Nordisk strandryddedag

Norden mobiliserer mot marin forsøpling, og tusenvis av frivillige er klare til dyst!

Også i år er Hold Norge Rent og Strandryddedagen med i en fellesnordisk satsing mot marin forsøpling.

Nordisk strandryddedag 2018 samler Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland til en felles nordisk dugnad for havet, og i løpet av april, mai og juni skal tusenvis av frivillige fra hele Norden ut og rydde.

Rapport fra Nordisk strandryddedag 2017

Nordic Coastal Clean Up eller Nordisk strandryddedag ble gjennomført for første gang i 2017 og var en stor suksess både med hensyn til mobilisering av frivillige til opprydding av marint avfall og med hensyn til kunnskaps- og erfaringsoverføring på tvers av landegrensene.

– Samarbeid gjør oss sterkere, og Hold Norge Rent var aldri i tvil om at Nordisk strandryddedag ville både berike oss som organisasjon og styrke den norske og nordiske kampen mot marin forsøpling, sier prosjektleder for Nordisk strandryddedag, Lise Gulbransen.

Erfaringene og resultatene fra Nordisk strandryddedag 2017 dannet grunnlaget for beslutningen om å videreføre prosjektet i 2018.

Les rapporten fra Nordisk strandryddedag 2017: Nordic Coastal Clean Up 2017
Last ned PDF av rapporten: Nordic Coastal Clean Up 2017

Hele Norden er samlet

– I år har både Grønland og Åland også blitt med i samarbeidet, så nå er hele Norden samlet i dette prosjektet, sier Gulbransen.

Nordic Coastal Clean Up 2018 er støttet av Nordisk ministerråd.