I motbakke og medvind

22. juni 2019Hold Norge Rent

Møt tre sterke stemmer med et stort engasjement mot forsøpling og for Hold Norge Rent.

Bilde: Nancy Strand
Foto: Hold Norge Rent

 

På årsmøtet i april gikk Nancy Strand, Eirik Oland og Cecilie Lind ut av Hold Norge Rents styre. Trioen takket for seg etter mange års innsats for Hold Norge Rent og arbeidet mot forsøpling i både motbakke og medvind.

Hold Norge Rent har røtter som går tilbake til 1969 da Norges Vel tok initiativet til den aller første HNR-aksjonen. Men i 1977 var det hele over, og det var først i 2004 at Hold Norge Rent igjen så dagens lys da Norsk renholdsverks-forening (i dag Avfall Norge) tok initiativet til en relansering av kampanjen.

Veien fra 2004 og frem til i dag har vært krevende både med hensyn til å få satt forsøpling på dagsorden i Norge og med hensyn til å få på plass et levedyktig Hold Norge Rent. Men HNRs styre og samarbeidspartnere så behovet og trodde på ideen om en nettverksorganisasjon som plattform for en felles dugnad mot forsøpling:

– Ingen tok eierskap til det eierløse avfallet, og mesteparten av det falt utenfor etablerte systemer, spesielt gjaldt dette marin forsøpling, der det ville være urimelig at små kommuner med lite ressurser skulle få et urimelig stort ansvar for avfall som stammer fra andre steder og ulike former for næringsliv, forteller avtroppende nestleder, Eirik Oland.

Bilde: Eirik Oland
Foto: Grønt Punkt Norge

 

– Hold Norge Rent og de frivillige rydderne dekket og dekker fremdeles et behov for koordinert ryddeinnsats i områder hvor ansvaret for opprydding er uklart og/eller vanskelig å håndtere eller ansvaret ikke blir håndhevet. Det var og er rett og slett et helt reelt behov for Hold Norge Rent. Dessuten var marin forsøpling et voksende miljøproblem uten eier hvor det var både plass og behov for en «ny» organisasjon, konstaterer avtroppende styremedlem, Cecilie Lind.

– Og veldig mange hadde tatt opp utfordringene med frivillig rydding. Det var rett og slett et behov for en aktør som Hold Norge Rent som kunne koordinere og målbære de felles utfordringene knyttet til finansiering, oppgaver og ansvar som falt mellom flere stoler, sier avtroppende styreleder, Nancy Strand.

– På den første strandryddedagen i 2011 så vi konturene av engasjementet og interessen som ga motivasjon til å jobbe videre. Etter hvert som vi fikk mer kunnskap skjønte vi også omfanget av problemet, og at dette i stor grad var knyttet til plast og manglende avfallshåndtering, fortsetter Strand.

– Vi har lykkes med å sette marin forsøpling på dagsorden både hos politikere, i næringslivet og i befolkningen. Det er svært få miljøsaker som har fått så bred oppslutning og engasjert så stor del av befolkningen. Og hele «verdikjeden» er med Hold Norge Rent. Det sikrer gjennomtenkte og veloverveide tilnærminger og løsninger, sier Lind.

Bilde: Cecilie Lind
Foto: Ragn Sells

 

– Hold Norge Rent har klart å mobilisere frivilligheten i en grad som vi knapt har sett maken til i Norge og bidratt til at forsøpling, og spesielt plastforsøpling, har kommet på dagsorden, supplerer Oland.

– Arbeidet har vært spennende nybrottsarbeid, og det har vært givende å jobbe for en viktig miljøsak som det faktisk er mulig å løse. Hver eneste ryddetime bidrar til et renere miljø, og jeg har hele tiden hatt følelsen av å være en del av noe stort og viktig samtidig som det nytter, forteller Strand.

– Ja, å jobbe med saker som ligger litt på siden av daglig drift gir inspirasjon, kunnskap og nye nettverk. Det liker jeg, og jeg var så heldig å få anledning til bidra gjennom jobben min hos Ragn-Sells, sier Lind.

Flere av Hold Norges Rents opprinnelige mål er nådd, og mange av utfordringene er løst. Likevel gjenstår det store oppgaver og venter. Arbeidet med å forebygge forsøpling i Norge og verden er så vidt i gang, og mengden avfall på avveie er enorm.

– Det er fortsatt behov for en koordinator for det frivillige arbeidet mot forsøpling selv om ryddingen profesjonaliseres og Senter for oljevern og marint miljø overtar noen av Hold Norge Rents oppgaver. Nasjonale kampanjer som mobiliserer både frivillige og politikere med hensyn til både holdninger og adferd er svært viktig. Her må det fortsatt være en link selv om rollen til frivillige ryddere endrer seg, mener Strand.

– Hold Norge Rent kommer til å ha en viktig rolle for å mobilisere andre grupper enn frivilligheten, både næringsliv og myndigheter. Samtidig tror jeg HNR vil være en viktig aktør for å bygge bro mellom de frivillige initiativene og det mer profesjonelle ryddeapparatet som tvinger seg frem. I tillegg bør HNR være en pådriver mot noen bransjer som bør ha litt dårlig samvittighet. Både fiskerier, oppdrettsnæring og avfallsbransjen kan gjøre mer for å stoppe plastlekkasjer som fører til plastforsøpling, understreker Oland.

– En av Hold Norge Rents viktigste oppgaver er å opprettholde engasjementet hos de frivillige, men det blir også viktig å bidra til tydeligere ansvarsfordeling mellom ulike aktører, inkludert varige finansieringsordninger for oppryddingen. Dessuten må det settes mer fokus på avfall på avveie på land, og så håper jeg HNR fortsetter å være en kunnskapsbasert, langsiktig aktør som ikke bare «løper etter penger», men jobber systematisk med løsninger, mener Lind.

– Marin forsøpling og annen forsøpling er et stort miljøproblem som må løses av mange aktører; enkeltpersoner, næringsliv, offentlige aktører, myndigheter. Det er behov for samarbeid og løsninger som er rettet mot mindre forsøpling som mål uten samtidig å ha andre miljømål. Her kan Hold Norge Rent være en mer nøytral aktør enn for eksempel miljøorganisasjonene og ikke bransjerettet som for eksempel Avfall Norge, avslutter Strand.

Nancy Strand er administrerende direktør i Avfall Norge.
Eirik Oland er prosjektsjef hos Handelens Miljøfond
Cecilie Lind er påtroppende næringspolitisk direktør i Avfall Norge.

 

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord