Forsøplingen i norske kommuner må kartlegges

Kunnskapen om avfall på avveie er svært mangelfull i Norge. Oversikten over forsøpling på nasjonalt nivå er ufullstendig, og lokalt mangler mange kommuner innsikt i forsøplingssituasjonen. Nå utvikler Hold Norge Rent et verktøy for kommuner som ønsker mer kunnskap om egen forsøpling.

Sammen med Statistisk sentralbyrå og Kristiansand kommune, samt med støtte fra Plastreturs miljøprosjekt gjennomfører Hold Norge Rent et pilotprosjekt på kartlegging av forsøpling i norske kommuner.

– Mange norske kommuner har dessverre lite kunnskap om egen forsøplingssituasjon og setter inn tiltak mot forsøpling uten å kjenne kildene og årsakene til forsøplingen i egen kommune, sier daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Gulbransen.

Mer kunnskap i våre naboland

Danmark, Sverige og en rekke andre land i Europa har langt større fokus enn vi har her i Norge på å skaffe kunnskap om forsøplingssituasjonen både lokalt og på landsbasis.

Våre naboland benytter skreddersydde metoder for kartlegging og overvåking av avfall på avveie, og kunnskapen danner grunnlaget for arbeidet mot forsøpling.

Hold Norge Rent tester nå kartleggingsmetoden som benyttes i Sverige og en felles europeisk metode som er utviklet av Clean Europe Network.

Kristiansand først ut

Som første kommune i Norge, skal Kristiansand kartlegge egen forsøpling ved bruk av en systematisk kartleggingsmetode.

Denne metoden gir kommunen unik innsikt i omfanget av, samt kildene og årsakene til forsøpling. Og på bakgrunn denne kunnskapen, kan kommunen identifisere mulige løsninger og sette inn målrettede og effektive tiltak.

– For Kristiansand kommune er arbeidet mot forsøpling viktig, og vi er svært glade for å kunne bidra til utviklingen av et verktøy som kan bistå norske kommuner i dette arbeidet, sier klima- og miljørådgiver, Solvor Stølevik.

Kartleggingen i Kristiansand gjennomføres 8. – 10. oktober.

Samarbeidsprosjekt

Kartleggingen i Kristiansand ledes av prosjektleder, Mari Mo Osterheider fra Hold Norge Rent i samarbeid med Melike Alper fra Statistisk sentralbyrå og Solvor Stølevik fra Kristiansand kommune.

– Samarbeidet med Statistisk sentralbyrå har vært helt avgjørende for å legge til rette for en vitenskapelig basert kartlegging, og vi er svært glade for å ha SSB med på laget, forteller Mari Mo Osterheider.

Karmøy, Ålesund og Nordkapp kommune og Jannike Falk-Andersson fra SALT Lofoten har også bidratt til prosjektet som skal være i mål innen utgangen av 2018.

Felles verktøy for norske kommunene

Pilotprosjektet danner grunnlaget for utviklingen av et verktøy for kartlegging og overvåking av forsøpling i norsk kommuner.

– Målet er å gjøre verktøyet tilgjengelig for alle norske kommuner innen utgangen av 2019, sier Gulbransen.

Kurs i kartlegging av forsøpling i kommuner ledet av Håll Sverige Rent.