Nå vil færre båter havne på avveie

Sol, sjø og båtliv er ofte synonymt sommer, men mange båter har hatt sin siste reise på sjøen. Gratis innlevering av båtvrak og vrakpant er innført, og nå er det også lettere å finne ut hvor båtvrakene kan leveres.

Lett å finne mottak for kasserte båter

Miljødirektoratet har inngått en avtale med LOOP om å bruke sortere.no for å vise hvor mottak som tar imot kasserte fritidsbåter befinner seg, og nå kommer sortere.no med en kartløsning som også andre aktører kan bruke i sine kanaler (sortere.no/fritidsbater).

– Vi har laget en digital kartløsning som viser hvor du kan levere ødelagte fritidsbåter. Båthavner, foreninger, miljøorganisasjoner og andre kan bruke denne på egne nettsider. Dette vil bidra til at enda flere båter leveres inn og færre båter havner på avveie, sier Sylvelin Aadland, ansvarlig for sortere.no.

Informasjon der båteierne er – en døråpner for innlevering

Etter at tilskuddsordningen ble etablert, har sortere.no mottatt mange spørsmål om hvor ødelagte fritidsbåter kan leveres inn. Båtforeninger ser fordeler med at dette nå samles i en kartløsning som kan brukes av mange.

– Det er veldig bra å få en oversikt over hvor båter kan leveres inn. At det er enkelt for både oss og våre medlemmer å ha den på egne nettsider vil også gjøre det lett for båteiere å finne mottakene, sier Leif Bergaas, daglig leder i Norboat, Båtbransjeforbundet i Norge.

– En oversikt over mottak for fritidsbåter vil være en døråpner for mange båteiere og det er positivt at også andre aktører kan ha denne informasjon på egne hjemmesider, sier Endre Solvang, generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund.

Både Norboat og Kongelig Norsk Båtforbund understreker at det også er behov for enda flere mottak for store fritidsbåter, samt flere ordninger og incentiver for å motivere til innlevering av større fritidsbåter.

Fakta

Slik får du kart over mottak av ødelagte fritidsbåter på egne hjemmesider:
● Gå inn på sortere.no/integrere/batkart
● Kopier koden som ligger på siden
● Lim inn koden i egen publiseringsløsning

Om tilskuddsordningen og mottak på sortere.no

Kommuner, interkommunale avfallsselskap og private selskap over hele landet har lagt ut informasjon om sine mottakssteder på sortere.no. Det gjør det lett for båteiere å finne mottaksstedet som er i nærheten av der de bor, uansett hvor stort båt de har (sortere.no/fritidsbater).

Tidligere måtte båteiere betale for både transport og innlevering av fritidsbåter. Tilskuddsordningen til mottak gjør at båteiere slipper å betale for selve innleveringen, og båteiere som leverer inn ødelagte fritidsbåter får utbetalt 1000 kr i vrakpant.

Tilskuddsordningen for kasserte fritidsbåter bidrar til at kasserte fritidsbåter blir forsvarlig håndtert, stimulerer til økt materialgjenvinning og forebygger at kasserte fritidsbåter ikke kommer på avveie.