Står forsøpling på dagsorden i kommunevalget?

I fravær av en nasjonal forsøplingsstrategi, faller ansvaret på kommunene. Men hva mener de politiske partiene om dette?

Forsøpling er et problem over hele landet både langs kysten og i innlandet, og vi er alle opptatt av plast som miljøproblem og forsøpling.

Nasjonalt ønsker samtlige partier å bekjempe plastforurensing og marin forsøpling i Norge. Likevel er forsøplingsforebygging i norske kommuner ikke en sentral del av årets kommunevalg.

Nasjonal strategi mot forsøpling

Norge har ikke en nasjonal strategi mot forsøpling, og Hold Norge Rent oppfordrer samtlige partier til å ta dette spørsmålet inn i partiprogrammene før stortingsvalget i 2021.

Et av de viktigste målene i en nasjonal strategi vil være å innhente mer kunnskap om forsøplingssituasjonen i Norge. Uten kunnskap om omfanget og tilsiget av forsøpling, samt årsakene til forsøpling, er det ikke mulig å sette inn effektive tiltak.

Hva sier partiene om kommunens forsøplingsforebygging?

Hold Norge Rent har saumfart partiprogrammene på leting etter konkrete tiltak som skal redusere og forebygge forsøpling i norske kommuner, og samtlige partier har ambisjoner om å gjøre noe med problemet, men det er svært få konkrete tiltak rettet mot faktisk forebygging av forsøpling.

– En viktig del av en nasjonal strategi mot forsøpling er å identifisere hvilke rammebetingelser kommunene trenger for å kunne takle forsøplingsproblemene lokalt i Norge både langs kysten og i innlandet, sier daglig leder Lise Gulbransen.

Hold Norge Rent oppfordrer kommunestyrene over hele landet til å enes om konkrete, målrettede tiltak mot egen forsøpling.

Kommunale handlingsplaner mot forsøpling

Hold Norge Rent oppfordrer også samtlige partier til å programfeste innføringen av kommunale handlingsplaner mot forsøpling.

Oslo, Kristiansand, Bergen, Narvik og Tromsø er blant kommunene som har iverksatt planer med tydelige tiltak for å redusere forsøpling. Se en oversikt over tiltak i norske kommuner her: Hent inspirasjon fra andre kommuner

– Det er gledelig å se at flere kommuner utarbeider tiltaksplaner mot forsøpling, men for å redusere og forebygge forsøpling over hele landet, trengs det både en nasjonal strategi og kommunale handlingsplaner i samtlige norske kommuner, sier Gulbransen.

Ressursbanken: Hvordan forebygge forsøplingskilder i din kommune?

Hold Norge Rent har utviklet en ressursbank for kommuner som ønsker å arbeide mot forsøpling. Her kan kommuner få starthjelp til arbeidet lokalt: Ressursbanken