Vi rydder før fuglene kommer

På verdensbasis rammes minst en million sjøfugl årlig av marin forsøpling. Mellom 18. februar og 15. april skal ryddeaksjonen "Før fuglene kommer" sørge for søppelfrie hekkeområder for vårens fugleforeldre.

Fuglefjellet på Runde. Foto: Andreas Winter 

Rydder i utsatte hekkeområder

Mange øyer og utsatte kyststrekninger er viktige hekkeområder. Hekkeområdene kan være vanskelige å nå for mennesker, men er dessverre ikke urørt av marin forsøpling.

Før Fuglene Kommer skiller seg derfor ut fra normal ryddeaktivitet fordi det krever spesiell kompetanse for å rydde. Sammen med Statens naturoppsyn og Norsk Ornitologisk Forening skal Hold Norge Rent kartlegge spesielt utsatte hekkeområder, støttet av Handelsens Miljøfond.

-Vi ønsker å få vekk så mye som mulig der fuglene oppholder seg og henter mat. Å verne om fuglelivet er en av de viktigste grunnene til at vi rydder marint avfall, sier Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening.

Gjentar dugnaden til høsten

Holmer, skjær og nes er spesielt attraktive hekkeplasser, men fugler hekker også i innlandet. Flere hekkeområder her kan ikke ryddes på våren på grunn av værforhold. I år gjentas derfor dugnaden til høsten – etter fuglene drar.

– Vi vil at dette skal bli et landsdekkende prosjekt innen utgangen av 2020 og da må vi selvsagt tilpasse oss værforholdene. Det viktigste er at vi styrer unna når fuglene hekker om våren og sommeren og gir dem litt privatliv, sier Fanny Pindsle i Hold Norge Rent.

Samarbeidspartnere

Før fuglene kommer (FFK) er et samarbeid mellom Statens naturoppsyn, Norsk ornitologisk forening og mange lokale partnere. Her er en oversikt over aksjoner i de ulike fylkene der FFK er aktiv.

Oslofjorden

FFK Oslofjorden koordineres av Oslofjordens Friluftsråd i samarbeid med blant andre KystlotterietMarinreparatørene og NOF Oslo og Akershus, samt Statens naturoppsyn og Norges Padleforbund.

Fredag 22. mars Tofteholmen Naturreservat, Hurum Oslofjordens Friluftsråd
Søndag 24. mars Steilene Marinereparatørene og NOF
Søndag 24. mars Sjøfuglreservatene i Drøbaksundet Drøbak Kajakklubb

 

Agder
I Aust-Agder koordineres Før fuglene kommer av Våre Stender som samarbeider med Statens naturoppsyn. Her planlegges rydding i tilknytting til samtlige sjøfuglreservater.

Rogaland

FFK Rogaland gjennomføres i regi av Jæren FriluftsrådRyfylke Friluftsråd og Strandryddeaksjon Haugalandet sammen med Sea Sick Fish og British International School of Stavanger.

Hordaland

FFK Hordaland koordineres av Bergen og Omland Friluftsråd i samarbeid med Statens naturoppsyn og som et ledd i Hordalandsmodellen. Årets aksjon ledes av Norges Miljøvernforbund i samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening.

Ryddegruppa Vi rydder Askøy arrangerer ryddeaksjon på Askøy:

Herdla Naturreservat ryddes 24. februar.

Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal gjennomføres Før fuglene kommer i regi av Runde Miljøsenter på Runde og Lepsøy fjelltrimgruppe på Lepsøy.

Troms

FFK Troms koordineres av Ren Kyst i samarbeid med Statens naturoppsyn og Norsk Ornitologisk Forening. Her skal Sørfugløya ryddes til høsten. Mer informasjon om ryddeaksjonen kommer etter 15. juli.

Oppland

Informasjon kommer.

Telemark

Informasjon kommer.

Vil du delta?

Ta kontakt med de lokale arrangørene hvis du ønsker å være med ut og rydde. NB! Det kan være fullt, men det er alltid verdt å prøve.

Er du en fuglentusiast som ønsker å starte FFK-aktivitet der du bor, kan du ta kontakt med prosjektleder i Hold Norge Rent fanny@holdnorgerent.no

 

Foto: Haakon Braathu Haaverstad. Fra Kvernskjær i Ytre Hvaler Nasjonalpark