Handelens Miljøfond med milliongave til Ryddeportalen

17. august 2018Hold Norge Rent

Hold Norge Rent mottok en gave på 2,5 millioner kroner til Ryddeportalen i forbindelse med oppstarten av Handelens Miljøfond.

Handelens Miljøfond startet opp denne uken, og oppstarten ble blant annet markert med en gave til utvikling og drift av Hold Norge Rents ryddeportal.

Handelens Miljøfond

Handelens Miljøfond (HMF) er en ideell forening som ble stiftet i november 2017 etter avtale mellom næringen og Klima- og miljødepartementet. Stifterne er dagligvarekjedene, NHO Service og Handel, Virke og Dagligvarehandelens Miljøforum, og fondets visjon er en verden uten miljøproblemer knyttet til bruk av plast.

HMFs formål tar utgangspunkt i EU-direktivet om plastbæreposer. Fondet skal bidra til å redusere plastposebruket og plastforsøpling i Norge, samt bidra til å øke ressursutnyttelsen av plast.

Butikker og kjeder betaler en kontingent til Handelens Miljøfond basert på antall innkjøpte eller solgte plastbæreposer, og innkrevingen av kontingenten startet opp 15 august.

– Medlemskap i HMF er frivillig. COOP, NorgesGruppen, Rema 1000, Vinmonopolet, Kolonial.no, Varnergruppen, Hennes & Mauritz og One Bag Habit er blant medlemmene, forteller styreleder Peter Sundt.

Medlemmene bidrar med 50 øre per solgte plastbærepose til fondet. Til sammen vil dette utgjøre minst 300 millioner kroner årlig, og midlene skal fordeles på følgende måte:

  • Støtte til tiltak som reduserer plastbæreposeforbruket
  • Støtte til tiltak som styrker arbeidet mot marin- og landbasert plastforsøpling, primært nasjonalt, men også internasjonalt
  • Støtte til tiltak som styrker arbeidet med økt ressursutnyttelse av plast, herunder gjenvinning

– Sammen skal vi redusere plastforsøpling, øke plastgjenvinning og redusere bruken av plastbæreposer, sier Sundt.

 

Fra venstre: Fanny Pindsle, Mari Mo Osterheider, Peter Sundt, Malin Jacob og Lise Keilty Gulbransen

Milliongave til Hold Norge Rent

Som første mottaker av støtte, fikk Hold Norge Rent 2,5 millioner kroner i gave til Ryddeportalen i forbindelse med oppstarten av Handelens Miljøfond 15. august.

– Hensikten med gaven er både å takke de frivillige og styrke Ryddeportalen til Hold Norge Rent, sier Sundt.

Ryddeportalen er et kommunikasjons- og kartleggingsverktøy. Portalen kan blant annet benyttes til å registrere forsøplede områder, opprette ryddeaksjoner, finne avfallsmottak og registrere funn.

Portalen inneholder Norges største samling med data om forsøpling, og det er Norges frivillige ryddere som fôrer portalen med informasjon og tall.

– Gaven til Ryddeportalen var en utrolig hyggelig overraskelse og en viktig anerkjennelse av innsatsen til landets frivillige ryddere, sier prosjektleder for Ryddeportalen, Mari Mo Osterheider.

Gaven skal benyttes til å videreutvikle portalen, og målet vil være å utvikle et verktøy som kan møte behovene til Norges frivillige ryddere, ryddeorganisasjonene, avfallsbransjen, kommunene, sentrale myndigheter, forskere, media m.fl. så vel som Hold Norge Rent.

– Dette var utrolig gøy, og jeg gleder meg til å sette i gang, sier Osterheider.

 

Glemt passord

om du allerede er registrert.

Endre passord