Kilder til mikroplast

Hvert år oppstår ca 10 000 tonn mikroplast i Norge. Her finner du kildene til mikroplast, og du finner også noen av de tiltakene som kan settes inn for å redusere utslippene til havet.

Foto: Merethe Hommelsgård

Hvert år oppstår det ca 10 000 tonn mikroplast i Norge. Hvor mye av dette som havner i ferskvann og havet er vanskelig å fastslå sikkert. Dette vil variere avhengig av kilder, avstand til vassdrag og sjøen, og i hvilken grad det blir renset før det slippes ut i naturen. For eksempel vil mikroplastutslipp fra båtmaling ofte havne i sjøen, mens mindre av mikroplasten fra innestøv finner veien til havet.

Det er dessuten mye som tyder på at den aller største kilden til mikroplast i havet stammer fra ordinært plastavfall som havner i sjøen og som langsomt brytes ned til mikroplast. Denne kilden er vanskelig å beregne og er ikke med i oversikten.

Tiltak for å redusere utslipp av mikroplast

Per i dag finnes det ingen måte å rense havet og havbunnen for mikroplast. Forebyggende arbeid er derfor helt avgjørende, og det haster med å få på plass tiltak. På bakgrunn av en grundig tiltaksanalyse har Miljødirektoratet foreslått en rekke tiltak mot mikroplast.

  • Bedre design og sikring av kunstgressbaner for å unngå tap av gummigranulat og kunstgress
  • Bedre vasking av veier for å samle opp støv fra bildekk og veimaling
  • Støv- og utslippskontroll ved male- og vedlikeholdsarbeid, både av båter og andre konstruksjoner
  • Bedre design og produksjonsmetoder for syntetiske tekstiler, samt innføre effektive lofiltre på vaskemaskiner
  • Følge opp frivillige bransjeinitiativ for å fase ut mikroplast i kosmetikk og unngå unnslipp av granulat fra plastbransjen
  • Inkludere en forpliktelse om å overvåke og unngå mikroplastutslipp i alle industritillatelser

Mikroplast langs stranda: Ser du kildene til mikroplast?

Mer informasjon

Se Hold Norge Rents informasjonsside om mikroplast for mer informasjon: Mikroplast