Hold Norge Rents årsrapport for 2017

2017 var et meget hektisk år for Hold Norge Rent. Gåsenebbhvalen som strandet på Sotra med magen full av plast, førte til en kraftig vekst i interessen for marin forsøpling i både offentlig, privat og frivillig sektor så vel som i media.

Bilde: RS Halvdan Grieg ryddet Stølsvika (Flora kommune) 6. mai 2017
Foto: Kristian Nesse

 

Økte bevilgninger fra offentlige myndigheter og mer støtte fra private fond og stiftelser, hadde også stor betydning for arbeidet mot marin forsøpling i 2017. Uten disse midlene hadde det ikke vært mulig å imøtekomme engasjementet og sikre veksten i aktivitetsnivået på feltet.

Engasjementet og aktivitetsnivået blant kommuner, lokale og nasjonale bedrifter, frivillige lag, foreninger og organisasjoner og i media, så vel som hos folk flest, økte kraftig i løpet av 2017. Dette resulterte i usedvanlig stor pågang til Hold Norge Rents administrasjon.

Hold Norge Rent var ikke dimensjonert for denne pågangen verken administrativ eller økonomisk, og dermed ble 2017 et særdeles tøft år. Selv om foreningen opprettholdt og gjennomførte egne aktiviteter og prosjekter, ble mye av arbeidet preget av ressursmangel og harde prioriteringer med hensyn til oppgaver.

Aktivitetsnivået var høyt gjennom hele året, og Hold Norge Rent kan vise til meget gode resultater tross en krevende situasjon. Økte bevilgninger gjennom Miljødirektoratets tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling ga foreningen muligheten til å øke bemanningen i mai. Regjeringens beslutning om å øke foreningens årlige driftstilskudd med en million kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, skapte også grunnlaget for å utvide administrasjonen til fire faste fulltidsstillinger.

Hold Norge Rent skal både forebygge at avfall kommer på avveie og bidra til at avfall som er kommet på avveie, blir ryddet opp. Grunnet begrensede ressurser har foreningens fokus først og fremst vært rettet mot opprydding av herreløst marint avfall, men foreningens fokus på landforsøpling og forebyggende arbeid øker nå gradvis.

2017 var et rekordår for frivillig opprydding av herreløst marint avfall, og nærmere 49 000 frivillige og over 1 300 tonn innsamlet avfall ble registrert i Hold Norge Rents ryddeportal. Foreningen igangsatte eller gjennomførte også flere tiltak og prosjekter med fokus på forsøpling i innlandet og med mål om å forebygge forsøpling både i innlandet og langs kysten.

Økte offentlige bevilgninger har gitt arbeidet mot marin forsøpling langt bedre rammebetingelser, men det er en utfordring at disse bevilgningene er øremerket opprydding av marint avfall og forebygging av marin forsøpling. Norge har også et forsøplingsproblem i innlandet, men det finnes ikke ressurser til å verken rydde opp eller bekjempe denne forsøplingen. Hold Norge Rent har derfor som mål at skillet mellom forsøpling i marine miljøer og forsøpling i innlandet viskes ut slik at vi effektivt kan bekjempe alle former for forsøpling i Norge.

Vi takker våre sponsorer, medlemmer og samarbeidspartnere for støtten og samarbeidet i 2017, og vi takker spesielt de tusenvis av frivillige som bidro til kampen mot forsøpling gjennom å rydde strender, holmer, øyer og havbunnen langs kysten og langs bekker, vassdrag, innsjøer, stier m.m. i innlandet.

I 2017 mottok Hold Norge Rent Oslo Venstres miljøpris, og denne prisen deler vi med alle våre fantastiske støttespillere og Norges enestående frivillige ryddehelter.

Sammen rydder vi Norge!

Mer informasjon: Hold Norge Rents årsrapport 2017

 

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord