Hjelp oss å finne forsøplede områder!

Vet du om et område som trengs å ryddes? Registrer det i Ryddeportalen og hjelp oss med å kartlegge forsøplede områder i Norge.

Jakten er i gang! Frem mot Strandryddeuka ønsker Hold Norge Rent å kartlegge forsøplede områder slik at hele landet kan bli gullende rent etter Strandryddeuka.

Ha øynene oppe for søppel!

I skrivende stund er det meldt inn over 400 forsøplede områder. Disse er markert med en rød ropert i Ryddeportalen, og kan gjøres om til ryddeaksjoner av deg selv eller andre. For å legge inn et forsøplet område, gå inn i Ryddeportalen, klikk på kartet og velg Registrer forsøplet område.

Hva vil et «forsøplet område» egentlig si?

Ryddebehovet langs Norskekysten varierer. Enkelte steder hopet det seg opp mye søppel, mens andre har mindre tilsig. Det varierer også hvilken type forsøpling som finnes.

Hvis det er mange store gjenstander og mye søppel er det tydelig at området er forsøplet. Dette er vanlig på Vestlandet og nordover.

I Oslofjorden og på Sørlandet kan områder virke rene ved første øyekast, men ser man nærmere etter vil man ofte finne mange små plastbiter. En god tommelfingerregel er derfor å se langs tangbeltet og vegetasjonen på disse stedene, siden mye smått setter seg fast der.

Størrelse og type forsøpling varierer fra sted til sted. Foto (venstre): Kristine Tofte/Foto (høyre): Bo Eide

Lader opp til Strandryddeuka

Strandryddeuka er Norges største nasjonale ryddedugnad. I år er Strandryddeuka fra 29. april til 5. mai.

I fjor var det over 90 000 som deltok i den første uka i mai. Kartleggingen skal gjøre det enklere for de frivillige å finne områder de kan rydde i Strandryddeuka. Når områder er registrert som forsøplet kan andre som vil rydde enkelt gjøre disse om til en ryddeaksjon ved hjelp av et klikk.

 

Vet du om områder med mye søppel? Registrer det i Ryddeportalen da vel!

Spørsmål kan rettes til fanny.pindsle@holdnorgerent.no