Hold Norge Rent-konferansen miljøgodkjennes

24. januar 2019Hold Norge Rent

Hold Norge Rent-konferansen 2019 miljøsertifiseres gjennom Stiftelsen FEE Norway.

I år skal Hold Norge Rent-konferansen arrangeres i Bergen, og som vertskap og samarbeidspartner oppfordret Bergen kommune Hold Norge Rent å miljøsertifisere konferansen. Denne utfordringen tok både Hold Norge Rent og vertshotellet, Scandic Ørnen, imot med glede.

– Hold Norge Rents oppgave er å bekjempe forsøpling som er et stort og økende miljøproblem. I tillegg ønsker vi å gjøre en innsats for å fremme bærekraftig utvikling og bidra til å ta vare på miljøet og naturen i et helhetlig perspektiv, forteller prosjektleder for HNR-konferansen 2019, Mari Mo Osterheider.

Bergen kommune ønsker å få erfaring med å miljøgodkjenne arrangementer:

– Det er viktig at arrangører arbeider med å minske sin miljøpåvirkning ved arrangementer, for eksempel ved at det settes fokus på bruk av engangsartikler, reklamemateriell, kildesortering og bruk av transport. HNR har tatt jobben seriøst med et ønske om at deres arrangement skal ha minst mulig negativ miljøpåvirkning, sier miljørådgiver i Bergen kommune, Tanja Seland Forgaard.

FEEs sertifiseringsordning «Miljøgodkjent arrangement» er en sertifisering for arrangører som vil redusere arrangementets miljøbelastning. Alle typer arrangementer som ønsker å bedre sitt miljøarbeid, og som oppfyller kriteriene kan godkjennes.

– Miljøproblemer må ses i en sammenheng, og når Hold Norge Rent veileder bedrifter og bransjer som ønsker å sette inn tiltak mot forsøpling, er det viktig å sørge for at vår egen virksomhet er miljøvennlig, sier Osterheider.

Arrangøren må oppfylle et sett kriterier innen åtte områder:

  1. Planlegging og kommunikasjon
  2. Innkjøp
  3. Mat og drikke
  4. Avfall
  5. Energi og klima
  6. Transport
  7. Vann
  8. Øvrige

Les mer her: Miljløgodkjent arrangement

FEE Norway er imponert over arbeidet Hold Norge Rent har lagt ned for å oppnå Miljøgodkjent arrangement-sertifiseringen av HNR-konferansen.

– Til tross for at HNR er en organisasjon som daglig jobber med og arrangerer en viktig konferanse innen et særdeles aktuelt miljøtema, har de ikke hatt en tilnærming til arbeidet med sertifiseringen om at de er ferdig utlært, eller allerede har tenkt på alt, sier daglig leder i FEE Norway, Marit Kjellesvik.

– HNR har jobbet grundig og systematisk med å kartlegge konferansens miljøbelastning, og har i tett og godt samarbeid med hotellet kommet fram til en rekke store og små tiltak som er planlagt og igangsatt. Vi er spesielt imponert over innsatsen som er lagt ned for å oppfylle kravene til opplæring og informasjon av både ansatte, frivillige og samarbeidspartnere om hvordan de kan bidra i dette arbeidet.

Scandic Hotels har vært en pådriver og markedsledende når det kommer til miljø og bærekraftighet. Scandic Ørnen har også bidratt aktivt til HNRs arbeid med å imøtekomme kravene som ligger i ordningen, og det hadde ikke vært mulig å oppnå sertifiseringen uten hotellets innsats.

– At de aller fleste Scandic-hoteller i dag er svanemerket, med relativt strenge krav til miljøhensyn, viser mye om hvor langt vi er kommet. For oss er de aller fleste punkter i denne sertifiseringen naturlig og ingen stor utfordring eller særlig omstilling i vår måte å jobbe på. Denne konferansen bidrar til at vi åpner våre øyne i enda større grad, retter fokus og gjør det vi kan for å bedre miljø og bærekraftighet, sier F&B manager ved Scandic Ørnen, Torstein Sperre.

 

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord