Viktig nytt om Refusjonsordningen

Refusjonsordningen for marint avfall videreføres, og i år dekker ordningen også utgifter til transport av frivillige til og fra ryddested.

I år er tidsrommet for å søke på refusjonsordningen 1. september til 15. november, og utbetaling vil skje innen 20. desember.

Som tidligere, kan du søke om refusjon for transport og behandling av marint avfall. Nytt for 2018 er at du også kan søke om å få refundert kostnader for transport av frivillige til og fra ryddested.

Søknadsskjemaet blir aktivt 1. september, og vi vil sende ut en påminnelse i august.

Hva trenger du for å søke?

1. Avfallet skal være marint avfall.
2. Avfallet skal være herreløst.
3. Oppryddingen av avfallet skal være basert på frivillig innsats.
4. Lønn og administrative utgifter refunderes ikke.
5. Ryddeaksjonene må registreres i HNRs ryddeportal: Ryddeportalen
6. Ryddeaksjonene skal være avsluttet.
7. Antall kilo/tonn innsamlet avfall skal registreres i Ryddeportalen.
8. Hver utgift kan ikke søkes refundert i mer enn én søknad.
9. Utgiftene skal dokumenteres.

Hvem kan søke refusjon?

I utgangspunktet kan alle fra frivillige, private og offentlige aktører søke Refusjonsordningen.

Men aktører som har mottatt midler til tiltak mot marin forsøpling direkte fra Miljødirektoratet, kan i utgangspunktet ikke søke refusjon fra Refusjonsordningen. Oversikt over aktørene som det ikke kan søkes refusjon for, finner dere her.

Ved spørsmål eller er tvil om vederlagsfri mottak eller transport av herreløst marint avfall, ta kontakt på refusjon@holdnorgerent.no eller ring 905 69 619.

Mer informasjon

Les mer her: Refusjonsordningen