Tusen takk til alle frivillige!

Minst 40.000 frivillige deltok under Strandryddeuka 2019, og foreløpig er det registrert 46 tonn innsamlet avfall fordelt på 1.350 aksjoner på strender, øyer og holmer, langs vassdrag og innsjøer, og på havbunnen.

Hold Norge Rent er svært fornøyde med årets innsats fra alle frivillige og samarbeidspartnere, og ikke minst den økonomiske støtten fra Miljødirektoratet og våre engasjerte sponsorer. Dette engasjementet er en sentral del av arbeidet mot forsøpling og muliggjør gjennomføringen av Strandryddeuka og Strandryddedagen.

– Vi har mange å takke. Først og fremt de frivillige som har vært ute og ryddet i all slags vær, samt renovasjons- og avfallsselskap over hele landet som har åpnet dørene for gratis innlevering, sier Norges ryddegeneral Fanny Pindsle.

Tusen hjertelig takk til alle som har deltatt og bidratt til Norges største kollektive ryddedugnad. Sammen rydder vi Norge!

Inndeling av temadager

Til forskjell fra tidligere ble Strandryddeuka i år delt inn i seks ulike temadager: skoler og barnehager, båtfolkets dag, #5forhvalen, rydd med jobben, dykke- og vasseaksjoner og småplast i tillegg til selve Strandryddedagen.

– I år ville vi prøve noe nytt, og inndelingen i temadager har blitt veldig godt mottatt. Vi har fått stor respons på dette i sosiale medier, og vi ønsker å bygge videre på denne suksessen, sier Pindsle.

Ryddeaksjoner fra nord til sør

Strandryddeuka 2019 ble markert med to åpningsarrangementer i Geiranger og Harpefoss. Den første temadagen i Strandryddeuka var skoler og barnehager, og både Geiranger skule og Harpefoss skule gjorde en kjempeinnsats på åpningsarrangementene.

– Det var særlig stas å ha kick-off i Harpefoss, siden det var i Oppland den aller første Hold Norge Rent-aksjonen fant sted for 50 år siden, sier fagansvarlig for landforsøpling, Mari Mo Osterheider.

Åpning av Strandryddeuka i Harpefoss.

ROVpartner kartla havbunnen med undervannsdrone under åpningen av Strandryddeuka i Geiranger.

På tirsdag var det båtfolkets dag. På denne dagen arrangerte blant annet Orkla og Håøya naturverksted en ryddeaksjon på Håøya, og store mengder avfall ble samlet inn.

Orkla og Hold Norge Rent ryddet store mengder avfall på Håøya.

På onsdag var det tid for #5forhvalen, og Hold Norge Rent deltok i en ryddeaksjon på Karl Johan sammen med Loop og Team Rubicon med fokus på forsøpling i bybildet.

LOOP og Team Rubicon Norge inviterte til #5forhvalen på Karl Johan og rundt Stortinget.

Torsdag var dagen for rydding med arbeidsplassen, og i denne sammenheng arrangerte blant annet Kystverket i Haugesund en ryddeaksjon på Feøy utenfor Karmøy. Denne øygruppen er både eksponert og avsidesliggende og ble derfor ryddet av et profesjonelt ryddemannskap med kompetanse innenfor beredskap.

Kystverket bidro med båter og mannskap under rydding utenfor Karmøy.

Daglig leder Lise Gulbransen og kommunikasjonsansvarlig Kine Martinussen sammen med Mausund Feltstasjon på rydding i Frøya kommune.

På fredag ble det avholdt flere dykke- og vasseaksjoner rundt om i landet. På Alnes utenfor Ålesund arrangerte Plastfritt Hav og Norges sjømatråd ryddeaksjon sammen med flere aktører fra havbruksnæringen.

Fagansvarlig for hav og internasjonalt arbeid Joachim Engelstad i Hold Norge Rent er imponert over hvor mye avfall som ble samlet inn på Alnes.

På Strandryddedagen ryddet Hold Norge Rent langs Alnaelva fra Bryn til Svartdalsparken sammen med Bymiljøetaten Oslo kommune og Oslofjordens Friluftsråd. CleanSounds overrasket de frivillige med gratis konsert etter ryddeaksjonen.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltok på ryddeaksjon langs Alnaelva på Strandryddedagen lørdag 4. mai.

Temaet for Strandryddeukas siste dag var småplast, og Hold Norge Rent markerte denne dagen med en aksjon ved Nøklevannet i Oslo.

Ryddegeneral Fanny Pindsle rydder småplast, og mye større typer søppel, ved Nøklevannet i Oslo.

Ryddeportalen

Hold Norge Rent oppfordrer frivillige til å registrere funn i Ryddeportalen etter endt aksjon og dermed bidra til det forebyggende arbeidet mot forsøpling.

– Det er kjempeviktig å få informasjon om hva som befinner seg der ute, og vi håper de frivillige tar seg tid til å registrere det de har funnet i Ryddeportalen. Dette gir oss viktig kunnskap om kildene til forsøpling i Norge, sier Pindsle.

Disse ti artiklene ble det funnet mest av i løpet av Strandryddeuka 2019:

Topp 10 Kategori Antall
1 Små tau (stort sett garnrester)* 5783
2 EPS (isopor) 5303
3 Sigarettsneiper 5019
4 Korker og lokk 3167
5 Plastposer (alle typer) 2960
6 Drikkeflasker og -bokser 2535
7 Bomullspinner (q-tips) 2015
8 Pakkebånd og strips 1786
9 Matvareemballasje og take-away 1453
10 Landbruksplast 1315

*Garnrester inkluderer dollyrope, små tau og bøteavkapp. 

Hold høsten ren 2019

Engasjementet blant frivillige er svært imponerende, og det blir en ny mulighet til å bidra til kampen mot forsøpling under årets Hold høsten ren som finner sted 16. – 22. september og sammenfaller med den internasjonale strandryddedagen.

– De frivilliges engasjement og innsats er inspirerende og gir oss driv til å jobbe videre i kampen mot forsøpling, avslutter Pindsle.