Jubileumsår for Hold Norge Rent

23. mai 2019Hold Norge Rent

I år markerer Hold Norge Rent 5-årsjubileum, 15-årsjubileum og 50-årsjubileum.

50-årsjubileum

I år er det 50 år siden Norges Vel arrangerte den aller første Hold Norge Rent-aksjonen med Kjell Aukrusts Ludvig i spissen.

Norges Vels kampanje startet med Oppland som prøvefylke i 1969. Vegvesenet opprettet 325 rasteplasser, og 4 000 skolebarn deltok i en opprydningsaksjon langs veiene. 40 tonn avfall ble samlet inn.

Oppstarten ble en stor suksess, og det ble vedtatt å videreføre og utvide aksjonen. Etter hvert spredte Hold Norge Rent-aksjonen seg til hele landet, men i 1977 ble aksjonen avsluttet.

15-årsjubileum

I 2004 relanserte Avfall Norge (Norsk renholdsverks-forening) Hold Norge Rent som kampanje.

Eierløst avfall på avveie var et økende problem i Norge, og avfallsbransjen så behovet for en holdnings- og handlingskampanje.

Strandryddedagen ble etter hvert Hold Norge Rents viktigste verktøy for å mobilisere til opprydding.

– Å fjerne forsøpling er et hovedmål, men frivillig opprydding skaper også en fantastisk mulighet til å synliggjøre forsøpling som miljøproblem og øke hele samfunnets bevissthet, sier daglig leder Lise Keilty Gulbransen.

5-årsjubileum

I år er det også fem år siden Hold Norge Rent ble etablert som egen organisasjon.

I 2014 ble Hold Norge Rent stiftet som egen forening av Avfall Norge, Grønt Punkt Norge, LOOP, Ragn-Sells, Lofoten Avfallsselskap og Friluftsrådenes Landsforbund.

Stifterne valgte å etablere en medlemsorganisasjon tuftet på ideen om at forsøpling er et felles ansvar.

– Hold Norge Rent inviterer kommuner, avfallsselskap, private bedrifter og ideelle organisasjoner til å bli med på dugnaden mor forsøpling gjennom medlemskap, forteller Gulbransen.

Folkebevegelse

Sammen med aktører over hele landet, har Hold Norge Rent skapt en folkebevegelse med kraft til å endre holdninger og adferd i alle deler av samfunnet, men også med mulighet til å påvirke både myndigheter og næringsliv til å endre samfunnet i en mer bærekraftig retning.