeportalen som til sammen har bidratt til å fjerne over 900 kilo med søppel fra naturen.*

Bli med på Strandyddeuka 2020

Neste store ryddedugnad er Strandryddeuka 2020 som finner sted fra 27. april – 3. mai.

*Foreløpige tall