Velkommen til vårens SAM-samling!

Denne vårens SAM-samling vies fullt og helt til opprydding! Vi skal se nærmere på folkeforskning, digitale verktøy, frivillighetens muligheter og begrensninger, kartleggingsprotokoller, rydding i sårbare områder og mye mer. 

Foto: Eivind Skafta

Påmelding

Program SAM-samling våren 2019

Dato: Torsdag 7. februar
Tid: 09:00 – 16:00
Sted: Scandic Ørnen

09:00 Kaffe/te og sosialt samvær

09:30 Velkommen og presentasjonsrunde
– Lise Keilty Gulbransen og Joachim Engelstad

10:00 Opprydding i Norge
– Beate Kjærstad, Randi Kjærstad og Isabella Lang

10.15 Frivillig opprydding
Tema: koordinering, bunnrydding, rydding langs vassdrag/innsjøer og folkeforskning

Problemstillinger: styrker og svakheter, muligheter og begrensninger

Innledere:
– Gudrun Fatland, Bergen og Omland Friluftsråd/Vestlandsrådet
– Gry Henriksen, Norges Dykkeforbund
– Johannes Gran, Naturvernforbundet
– Jannike Falk-Andersson, SALT Lofoten

40 minutter med kafésamtaler

11:45 Pause

12:00 Logistikk
Tema: Digitale verktøy, kartleggingsprotokoller, transport og avfallshåndtering

Problemstillinger: Ryddeportalen, Refusjonsordningen, båttransport

Innledere:
– Ann-Helen Ernstsen, Senter for oljevern og marint miljø
– Fanny Pindsle, Hold Norge Rent
– Ruben Oddekalv, Norge Miljøvernforbund
– Tina Skurdal, BIR

35 minutter med kafésamtaler

13:15 Lunsj

14:00 Profesjonell opprydding
Tema: maskinell opprydding, opprydding i utilgjengelige områder og opprydding i sårbare områder

Problemstillinger: HMS, myndighetenes rolle, ansvarsfordeling, finansiering

Innledere:
– Ann-Helen Ernstsen, Senter for oljevern og marint miljø
– Malin Jacob, SALT
– Øystein Hovde, Skjærgårdstjenesten Færder
– Monica Kleffelgård Hartviksen, Lofoten Avfallsselskap
– Frode Falkenberg, Norsk Ornitologisk Forening

40 minutter med kafésamtaler

15:30 Internasjonalt: Norden, Europa og globalt
– Lise Keilty Gulbransen, Hold Norge Rent og Eric DesRoberts, Ocean Conservancy

16.00 Oppsummering og avslutning

SAM er støttet av Miljødirektoratet gjennom tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling.

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord