Tusen takk for en fantastisk innsats!

90 000 frivillige tok turen ut og ryddet i løpet av Strandryddeuken 2018, og Hold Norge Rent takker alle for innsatsen.

Det ble gjennomført nesten 3 000 ryddeaksjoner i løpet av årets strandryddeuke, og totalt var rundt 90 000 frivillige ute og ryddet avfall på avveie fra strender, øyer og holmer, på havbunnen og langs vassdrag og innsjøer.

– Vi har hatt som mål å mobilisere flere frivillige, men at så mange skulle velge å bli med, er både overveldende og helt fantastisk, sier prosjektleder Malin Jacob.

Hold Norge Rent retter en kjempestor takk til alle som har deltatt eller bidratt til Strandryddeuken og Strandryddedagen 2018.

Mange å takke

Vellykket mobilisering til frivillig opprydding er avhengig av engasjement, omfattende innsats fra avfallsbransjen og økonomisk støtte.

– Vi har mange takke. Først og fremt må vi takke og hedre de frivillige, samt renovasjons- og avfallsselskap over hele landet. Det er disse som gjør jobben, sier Jacob.

Vedvarende medieoppmerksomhet i kjølvannet av hvalen som døde med magen full i fjor, har skapt et stort engasjement rundt marin forsøpling som miljøproblem.

– NRKs fokus på plast gjennom serien «Planet Plast» og aksjonen «Hele Norge Rydder» har utvilsomt betydd mye for årets mobilisering, sier Jacob.

Fremveksten av et nettverk av dyktige og engasjerte aktører lokalt og regionalt har også hatt stor betydning for mobiliseringen, og dette er muliggjort gjennom tilskudd fra sentrale myndigheter, samt støtte fra blant andre Sparebankstiftelsen DNB og Plastreturs Miljøprosjekt.

– Uten tilskudd fra Miljødirektoratet ville det ikke vært mulig å mobilisere til en dugnad på denne størrelsen, understreker Jacob.

Strandryddedagen i Haugesund

Hold Norge Rent markerte Strandryddedagen i Haugesund sammen med blant andre Ragn-Sells og Strandryddeaksjon Haugalandet.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen foretok den offisielle åpningen av Strandryddeagen 2018. Barn og voksne ble med ut til Vibrandsøy for å rydde, og Slettaa Dykkeklubb gjennomførte bunnrydding i Smedasundet. Sammen med Proff Dykk og Haugesund brannvesen hentet dykkerne fra Slettaa Dykkerklubb opp et bilvrak og en kassert fritidsbåt.

Bil hentet opp fra Smedasundet i Haugesund under Strandryddedagen 2018       Foto: Strandryddeaksjon Haugalandet

Stemningsrapport fra Haugesund: Strandryddedagen 2018 Haugesund

Funn

Hold Norge Rent oppfordrer frivillige til å bidra til det forebyggende arbeidet mot forsøpling ved å registrere funn i Ryddeportalen etter endt aksjon.

– Vi håper mange tar seg tid til å registrere det de har funnet i portalen. Dette gir oss viktig kunnskap om kildene til forsøpling i Norge, sier Jacob.

Her følger noen eksempler på foreløpige registreringer fra årets ryddeaksjoner i Ryddeportalen:

Bomullspinner: 11 000
Drikkeflasker: 14 000
Snusbokser: 3 000
Fiskegarn: 900
Landbruksplast: 2 500

Bli med på Hold høsten ren

Hver dag er en ryddedag, og Hold Norge Rent oppfordrer alle til å rydde regelmessig. Til høsten blir det også en ny dugnadsuke under Hold høsten ren som finner sted 10. – 16. september.

– Den internasjonale strandryddedagen finner sted lørdag 15. september, og for tredje år inviterer vi til Hold høsten ren i tilknytting til den internasjonale dugnaden, forteller Jacob.

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord