Sikkerhet og strandrydding

Ryddeaksjoner er en hyggelig og sosial aktivitet for både barn og voksne. For å sikre en trygg og god opplevelse, har Hold Norge Rent utviklet en sikkerhetsveileder.
Her får du tips om hva som er viktig å tenke på når du skal rydde en strand. 
Det aller viktigste? Ring alltid 113 ved alvorlige personskader.

1. Generelle rutiner 

Ha på klær og sko tilpasset forholdene, og ta gjerne med mat og drikke. Tenk sikkerhet, ta med nødvendig utstyr og ha telefonnummer til politiet (112), kommunen og lokalt avfallsselskap lett tilgjengelig. 

Ved større arrangementer utnevnes en sikkerhetsansvarlig som har hovedansvaret for sikkerheten. Deltakerne gis en kort sikkerhetsorientering basert på denne veilederen. Ved ulykker skal sikkerhetsansvarlig ta ansvar for følgende: 

 • Skaff oversikt og sikre området. 
 • Varsle nødetatene. 
 • Ta hånd om skadde personer. 
 • Organiser transport hvis nødvendig.

2. Sikkerhetsutstyr 

Ha alltid med mobil og nødvendig førstehjelpsutstyr. Sjekkliste for sikkerhetsutstyr ved større arrangementer: 

 • Førstehjelpskrin, samt eventuelt hjertestarter 
 • Kasteline 
 • Redningsvester eller flyteplagg 
 • Mobil 
 • Hansker og avfallssekker

 

3. Farlig avfall og farlige gjenstander 

Vær oppmerksom på farlig avfall og farlige gjenstander: 

 • Flytende væsker på umerkede beholdere sjekkes forsiktig. Vann helles ut. Annen væske oppbevares i beholderen og leveres som farlig avfall. 
 • Sprøyter med spiss puttes i tett beholder (f.eks. flaske med kork), og spiker eller andre spisse gjenstander håndteres varsomt. 
 • Medisiner samles for seg og leveres på apotek. 

4. Bruk av båt

Husk sjøvettreglene ved bruk av båt.

5, Ulovlig dumping 

Villfyllinger eller annen ulovlig dumping av avfall, skal meldes til kommunen. En måte å gjøre det på er å registrere forsøplet område i kartet på ryddeportalen

6. Ferdselsforbud 

Bestemmelser om vern og ferdselsforbud må respekteres. Ferdselsforbudet i fuglereservat gjelder i perioden 15. april – 15. juli med enkelte avvik. Ta kontakt med Statens naturoppsyn eller kommunen ved tvil om området er lukket for ferdsel.

7. Flora og fauna 

Ikke forstyrr hekkende fugl og ta hensyn til annet dyreliv. Unngå å rydde flora.


Ved funn av skadde dyr gjelder lov om hjelpeplikt iht Dyre- velferdslovens §4. Skadde/døde dyr skal meldes til Viltnemnda på 901 23 203 / 976 36 290.

8. Barn

Større arrangementer med barn og unge krever egne rutiner. Minst én voksen må ha livredningskurs. 

Barnas alder, vannets dybde og temperatur, samt geografiske forhold må legges til grunn ved vurdering av om redningsvest skal benyttes. Benytt alltid vest på de yngste barna og på alle barn og unge som ikke er svømmedyktige. 

Sett grenser for hvor barna kan ferdes uten en voksen, og gjør barna oppmerksomme på muligheten for glatte svaberg, bratte stup e.l., samt håndtering av farlig avfall og farlige gjenstander. Følgende skal ikke håndteres av barn og unge: 

 • Beholdere med ukjent flytende væske 
 • Sprøyter med spiss 
 • Medisiner 
 • Materialer med spiker og andre spisse gjenstander 

NB! Vær forsiktig med å ta bilder av barn, det kreves samtykke fra foreldre om det skal publiseres offentlig.

 

Glemt passord

om du allerede er registrert.

Endre passord