80 millioner til tiltak mot marin forsøpling

I statsbudsjettet for 2018 bevilget Regjeringen 65 millioner kroner til tiltak mot marin forsøpling i år, samt 15 millioner til prosjekter som går over flere år. Disse midlene er nå tildelt.

Engasjementet mot marin forsøpling er stadig økende, og det er mange som ønsker å bidra til arbeidet.

I år mottok tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling 161 søknader om til sammen 320 millioner kroner, og 71 aktører mottar midler til et mangfold av prosjekter innen både forebygging og opprydding.

Mer informasjon: Oversikt over prosjekter som mottar tilskudd

– Hold Norge Rent ønsker alle tilskuddsmottakerne lykke til med årets prosjekter, og vi håper at de som ikke fikk midler eller fikk mindre enn det de trenger, ikke mister motet, men klarer å finne andre kilder til finansiering, sier daglig leder Lise Gulbransen.

Tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling

Tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling forvaltes av Miljødirektoratet. Ordningen ble etablert i 2015, og Regjeringen har økte rammene for ordningen hvert år siden etableringen.

Mer informasjon: Tiltak mot marin forsøpling

Andre finansieringsmuligheter

Hvis du fikk avslag på søknaden til Miljødirektoratet, finnes det heldigvis en rekke andre finansieringsmuligheter, og her følger noen tips:

1. Refusjonsordningen

Refusjonsordningen dekker utgifter til transport og behandling av herreløst marint avfall som er samlet inn på frivillig basis. For å kvalifisere til refusjon må ryddeaksjonene legges inn i Ryddeportalen, og antall kilo marint avfall som samles inn, må registreres på aksjonen.

Mer informasjon: Refusjonsordningen

2. Sparebanken Midt-Norge

Sparebanken Midt-Norge inviterer lokale lag og foreninger til å søke støtte til lokale tiltak mot marin forsøpling. NB! Søknadsfristen er 10. april.

Mer informasjon: Plastdugnaden 2018

3. Norges Råfisklag

Norges Råfisklag har satt av 1 million kroner til støtte av ryddeaksjoner i fjæra langs kysten Vevang i sør til grensen mot Russland i nord i 2018.

Mer informasjon: Villfisknæringen tar ansvar for havmiljøet

4. Oversikt over andre tilskuddsordninger

Se for øvrig Hold Norge Rents oversikt over andre støtte- og gaveinstanser: Tilskuddsordninger

 

Glemt passord

om du allerede er registrert.

Endre passord