2 859 065 kroner ble refundert i 2018

Refusjonsordningen delte i 2018 ut 2 859 065 kroner fordelt på 59 søknader. Til sammen har frivillige, kommuner og avfallsselskap ryddet 680 tonn eierløst marint avfall.

Bilde: Ryddeaksjon i Levanger med sekker fra Hold Midt-Norge Rent
Foto: Jonny Lilleenget

 

Refusjonsordningen for eierløst marint avfall finansieres av Miljødirektoratet og administreres av Hold Norge Rent.

Ordningen skal stimulere til økt rydding av marin forsøpling og sikre at frivillige som rydder og aktører som bidrar til frivillig opprydding, ikke sitter igjen med regningen for transport og innlevering/mottak av avfallet. Ordningen gjelder også for opprydding langs vassdrag og innsjøer.

Refusjon for transport av frivillige

Nytt for ordningen i 2018 var at man kunne søke refusjon for utgifter til transport av frivillige i sammenheng med opprydding, og dette har vært en stor suksess. Det har blitt utbetalt kr. 275 443,81 basert på slike utgifter. Dette har også bidratt til at færre søkere har fått avslag på søknadene sine. Kun tre søknader ble avslått i 2018, sammenlignet med ti i 2017.

Fortsatt økning i ordningen

I 2018 ble det håndtert mer avfall og delt ut mer penger enn før. Hold Norge Rent mottok 63 søknader som til sammen søkte om refusjon for utgifter på litt over tre millioner kroner. Av denne summen ble kr. 2 859 065 refundert, sammenlignet kr. 2 150 000 i refusjon i 2017. Søkerne i 2018 har håndtert 680 tonn avfall, sammenlignet med 650 tonn i 2017.

Hvem søker Refusjonsordningen?

Kommuner, avfallsselskap, friluftsråd, dykkerklubber, frivillige lag/foreninger, privatpersoner og Skjærgårdstjenesten utgjør søkermassen til Refusjonsordningen.

Det er avfallsselskapene som mottar den største delen av pengene som blir refundert. Hold Norge Rent ser at flere avfallsselskap tilbyr gratis mottak av marint avfall og søker refusjon for sine utgifter. Dette bidrar til at frivillige som rydder ikke trenger å bekymre seg for utgifter for å levere inn herreløst marint avfall.

– Refusjonsordningen sørger for at avfallsselskapene ikke sitter igjen med utgiftene til behandlingen av avfallet. Hold Norge Rent ser på dette som et veldig positivt samarbeid mellom avfallsbransjen og frivillige aktører, sier prosjektleder for ordningen, Mari Mo Osterheider.

Styringsgruppen

Styringsgruppen for refusjonsordningen har bestått av følgende personer i 2018:

Lise Keilty Gulbransen (HNR) – leder
Mari Mo Osterheider (HNR) – prosjektleder
John Harald Sand (HNR) – sekretær
Sara Wilsgaard (Avfall Norge)
Jonny Sveen (Maren AS)
Bo Eide (Tromsø kommune)
Tom Sørum (Oslofjordens Friluftsråd og Skjærgårdstjenesten)

 

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord