Håp for havet

FNs fjerde miljøforsamling oppnådde viktige fremskritt mot forsøpling og for havet.

11. – 15. mars var 179 land og 5 000 deltakere samlet i Nairobi for å delta på FNs fjerde miljøforsamling (UNEA 4). Forsamlingen vedtok 26 resolusjoner, og fire av disse er av særskilt betydning for arbeidet mot forsøpling og for havet:

Resolusjonene fokuserer på forebygging og adresserer blant annet behovet for økt internasjonalt samarbeid, mer forskning og tiltak mot engangsartikler og mikroplast så vel som å inneholde et bredt spekter av tiltak innen avfallshåndtering.

– Disse resolusjonene bygger videre på resolusjonene fra tidligere miljøforsamlinger og gir verdens stater et godt utgangspunkt for å trappe opp innsatsen mot forsøpling, sier daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Keilty Gulbransen.

Bærekraftig produksjon og forbruk, avfallsminimering, resirkulering, teknologiutvikling og bevisstgjøring er blant temaene som er gjennomgående i resolusjonene.

Behov for en internasjonal avtale mot forsøpling

UNEA 4 behandlet også Norges forslag om en videre prosess for å etablere en internasjonale avtale mot marin forsøpling.

– Vi trenger en internasjonal avtale som forplikter verdenssamfunnet og som gir oss mer retning og kraft i arbeidet mot forsøpling, sier Gulbransen.

Norges resolusjon fikk stor oppslutning, men forslaget ble dessverre blokkert av et lite mindretall av landene som deltok.

Ola Elvestuen valgt til president for FNs miljøforsamling

Norge har tatt en lederrolle i arbeidet mot marin forsøpling, og i denne sammenhengen er det gledelig at klima- og miljøminister Ola Elvestuen ble valgt til president for FNs miljøforsamling i kommende toårsperiode.

– GEO-6 tegner et til dels svært dystert bilde, og Elvestuen har en stor og vanskelig oppgave foran seg. Men jeg håper han lykkes med å samle verdens miljøministre om tiltak som står i forhold til miljøproblemene som kloden nå står overfor, sier Gulbransen.

GEO-6

FNs sjette rapport om verdens miljøstatus (GEO-6) ble lansert i forbindelse med UNEA 4. Dessverre viser rapporten at klodens miljøtilstand går i feil retning på flere områder, men det er også fortsatt mulig å endre kursen i følge rapporten.

– Menneskelige aktivitet truer miljøet og fortsetter å hindre en bærekraftig utvikling. Dermed haster det å iverksette tiltak som både stopper og snur utviklingen. Dette gjelder selvsagt også med hensyn til forsøpling, og derfor er det svært gledelig at verden lykkes med å gjøre nye fremskritt under UNEA 4, sier Gulbransen.

Les mer: GEO-6